SANTUARIO
LA MADRE DEL NOSTRO LICHENE
L'ADOLORATA REGINA DI POLONIA

SCORRERE VERSO IL BASSO

MUZEUM IM. KS. JÓZEFA JARZĘBOWSKIEGO

Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego znajduje się w tylnej części bazyliki. W kolekcji muzeum znajdują się m.in. starodruki polskie i obce od XVI do XVIII wieku, listy i autografy królewskie, rękopisy pisarzy polskich z epoki romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski. Ważne miejsce w kolekcji muzealnej zajmuje jeden z największych w Polsce zbiorów dotyczący Powstania Styczniowego. Szczególnie cenne są dwie kolekcje broni białej – europejskiej i wschodniej, kolekcja obrazów olejnych europejskich mistrzów XVII-XVIII wieku, bulle papieskie, dokumenty królewskie od Władysława Jagiełły do Stanisława Augusta Poniatowskiego, pamiątki więźniów sowieckich łagrów i obozów hitlerowskich.

Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego zostało przeniesione do Lichenia z mariańskiego ośrodka znajdującego się w Fawley Cort w Anglii w 2006 roku. Swoją działalność rozpoczęło 2 lipca 2010 r. Muzeum jest bardzo nowocześnie zaaranżowane i wyposażone w urządzenia multimedialne.

W zbiorach muzeum znajduje się jedna z największych w Polsce kolekcji pamiątek i dokumentów z okresu Powstania Styczniowego. Są wśród nich m.in. okulary Romualda Traugutta – ostatniego dyktatora Powstania Styczniowego, fotografie powstańców, wspomnienia uczestników walk, opisy stoczonych bitew   i potyczek, oryginalne rozkazy oraz instrukcje Tymczasowego Rządu Narodowego.

Il museo può essere visitato individualmente o in gruppo.

Zwiedzanie muzeum z przewodnikiem  możliwe po  dokonaniu rezerwacji przewodnika
w Ufficio di servizio del pellegrino.

Muzeum czynne:
sobota – niedziela
10.00-16.00

Na drugim i trzecim piętrze znajdują się skarbonki, do których można składać ofiary na utrzymanie Muzeum.

 

Kontakt z biurem Muzeum:
Tel.: (+48) 63 270 86 35
e-mail: muzeum@lichen.pl