SANCTUAIRE
LA MÈRE DE NOTRE LICHEN
LA DOULOUREUSE REINE DE POLOGNE

DÉFILER VERS LE BAS

SOUVENIR POUR HOMMES "A L'ECOLE SAINT JOSEPH"

Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie ta femme; car du Saint-Esprit ce qui est conçu en elle. Elle enfantera un fils, et tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés ». Tout cela arriva pour que s'accomplît la parole du Seigneur prononcée par le prophète : Voici, une vierge concevra et enfantera un fils, et il sera appelé Emmanuel, c'est-à-dire « Dieu avec nous ». Se réveillant de son sommeil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé : il prit sa femme avec lui... Mt 1 : 20-24

Św. Józef był człowiekiem, który całkowicie zawierzył Bogu i dlatego mógł z ufnością i odwagą spoglądać w przyszłość. Jako młody małżonek z pewnością miał swoje plany życiowe i pragnienia. Jednak w obliczu nieoczekiwanych okoliczności, kiedy poślubiona mu Maryja stała się brzemienną za sprawą Ducha Świętego, potrafił z nich zrezygnować i w głębokim zaufaniu, bez żadnego słowa sprzeciwu, przyjąć to, co Pan Bóg przeznaczył dla niego w swoim planie.

Św. Józef to człowiek czynu. Ewangelie nie zanotowały żadnego jego słowa, podkreślają natomiast, że w całkowitym posłuszeństwie wypełnił to, co polecił mu Anioł. Jego przykład pokazuje, że gdy zawierzymy nasze życie Bogu, to Bóg zapewnia nam środki niezbędne do wypełnienia Jego woli. Świadomość tego daje poczucie bezpieczeństwa, dodaje odwagi i w konsekwencji czyni nas szczęśliwymi. Św. Józef uczy szukania i przyjmowania woli Bożej. Pokazuje również, że decydując się na porzucenie własnych planów i pragnień, i angażując w służbę Bożego planu, człowiek otrzymuje o wiele więcej niż to, z czego zrezygnował.

Si vous voulez, comme St. Joseph avec une paix profonde pour accepter diverses circonstances imprévues, les discerner ou affronter courageusement diverses adversités, nous vous invitons à l'école ! Vous découvrirez le secret d'une telle attitude qui donne des ailes à l'action.

Rekolekcje prowadzi ks. Jarosław Hybza MIC.

 

  • Coût: od 250 zł do 360 zł par personne (hébergement et repas compris), payable en espèces au moment de l'enregistrement
  • le nombre de place est limité
  • l'ordre des demandes décide

 

Inscription à la retraite :

  • personnellement, au bureau du service des pèlerins
  • par téléphone (+48) 63 270 81 42, (+48) 63 270 81 63
  • e-mail: lichen@lichen.pl

Przejdź do kalendarza rekolekcji 2024 r.