SANTUARIO
LA MADRE DE NUESTRO LICHEN
LA DOLOROSA REINA DE POLONIA

DESPLAZARSE HACIA ABAJO

Un retiro para hombres "en la escuela de San José"

José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer contigo; porque del Espíritu Santo lo que en ella es concebido. Ella dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados”. Todo esto sucedió para que se cumpliera la palabra del Señor, dicha por el profeta: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará Emanuel, es decir, "Dios con nosotros". Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado: tomó consigo a su mujer... Mt 1, 20-24

Św. Józef był człowiekiem, który całkowicie zawierzył Bogu i dlatego mógł z ufnością i odwagą spoglądać w przyszłość. Jako młody małżonek z pewnością miał swoje plany życiowe i pragnienia. Jednak w obliczu nieoczekiwanych okoliczności, kiedy poślubiona mu Maryja stała się brzemienną za sprawą Ducha Świętego, potrafił z nich zrezygnować i w głębokim zaufaniu, bez żadnego słowa sprzeciwu, przyjąć to, co Pan Bóg przeznaczył dla niego w swoim planie.

Św. Józef to człowiek czynu. Ewangelie nie zanotowały żadnego jego słowa, podkreślają natomiast, że w całkowitym posłuszeństwie wypełnił to, co polecił mu Anioł. Jego przykład pokazuje, że gdy zawierzymy nasze życie Bogu, to Bóg zapewnia nam środki niezbędne do wypełnienia Jego woli. Świadomość tego daje poczucie bezpieczeństwa, dodaje odwagi i w konsekwencji czyni nas szczęśliwymi. Św. Józef uczy szukania i przyjmowania woli Bożej. Pokazuje również, że decydując się na porzucenie własnych planów i pragnień, i angażując w służbę Bożego planu, człowiek otrzymuje o wiele więcej niż to, z czego zrezygnował.

Si quieres, como St. José con profunda paz para aceptar diversas circunstancias imprevistas, discernirlas, o enfrentar con valentía diversas adversidades, ¡te invitamos a la escuela! Descubrirás el secreto de esa actitud que da alas a la acción.

Rekolekcje prowadzi ks. Jarosław Hybza MIC.

 

  • costo: od 250 zł do 360 zł por persona (incluido alojamiento y comidas), a pagar en efectivo en el momento del check-in
  • el número de plazas es limitado
  • el orden de las aplicaciones decide

 

Inscripción para el retiro:

  • personalmente, en la Oficina de Atención al Peregrino
  • por telefono (+48) 63 270 81 42, (+48) 63 270 81 63
  • Email: lichen@lichen.pl

Przejdź do kalendarza rekolekcji 2024 r.