SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

Świadkowie eucharystycznego cudu Rekolekcje nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej diecezji bydgoskiej

By „wejść na górę Tabor i przeżyć przemienienie przez spotkanie ze z samym Panem” zachęcał uczestników dorocznych rekolekcji nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej ks. bp Krzysztof Włodarczyk, ordynariusz diecezji bydgoskiej. W pierwszy weekend marca do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej przybyło 150 rekolektantów wraz ze swoimi opiekunami duchowymi, ks. dr. Mateuszem Nowakiem i ks. Karolem Rawicz-Kostro.

Centralnym punktem rekolekcji była Msza Święta odprawiona w sobotni wieczór w kaplicy Trójcy Świętej w bazylice dolnej. Liturgii przewodniczył pasterz diecezji bydgoskiej, ks. bp Krzysztof Włodarczyk. – Każde nasze realne uczestnictwo w Eucharystii, posilanie się Słowem i Ciałem Chrystusa to żywy udział w Przemienieniu Pańskim. Każda Eucharystia to spotkanie z Bożym cudem. To wejście na Górę Tabor a jednocześnie na Kalwarię. Krzyż łączy obie te góry – bp Krzysztof Włodarczyk do nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.

Cytując słowa z perykopy przewidzianej na II Niedzielę Wielkiego Postu, „Jego słuchajcie” biskup bydgoski przedstawił receptę na nasze życie doczesne i wieczne. – Uczniowie mają być posłuszni Jezusowi, Jego nauce, Jego Słowu. Postawmy sobie pytanie, czy zawsze słucham Jezusa, czy pytam, konsultuje sprawy, czy jestem Mu posłuszny, czy zgadzam się na to, by wolę Boga w swoim życiu wypełnić – mówił hierarcha.

Biskup ordynariusz zachęcał nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, by jak najwięcej czasu spędzali przed Najświętszym Sakramentem, czerpiąc z tego źródła jak św. Kazimierz, królewicz (patron dnia – soboty, 4 marca, gdy odbywała się liturgia), który miłość dodawał innym.

Wieczorem w sali konferencyjnej Domu Pielgrzyma Betlejem odbyło się spotkanie nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej z ks. bpem Krzysztofem Włodarczykiem. Mężczyźni mieli okazję, by zadać ordynariuszowi swojej diecezji nurtujące ich pytania, m. in. o kwestie liturgiczne. Była to także sposobność, by podzielić się swoimi doświadczeniami i przeżyciami z odbywanych rekolekcji, do czego kapłan zachęcał zgromadzonych.
– Zostawiliście wszystkie sprawy, odłożyliście je na bok, by przebywać tutaj, na pustyni, by nabrać mocy i móc głosić – zauważył.

Pan Zbigniew, jeden z uczestników rekolekcji pełni posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej od 2010 r. – To było pragnieniem mojego serca. To bardzo duże przeżycie – zapewnia mężczyzna – Dla mnie to wyróżnienie, że mogę taką posługę pełnić i robię to z dumą. Nasza posługa jest skierowana głównie do chorych. Odwiedzamy ich. Wielu z tych, do których przychodziłem z Panem Jezusem już odeszło. Niektórzy podchodzą z dystansem do tego, że jesteśmy osobami świeckimi, ale mamy cały czas gotowość, by chorych odwiedzać – zauważa Pan Zbigniew.

Jak podkreśla ks. bp Krzysztof Włodarczyk, nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej są świadkami eucharystycznego cudu. Stanowią także niezwykłe, męskie duszpasterstwo.

– Zanoszą Komunię chorym, ale też posługują w swoich wspólnotach parafialnych. Przez to, że formują i rozwijają się duchowo, stanowią piękną wspólnotę modlitewną, męską. Są świadkami tego, co dzieje się w Eucharystii. Widzą, że są sługami, powołanymi nie tylko po to, by wszystko zrobić pięknie technicznie, ale też, by samemu przeżyć spotkanie z Jezusem podczas Eucharystii.

Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej to osoby wyznaczone do udzielania Komunii Świętej, gdy zabraknie odpowiedniej liczby szafarzy zwyczajnych (kapłanów). Do pełnienia powierzonej posługi powoływani są na konkretny czas, z założenia – na terenie swojej diecezji.

Centrum każdego dnia rekolekcji, które odbyły się w Licheniu, stanowiła Eucharystia. Uczestnicy wzięli udział także w nabożeństwie drogi krzyżowej. Obok modlitw znalazło się miejsce także dla części praktycznej, formacyjnej, katechez wygłoszonych przez opiekunów grupy, ks. dr. Mateusza Nowaka i ks. Karola Rawicz-Kostro. Była to pierwsza z dwóch przewidzianych tur rekolekcji. Wzięło w niej udział 150 mężczyzn. Druga, równie liczna grupa przyjedzie do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej w kwietniu.

Podziel się wpisem