SANCTUARY
OUR LICHEN'S MOTHER
THE SORROWFUL QUEEN OF POLAND

SCROLL DOWN

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Zbawiciel przychodzi do ludzi

Uroczystość Bożego Ciała skupia nas na Eucharystii, jako trwałej obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie – mówił ks. Bogusław Binda MIC, przełożony licheńskiej wspólnoty zakonnej, który przewodniczył Mszy św. w kościele św. Doroty w Licheniu o godz. 10.00.

Uroczystość Bożego Ciała w Licheniu Starym - procesja eucharystyczna wyrusza z kościoła pw. św. Doroty na ulice Lichenia

Zbawiciel przychodzi do ludzi, by zaspokoić głód miłości, prawdy, braterstwa, zwycięstwa nad śmiercią. To zobowiązuje nas wszystkich, byśmy często i w sposób godny przyjmowali Komunię Świętą i stawali się „dobrzy jak chleb” dla tych, z którymi utożsamia się Chrystus. Jezusowi nie można wyznaczyć trasy przemarszu – od ołtarza do ołtarza. Nie można nakazać, by ograniczał się tylko do czystych ulic biegnących między wystrojonymi oknami, by szedł tylko po płatkach kwiatów, przy biciu dzwonów i dźwiękach orkiestry, otoczony zastępami kapłanów, ministrantów i dziewczynek w białych sukienkach. On idzie także tam, gdzie nie ma woni kadzideł, dzwonów, baldachimów czy pięknych śpiewów. Idzie tam, bo kocha każdego człowieka

Ks. Bogusław Binda MIC, 16 czerwca 2022 r.
Po Mszy św. z kościoła św. Doroty wyruszyła procesja eucharystyczna, która przeszła ulicami Lichenia, zatrzymując się przy czterech ołtarzach. Przy każdym z nich księża marianie odczytali fragmenty ewangelii według czterech ewangelistów, Mateusza, Marka, Łukasza i Jana.
 
Procesja zakończyła się w nawie głównej bazyliki przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej. Tuż po jej zakończeniu rozpoczęła się Msza św., którą sprawował ks. Adam Stankiewicz MIC, wicekustosz licheńskiego sanktuarium. – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej zaprasza nas do zadumy nad tą ogromną tajemnicą. Warto sobie dziś na nowo uprzytomnić, że Jezus, chociaż odszedł do Ojca, pozostał z nami w sakramentalnych znakach. Czasem te znaki nam powszednieją i nie zwracamy na nie uwagi, a On przecież pozostał z miłości do człowieka. Dzisiejsza uroczystość niesie pytanie o to, jaka jest nasza miłość do Boga. Gdy uczestniczymy w tej procesji eucharystycznej i adorujemy Jezusa obecnego w tabernakulum, trzeba na nowo odkryć sens tej miłości, to możliwe, gdy pogrążymy się w kontemplacji Jezusa. Czy sobie uświadamiamy, że gdy przyjmujemy Jezusa do swego serca, jest w nim niebo? Sam Bóg zamyka się w nim jak w tabernakulum. Dziś tak prowadzi nas do wdzięczności Bogu za Jego miłość i obecność. Zaprasza nas, byśmy na wzór Jezusa potrafili kochać, dawać siebie innym, umierać dla innych, by odnaleźć siebie na nowo w Jezusie – mówił w wygłoszonej homilii ks. Adam Stankiewicz.

Text and photos: Sanctuary Press Office

Share the post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
X