SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

PRZEWIŃ W DÓŁ

Za Chrystusa i Kościół – 153. rocznica narodzin bł. Jerzego Matulewicza

Prosząc o kanonizację bł. Jerzego Matulewicza, w 153. rocznicę jego narodzin, modlono się dziś (13 kwietnia) w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Po głównej Mszy Świętej odbyła się także modlitwa w kaplicy poświęconej Odnowicielowi Zgromadzenia Księży Marianów, opiekunów licheńskiego sanktuarium.

Jerzy Matulewicz (Matulaitis) urodził się 13 kwietnia 1871 roku w Lugine koło Mariampola (Litwa). Podczas pracy na Akademii Duchownej w Petersburgu poznał ks. Wincentego Sękowskiego, ostatniego żyjącego marianina. Wcześniej zakon uległ kasacie ogłoszonej przez carat. Matulewicz w 1909 roku na ręce ks. Sękowskego złożył potajemnie śluby zakonne postanawiając odnowić zgromadzenie oraz pozyskać nowicjuszy. Kiedy umierał, 18 lat później, w 13 mariańskich domach zakonnych żyło już ponad 300 zakonników. Od 1911 roku do końca życia pełnił funkcję generała Zgromadzenia, a w 1918 roku został mianowany przez papieża Benedykta XV biskupem wileńskim. 28 czerwca 1987 roku został beatyfikowany przez papieża św. Jana Pawła II. 

Nawiązując historii życia błogosławionego Jerzego, do odczytanej Ewangelii, jak i życia Matki Bożej, ks. Adam Stankiewicz, przewodniczący głównej Mszy Świętej mówił: – Wiara otwiera drogę Bogu do mojego serca, daje pewność, że On przy mnie jest. Każe czekać na tę chwilę, by On mógł zadziałać i bym stał się świadkiem Jego cudu. Ks. Stankiewicz, przełożony licheńskiej wspólnoty zakonnej podkreślał w homilii ufność w Bożą Opatrzność, jaka cechowała błogosławionego Jerzego. Matulewicz rozeznał w sercu dar powołania i wierzył, że pochodzi on od Boga. Śluby zakonne składał ufając Bożej Opatrzności.

Ksiądz przełożony zachęcał, by żyć wiarą jak Jerzy. – Całkowicie ufając Bogu, można stać się świadkiem Jego cudów w swoim życiu. One nie muszą być spektakularne, choć takich czasem oczekujemy, jadąc do jakiegoś sanktuarium. Czy nie jest cudem to, że tutaj jesteśmy, zgromadzeni przez Jezusa?

Zakonnik zaprosił do modlitwy o wiarę na wzór Matulewicza, który całe swoje życie poświecił dla Chrystusa i Kościoła. Przeżył je zgodnie z hasłem, które dał odnowionemu przez siebie zgromadzeniu: „Pro Christo et Ecclesia” – Za Chrystusa i Kościół.

Po Mszy Świętej udano się do kaplicy mariańskiej, która mieści się we wschodniej nawie bazyliki. Modlono się tam w intencji kanonizacji Odnowiciela oraz samego Zgromadzenia Księży Marianów.

W kaplicy znajdują się relikwie bł. Jerzego i przedstawiający go obraz. Wizerunek został namalowany przez gdańskiego artystę, Pawła Domaszewicza. Pobłogosławiono go 29 sierpnia 2020 r., w 111. rocznicę odnowienia i reformy Zgromadzenia Księży Marianów. Przeniesienie relikwii błogosławionego i umieszczenie ich w kaplicy miało miejsce 25 czerwca 2023 roku.

Podziel się wpisem