SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

REKOLEKCJE "W SZKOLE ŚWIĘTEGO JÓZEFA"

Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary your wife to you; for of the Holy Spirit what is conceived in her. She will give birth to a son, and you will name him Jesus, for he will save his people from their sins ”. All this happened so that the word of the Lord which was spoken by the prophet might be fulfilled: Behold, a virgin will conceive and bear a son, and he will be called Emmanuel, that is, "God with us". Waking up from sleep, Joseph did as the angel of the Lord commanded him: he took his wife with him ... Mt 1: 20-24

Św. Józef był człowiekiem, który całkowicie zawierzył Bogu i dlatego mógł z ufnością i odwagą spoglądać w przyszłość. Jako młody małżonek z pewnością miał swoje plany życiowe i pragnienia. Jednak w obliczu nieoczekiwanych okoliczności, kiedy poślubiona mu Maryja stała się brzemienną za sprawą Ducha Świętego, potrafił z nich zrezygnować i w głębokim zaufaniu, bez żadnego słowa sprzeciwu, przyjąć to, co Pan Bóg przeznaczył dla niego w swoim planie.

Św. Józef to człowiek czynu. Ewangelie nie zanotowały żadnego jego słowa, podkreślają natomiast, że w całkowitym posłuszeństwie wypełnił to, co polecił mu Anioł. Jego przykład pokazuje, że gdy zawierzymy nasze życie Bogu, to Bóg zapewnia nam środki niezbędne do wypełnienia Jego woli. Świadomość tego daje poczucie bezpieczeństwa, dodaje odwagi i w konsekwencji czyni nas szczęśliwymi. Św. Józef uczy szukania i przyjmowania woli Bożej. Pokazuje również, że decydując się na porzucenie własnych planów i pragnień, i angażując w służbę Bożego planu, człowiek otrzymuje o wiele więcej niż to, z czego zrezygnował.

If you want, like St. Joseph with deep peace to accept various unforeseen circumstances, discern them, or bravely face various adversities, we invite you to school! You will discover the secret of such an attitude that gives wings to action.

Rekolekcje prowadzi ks. Jarosław Hybza MIC.

 

  • cost: od 250 zł do 360 zł per person (including accommodation and meals), payable in cash at check-in
  • the number of places is limited
  • the order of applications decides

 

Registration for the retreat:

  • personally, at the Pilgrim Service Office
  • by phone (+48) 63 270 81 42, (+48) 63 270 81 63
  • e mail: lichen@lichen.pl

Przejdź do kalendarza rekolekcji 2024 r.