SANCTUARY
OUR LICHEN'S MOTHER
THE SORROWFUL QUEEN OF POLAND

SCROLL DOWN

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny – odpust liturgiczny w licheńskim sanktuarium

Zgromadzeni w licheńskiej bazylice świętowali odpust liturgiczny w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej. Głównej Mszy św. przewodniczył ks. Adam Stankiewicz MIC, wicekustosz licheńskiego sanktuarium.

Dziś przychodzimy do Matki, Matki nas wszystkich, Matki Bolesnej. Czcimy Maryję w licheńskim sanktuarium jako Bolesną Królową Polski. I oto w Ewangelii słyszymy po raz kolejny słowa Jezusowego testamentu – „ … oto twoja Matka, oto Twój syn”. – My wszyscy dziś, stajemy się na nowo świadkami tych słów. Cudowny wizerunek Matki Bożej Licheńskiej oddaje nam tę scenę, jeśli dokładnie się przyjrzymy. Warto na nowo odkryć pełne miłości spojrzenie Maryi, by od Niej się uczyć podobnego spojrzenia na swoje życie, życie innych i na naszą relację do Jezusa. Spojrzenie Maryi jest spojrzeniem pełnym miłości, wiary i nadziei – mówił ksiądz wicekustosz i przypomniał, że Matka Boża spotkała się z ze spojrzeniem pełnym miłości ze strony Boga w momencie zwiastowania, kiedy Bóg Ojciec „powierzył” Jej swojego Syna. Maryja z miłością przyjmując Słowo Ojca uczy również i nas, aby zawsze być otwartym na Bożą miłość. Takie otwarcie się na miłość Boga pomoże nam bardziej miłować również i bliźniego, a także nieprzyjaciół, wybaczając im ich przewinienia.

Ks. Stankiewicz w dalszej części przedstawił spojrzenie Maryi jako spojrzenie pełne wiary, zawierzenia Bogu, a także ciepła i nadziei. – Dziś Jezus w każdym z nas widzi swojego ucznia i dał każdemu z nas najpiękniejszy dar, Swoją Matkę, bo wie, że jest dla nas gwarantem bezpieczeństwa w drodze do nieba. Trzymając się Jej, jak mówi św. Bernard, nigdy nie zbłądzimy. Jest dla nas jak Gwiazda zaranna, która ukazuje Jezusa do Niego prowadzi.– zakończył ksiądz wicekustosz.

Usta człowieka wypowiadają wiele słów. Wśród nich jest i takie: matka. W nim się zawiera wszystko, całe życie człowieka, począwszy od pierwszych jego słów, po ukryte pragnienia, oczekiwania, po boleści.

Od roku 2005, dzień 2 lipca dekretem Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, obchodzony jest jako wspomnienie obowiązkowe Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej w Diecezji Włocławskiej oraz uroczystość w licheńskim Sanktuarium.

Po Eucharystii pielgrzymi podążyli za krzyżem w procesji maryjnej przed bazyliką licheńską. Na zakończenie uroczystości zawierzyli się Matce Bożej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski przed cudownym wizerunkiem w bazylice licheńskiej.

Maryjo, Matko Jezusa i nasza Matko, obecna pośród nas w znaku licheńskiego Obrazu. Bądź pozdrowiona, Bolesna Królowo cierpiąca wraz ze swymi dziećmi. Stajemy przed Tobą z sercami pełnymi obaw, lęków i niepewności, ale także z wiarą w Twoją miłość oraz matczyną opiekę, jaką nieustannie roztaczasz nad nami. Pragniemy z ufnością powierzyć Ci nasze życie i wszystkie sprawy, które nosimy w sercach. Bolesna Matko Licheńska, otaczaj nas zawsze swoją opieką, a szczególnie wspieraj nas w chwilach życiowych doświadczeń. Broń nas przed działaniem złego ducha i ucz powierzać się zawsze Bożej opatrzności. Matko Zbawiciela, zasłuchana w Boże słowo I rozważająca je w swoim sercu, bądź dla nas przewodniczką na drodze prowadzącej do domu naszego Ojca w niebie. Amen

Podziel się wpisem