SANTUARIO
LA MADRE DEL NOSTRO LICHENE
L'ADOLORATA REGINA DI POLONIA

SCORRERE VERSO IL BASSO

Rekolekcje „Eucharystia – studnia bez dna i przepis na życie” – sercem przy Jezusie

W dniach 26-28 sierpnia odbyły się rekolekcje „Eucharystia – studnia bez dna i przepis na życie”, w których uczestniczyły 24 osoby. Podczas rekolekcji uczestnicy poznawali znaczenie znaków i symboli liturgicznych, aby móc całkowicie i w pełni oddać się przeżywaniu Eucharystii.

Rekolekcje składają się z części mistagogicznej, wyjaśniającej znaki i symbole obecne w czasie Mszy św. oraz drugiej części bazującej na doświadczeniu, prowadzącej uczestników rekolekcji do spotkania z Chrystusem. Obie objaśnia ks. Sławomir Homoncik MIC, prowadzący rekolekcje. – To stworzenie przestrzeni i warunków do tego, aby pielgrzymi znaleźli się w Wieczerniku i doświadczyli spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym. Spotkanie to służy pogłębieniu więzi, wypływającej z Eucharystii – tłumaczy ks. Homoncik. – Często brakuje nam jeszcze głębszego doświadczenia, kiedy człowiek może pozwolić sobie na czas refleksji, odbierania obecności Chrystusa zmysłami. Postawienie swojego serca przy sercu Pana Jezusa – zauważa.
Danuta z Wałbrzycha przyjechała do licheńskiego sanktuarium po raz piąty, bo pokochała to miejsce. – Można przyjechać do sanktuarium prywatnie, uczestniczyć we Mszy św., spacerować, ale ja szukałam rekolekcji. Konferencje są bardzo pouczające. Po raz drugi uczestniczę w rekolekcjach dotyczących Eucharystii. Bardzo ważne jest, by zdawać sobie sprawę z tego, co dzieje się przy ołtarzu – podkreśla Danuta z Wałbrzycha. – Każdy tu odnajdzie słowo dla siebie. Nikt nie jest tu przypadkowo, Pan Bóg zadziałał przez Ducha Świętego, byśmy się tu znaleźli. Szukałam konkretnie rekolekcji nt. Eucharystii, by wzbogacić swoje uczestnictwo we Mszy św. i pogłębić wiedzę – dodaje Dorota z Białegostoku.
Emilia z diecezji toruńskiej przyjeżdżała do Lichenia, by odwiedzić Matkę Bożą, ale nie zatrzymywała się na dłużej. – Tym razem przyjechałam na rekolekcje, by pogłębić swoją duchowość Eucharystyczną i relację z Chrystusem, a tym samym owocnie przekładać ją na praktykę swojego życia, miłości do Pana Boga w parafii, by świadczyć w środowisku, do którego wrócę. Czyli realizować ten przepis na życie – podzieliła się Emilia.

Ti sei mai chiesto perché in realtà andiamo in chiesa? Perché partecipiamo all'Eucaristia? Hai avuto dubbi, rassegnato? Pensavi che la Santa Messa non portasse nulla nella tua vita?

Molte persone lottano con tali dilemmi mentre vivono in una corsa costante. Non c'è tempo per le relazioni con gli altri, per perseguire le proprie passioni e per il riposo. A volte è solo il lavoro che conta. Le questioni di fede e di spirito sono relegate in secondo piano. Ci fa perdere la nostra relazione con Dio. Il colloquio con Lui, la confessione, la lettura delle Sacre Scritture, i ritiri iniziano a crearci difficoltà. Partecipando alla Santa Messa, giungiamo alla conclusione che ne capiamo poco. Forse non abbiamo avuto tali problemi in passato, ma ora non riusciamo a capire la profondità e la ricchezza dell'Eucaristia.

Więcej szczegółów qui

L'offerta completa dei ritiri organizzati nel Santuario di Licheń è visibile in il calendario dei ritiri per il 2022.

Ti invitiamo!

 

Condividi il post