SANTUARIO
LA MADRE DE NUESTRO LICHEN
LA DOLOROSA REINA DE POLONIA

DESPLAZARSE HACIA ABAJO

Domingo del Bautismo - el día de acción de gracias por el don del Santo Bautismo

Południowa Msza św., której przewodniczył ks. Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium, rozpoczęła się od pokropienia wiernych wodą święconą na znak pokuty i wspomnienia chrztu świętego.

Niedzielne święto zwróciło uwagę na pierwszy sakrament, który jest fundamentem naszego życia wiecznego. – Bóg obdarzył nas bezinteresownie sakramentem chrztu świętego. Tak, jak nad Jezusem podczas chrztu w Jordanie otworzyło się niebo, tak Bóg wypowiedział słowa miłości wobec każdego z nas: „Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie”. Chcemy być kochani i kochać, chrzest święty jest znakiem, że zostaliśmy umocnieni, to znaczy wypełnieni miłością – podkreślił kustosz licheńskiego sanktuarium, Janusz Kumala MIC

W dalszej części celebrans zachęcał do dziękowania nie tylko Bogu, ale również rodzicom i chrzestnym, wspomnieniu księdza, który sprawował sakrament, albo odwiedzenia kościoła, w którym otworzyło się nad nami niebo.
Ksiądz Janusz Kumala przypomniał, że sakrament chrztu jest darem, ale i zadaniem życia w zgodzie z przyrzeczeniami chrzcielnymi, wzorowania się na Chrystusie. – W licheńskim sanktuarium od 170 lat brzmi orędzie Matki Bożej – wezwanie do przemiany, życia sakramentami. Celem każdego pielgrzymowania jest spotkanie Chrystusa i miłość do drugiego człowieka – zaznaczył ksiądz kustosz.
 

Texto y fotos: Oficina de Prensa del Santuario

Comparte la publicación

Compartir en facebook
Compartir en twitter
Compartir en linkedin
Compartir en pinterest
Compartir en print
Compartir en email
X