SANTUARIO
LA MADRE DEL NOSTRO LICHENE
L'ADOLORATA REGINA DI POLONIA

SCORRERE VERSO IL BASSO

Un ritiro per uomini "alla scuola di San Giuseppe"

Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua moglie; perché dallo Spirito Santo ciò che è concepito in lei. Partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù, perché salverà il suo popolo dai suoi peccati”. Tutto questo è avvenuto perché si adempisse la parola del Signore, detta dal profeta: Ecco, una vergine concepirà e partorirà un figlio, che sarà chiamato Emmanuele, cioè «Dio con noi». Svegliandosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva comandato l'angelo del Signore: prese con sé sua moglie... Mt 1, 20-24

Św. Józef był człowiekiem, który całkowicie zawierzył Bogu i dlatego mógł z ufnością i odwagą spoglądać w przyszłość. Jako młody małżonek z pewnością miał swoje plany życiowe i pragnienia. Jednak w obliczu nieoczekiwanych okoliczności, kiedy poślubiona mu Maryja stała się brzemienną za sprawą Ducha Świętego, potrafił z nich zrezygnować i w głębokim zaufaniu, bez żadnego słowa sprzeciwu, przyjąć to, co Pan Bóg przeznaczył dla niego w swoim planie.

Św. Józef to człowiek czynu. Ewangelie nie zanotowały żadnego jego słowa, podkreślają natomiast, że w całkowitym posłuszeństwie wypełnił to, co polecił mu Anioł. Jego przykład pokazuje, że gdy zawierzymy nasze życie Bogu, to Bóg zapewnia nam środki niezbędne do wypełnienia Jego woli. Świadomość tego daje poczucie bezpieczeństwa, dodaje odwagi i w konsekwencji czyni nas szczęśliwymi. Św. Józef uczy szukania i przyjmowania woli Bożej. Pokazuje również, że decydując się na porzucenie własnych planów i pragnień, i angażując w służbę Bożego planu, człowiek otrzymuje o wiele więcej niż to, z czego zrezygnował.

Se vuoi, come S. Giuseppe con profonda pace per accettare vari imprevisti, discernerli o affrontare con coraggio varie avversità, ti invitiamo a scuola! Scoprirete il segreto di un tale atteggiamento che dà le ali all'azione.

Rekolekcje prowadzi ks. Jarosław Hybza MIC.

 

  • costo: od 250 zł do 360 zł a persona (comprensivo di vitto e alloggio), pagabile in contanti al momento del check-in
  • il numero dei posti è limitato
  • decide l'ordine delle domande

 

Iscrizione al ritiro:

  • personalmente, presso l'Ufficio Servizio Pellegrini
  • per telefono (+48) 63 270 81 42, (+48) 63 270 81 63
  • e-mail: lichen@lichen.pl

Przejdź do kalendarza rekolekcji 2024 r.