SANCTUARY
OUR LICHEN'S MOTHER
THE SORROWFUL QUEEN OF POLAND

SCROLL DOWN

Ash Wednesday

„Wielki Post jest czasem łaski, oczyszczenia naszych serc i powrotu do Boga” - powiedział ks. Sławomir Homoncik MIC, kustosz Sanktuarium Maryjnego w Licheniu Starym podczas południowej Mszy św. sprawowanej przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej.

W przypadającą dziś Środę Popielcową wierni zgromadzeni na południowej Eucharystii w licheńskiej bazylice usłyszeli słowa z księgi proroka Joela wzywające do przemiany serca i powrotu do Boga: „Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana, Boga waszego! On bowiem jest litościwy, miłosierny, nieskory do gniewu i bogaty w łaskę, a lituje się nad niedolą”.
Nawiązując do liturgii słowa, ks. Homoncik podkreślił, że początek oczyszczania naszych serc powinien zacząć się u krat konfesjonału. Zaznaczył, że 40 dni Wielkiego Postu jest dla nas czasem na zastanowienie się, co takiego umknęło naszej uwadze, że nasze serca nie biją pełnią miłości do Boga.
– Każdy z nas może przeżyć rozpoczynający się okres postu na miarę swoich możliwości. Jednak najważniejsze jest, abyśmy podjęli ten trud – podkreślał marianin.
Po homilii kapłani posypali głowy wiernych popiołem na znak kruchości i ulotności życia. W tym czasie modlili się, wypowiadając słowa „z prochu jesteś i w proch się obrócisz” lub „nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
Czterdzieści dni Wielkiego Postu to liczba symboliczna, która wielokrotnie pojawia się na kartach Biblii. Odnosi się ona m.in. do czasu spędzonego przez Jezusa na pustyni przed rozpoczęciem Jego publicznej działalności wśród ludzi; 40 dni trwał także potop, z którego ocalał Noe wraz z rodziną; także 40 dni i nocy spędził Mojżesz na Górze Synaj, gdzie otrzymał od Boga tablice z 10 przykazaniami.

W trakcie Wielkiego Postu księża marianie zapraszają wiernych do uczestnictwa w nabożeństwach wielkopostnych.

Podziel się wpisem