SANCTUAIRE
LA MÈRE DE NOTRE LICHEN
LA DOULOUREUSE REINE DE POLOGNE

DÉFILER VERS LE BAS

Dimanche du baptême - le jour d'action de grâce pour le don du Saint Baptême

Południowa Msza św., której przewodniczył ks. Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium, rozpoczęła się od pokropienia wiernych wodą święconą na znak pokuty i wspomnienia chrztu świętego.

Niedzielne święto zwróciło uwagę na pierwszy sakrament, który jest fundamentem naszego życia wiecznego. – Bóg obdarzył nas bezinteresownie sakramentem chrztu świętego. Tak, jak nad Jezusem podczas chrztu w Jordanie otworzyło się niebo, tak Bóg wypowiedział słowa miłości wobec każdego z nas: „Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie”. Chcemy być kochani i kochać, chrzest święty jest znakiem, że zostaliśmy umocnieni, to znaczy wypełnieni miłością – podkreślił kustosz licheńskiego sanktuarium, Janusz Kumala MIC

W dalszej części celebrans zachęcał do dziękowania nie tylko Bogu, ale również rodzicom i chrzestnym, wspomnieniu księdza, który sprawował sakrament, albo odwiedzenia kościoła, w którym otworzyło się nad nami niebo.
Ksiądz Janusz Kumala przypomniał, że sakrament chrztu jest darem, ale i zadaniem życia w zgodzie z przyrzeczeniami chrzcielnymi, wzorowania się na Chrystusie. – W licheńskim sanktuarium od 170 lat brzmi orędzie Matki Bożej – wezwanie do przemiany, życia sakramentami. Celem każdego pielgrzymowania jest spotkanie Chrystusa i miłość do drugiego człowieka – zaznaczył ksiądz kustosz.
 

Texte et photos : Service de presse du Sanctuaire

Partager la publication

Partager sur facebook
Partager sur twitter
Partager sur linkedin
Partager sur pinterest
Partager sur print
Partager sur email
X