SANCTUARY
OUR LICHEN'S MOTHER
THE SORROWFUL QUEEN OF POLAND

SCROLL DOWN

Wdzięczni za sakrament bierzmowania – Pięćdziesiątnica

„…ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię i dokonaj w sercach wiernych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii” modli się Kościół w uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Tego dnia w licheńskim sanktuarium dziękowano za sakrament bierzmowania.

Pięćdziesiąt dni po swoim zmartwychwstaniu Chrystus zesłał Ducha Świętego na Maryję i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku. Tym samym wypełnił swoją obietnicę posłania Parakleta. Pięćdziesiątnica to jedno z najstarszych świąt Kościoła. Obchodzono je już w czasach apostolskich. Tą uroczystością kończy się okres wielkanocny.

Głównej Mszy Świętej przed cudownym obrazem Matki Bożej Licheńskiej przewodniczył ks. Sławomir Homoncik MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium. W homilii ksiądz kustosz zwrócił uwagę na wymienione przez św. Pawła Apostoła w Liście do Galatów owoce Ducha Świętego: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. 

– To są owoce Ducha. Jednym z głównych celów chrześcijanina jest życie w sposób, o jakim mówi św. Paweł. Myślę, ze Duch Święty tego bardzo pragnie – mówił ks. Homoncik zachęcając, by rozpalać w sobie pragnienie takiego życia, opierając się na darach otrzymanych w sakramencie bierzmowania. – Jest w nas pragnienie, by takiego życia doświadczać. Jeśli czujesz się dzisiaj z różnych powodów słaby, przyjmij zaproszenie Ducha Świętego, by zobaczyć pozytywną stronę swojego życia. Może nie jesteś idealny, ale masz „potencjał”. Może Twoi bliscy już doświadczają w Tobie owoców Ducha Świętego.

Marianin wyjaśni, że Duch Święty chce przyjść i rozpalić w nas to, co dobre, co jest darem Boga. Wspomniany przez kapłana „potencjał” można rozwijać współpracując z łaską. Zwrócił też uwagę na słowa Jezusa z odczytywanej dziś Ewangelii: „ wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.”

Zakonnik ukazał Maryję, pokorną Służebnicę Pańską, jaką tą, do której wstawiennictwa można się uciekać. Matka Boża jest przykładem, jak wielkie rzeczy mogą się dokonać w życiu człowieka, gdy współpracuje z łaską Boga.

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej w sposób szczególny dziękowano za sakrament bierzmowania i otrzymane dary Ducha Świętego. Proszono o odwagę do mężnego świadczenia o Jezusie, jedynym Zbawicielu człowieka. „Duchu Umiejętności, udzielaj swoich darów pielgrzymom nawiedzającym licheńskie sanktuarium. Niech ich modlitwa oraz wzajemna miłość służą bliźnim i przyczyniają się do ich duchowego i moralnego wzrostu” – modlono się.

Podziel się wpisem