SANCTUARY
OUR LICHEN'S MOTHER
THE SORROWFUL QUEEN OF POLAND

SCROLL DOWN

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

W Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej podczas południowej Mszy św. w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata został odczytany „Akt Poświęcenia Rodziny Ludzkiej Chrystusowi Królowi”. Tego dnia przypadło też święto Liturgicznej Służby Ołtarza.

Jezusa Chrystusa jako Króla Wszechświata czcimy w ostatnią niedzielę roku liturgicznego. Chrystus Król całego stworzenia przedstawiany jest jako Pantokrator, królujący na tronie. W Ewangelii czytamy, że Chrystus został ukoronowany cierniem i zawisł na krzyżu z napisem na tabliczce: „Jezus Chrystus Król Żydowski”. Chrystus panuje, służąc ludziom. Króluje nie tylko na tronie, ale w ludzkich sercach. Południowej Mszy św. 26 listopada w bazylice licheńskiej przewodniczył ks. Jarosław Hybza MIC, dyrektor Licheńskiego Centrum Pomocy. 

– Dzisiejsza Ewangelia według św. Mateusza mówi o Bogu, który w chwale przychodzi, by nas osądzić. Zanim jednak Chrystus będzie rozliczał ludzi, sam przeszedł mękę, doświadczył głodu, pragnienia, obcości, odrzucenia. Zwraca się do nas, byśmy zobaczyli Chrystusa w drugim człowieku, wskazuje na przykazanie miłości. Bóg będzie nas sądził z miłości, z odpowiedzi na potrzeby nie tylko fizyczne, ale przede wszystkim duchowe drugiego człowieka – mówił w homilii ks. Hybza.

Tegoroczna ostatnia niedziela listopada to również święto Liturgicznej Służby Ołtarza, której członkowie uznali Chrystusa jako Króla swojego życia. Rozpoznawalnym hasłem tej wspólnoty jest zawołanie: „Króluj nam Chryste!”.

Andrzej z parafii św. Mateusza w Lubstówku służy przy ołtarzu od 10 lat i tworzy w parafii z innymi ministrantami wspólnotę. W bazylice licheńskiej posługuje przy ołtarzu od około dwóch lat, kiedy rodzinnie pielgrzymuje do licheńskiego sanktuarium. – Nasza rodzina jest wierząca, więc rodzice zachęcili mnie do dołączenia do Liturgicznej Służby Ołtarza, ale mnie też interesowała ta posługa. Na początku nie wszystko rozumiałem, natomiast później zacząłem poszerzać swoją wiedzę, zgłębiać temat liturgii i rozważać Słowo Boże, słuchać homilii. Staram się dobrze wykorzystywać te lekcje, by nie powtarzać błędów, kiedy popełniłem – opowiada ministrant Andrzej. Przyznaje, że przy ołtarzu w licheńskiej bazylice na początku odczuwał większy stres, który minął z kolejną służbą.

Przed błogosławieństwem ks. Jarosław Hybza odczytał „Akt Poświęcenia Rodziny Ludzkiej Chrystusowi Królowi”: „O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu Rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą i ponownie przyjąć Ciebie jako Króla całego świata, jako naszego Króla (…)”.

We Mszy św. uczestniczył Sanktuaryjny Kwintet Dęty.

Podziel się wpisem