ZUFLUCHT
MUTTER UNSERER FLECHEN
DIE TRAURIGE KÖNIGIN VON POLEN

RUNTERSCROLLEN

Taufsonntag - der Tag der Danksagung für das Geschenk der Heiligen Taufe

Południowa Msza św., której przewodniczył ks. Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium, rozpoczęła się od pokropienia wiernych wodą święconą na znak pokuty i wspomnienia chrztu świętego.

Niedzielne święto zwróciło uwagę na pierwszy sakrament, który jest fundamentem naszego życia wiecznego. – Bóg obdarzył nas bezinteresownie sakramentem chrztu świętego. Tak, jak nad Jezusem podczas chrztu w Jordanie otworzyło się niebo, tak Bóg wypowiedział słowa miłości wobec każdego z nas: „Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie”. Chcemy być kochani i kochać, chrzest święty jest znakiem, że zostaliśmy umocnieni, to znaczy wypełnieni miłością – podkreślił kustosz licheńskiego sanktuarium, Janusz Kumala MIC

W dalszej części celebrans zachęcał do dziękowania nie tylko Bogu, ale również rodzicom i chrzestnym, wspomnieniu księdza, który sprawował sakrament, albo odwiedzenia kościoła, w którym otworzyło się nad nami niebo.
Ksiądz Janusz Kumala przypomniał, że sakrament chrztu jest darem, ale i zadaniem życia w zgodzie z przyrzeczeniami chrzcielnymi, wzorowania się na Chrystusie. – W licheńskim sanktuarium od 170 lat brzmi orędzie Matki Bożej – wezwanie do przemiany, życia sakramentami. Celem każdego pielgrzymowania jest spotkanie Chrystusa i miłość do drugiego człowieka – zaznaczył ksiądz kustosz.
 

Text und Fotos: Sanctuary Press Office

Teile den Beitrag

Auf facebook teilen
Auf twitter teilen
Auf linkedin teilen
Auf pinterest teilen
Auf print teilen
Auf email teilen
x