SANCTUARY
OUR LICHEN'S MOTHER
THE SORROWFUL QUEEN OF POLAND

SCROLL DOWN

Rekolekcje „Eucharystia – studnia bez dna i przepis na życie” cz. I

Uczestnicy pierwszej części rekolekcji „Eucharystia – studnia bez dna i przepis na życie” pogłębiali swoją wiedzę i przeżywanie Eucharystii w licheńskim sanktuarium w dniach 2-4 lutego. W pierwszej części rekolekcji ks. Sławomir Homoncik MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium, prowadzący rekolekcje, wyjaśnił znaki i symbole Mszy św.

– Eucharystia uobecnia wydarzenia związane z życiem Jezusa Chrystusa, które są dla nas najważniejsze. Szczególnie dzisiaj potrzebujemy uczenia się Jezusa poprzez Eucharystię – stwierdził ks. Sławomir Homoncik MIC. – Eucharystia jest kontynuacją ofiary dokonanej na Golgocie. Uczestnik Mszy św. wyznaje wiarę w to, że Chrystus umarł za jego grzechy na krzyżu i chce realizować Jego wolę.

Do licheńskiego sanktuarium często pielgrzymuje pan Benon z Ustki. Wcześniej uczestniczył w rekolekcjach przygotowujących do spowiedzi generalnej. Przyznał, że rekolekcje dotyczące Eucharystii były dobrym czasem poszerzenia swojej wiedzy na temat Mszy św. i zrozumienia jej. – Warto przyjechać do licheńskiego sanktuarium i przeżyć ten cenny czas, tym bardziej, że to tylko weekend. Rekolekcje pomogą mi pełniej przeżyć Eucharystię. Pewna bierność naszego uczestnictwa, brak świadomości tego, co się odbywa podczas Mszy św. powoduje, że nie możemy przeżyć Eucharystii, jak powinniśmy. Oczywiście, w zależności od tego, ile otrzymamy łaski Ducha Świętego – mówił pan Benon.

Rekolekcje „Eucharystia – studnia bez dna i przepis na życie” organizowane są już ponad 10 lat. Stanowią kontynuację rekolekcji przygotowujących do spowiedzi generalnej, bo spowiedź nie jest celem, ale podprowadzeniem pod pełne uczestnictwo w Eucharystii. Zapisy na różne rekolekcje w licheńskim sanktuarium przyjmowane są w Biurze Obsługi Pielgrzyma codziennie, w godz. 8.00-16.00. Zgłoszenia można również dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: lichen@lichen.pl.

Podziel się wpisem