SANTUARIO
LA MADRE DE NUESTRO LICHEN
LA DOLOROSA REINA DE POLONIA

DESPLAZARSE HACIA ABAJO

III Międzynarodowy Licheński Festiwal Muzyki Organowej "Basilica Sonans"

27NSTodo el diaIII Międzynarodowy Licheński Festiwal Muzyki Organowej "Basilica Sonans"

detalles

III Międzynarodowy Licheński Festiwal Organowy „Basilica Sonans”

Bazylika, w każdą niedzielę o godz. 14.30

od 27 czerwca do 29 sierpnia 2021

Festiwal organowy 2021 program

Deja una respuesta