SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

PRZEWIŃ W DÓŁ

19. rocznica nadania tytułu bazyliki mniejszej

– Dziękujemy za tych, dzięki którym ta świątynia powstała. Za modlitwy, ofiarowane cierpienia, a także ofiary materialne na powstanie kościoła, w którym możemy oddawać chwałę Bogu i uczyć się od Maryi, jak wypełniać wolę Bożą – mówił ks. Sławomir Homoncik MIC, kustosz sanktuarium. Kapłan przewodniczył głównej Mszy Świętej w 19. rocznicę wyniesienia licheńskiej świątyni do rangi bazyliki mniejszej.

Tytuł i godność bazyliki mniejszej nadano 25 lutego 2005 roku na prośbę ówczesnego ordynariusza diecezji włocławskiej, bpa Wiesława Alojzego Meringa. Licheńska świątynia poświęcona czci Najświętszej Maryi Panny Wraz otrzymała go ze wszystkimi prawami i przywilejami liturgicznymi. Tak jak inne kościoły wyróżnione tym tytułem, ma szczególne znaczenie liturgiczne i duszpasterskie. Bazylika w Licheniu Starym stanowi ważny w diecezji i Polsce ośrodek życia liturgicznego i działalności duszpasterskiej, zwłaszcza poprzez sprawowanie Najświętszej Eucharystii, pokuty i innych sakramentów.

W homilii ksiądz kustosz zwrócił uwagę zebranych, na to, że pielgrzymi przybywają do największej świątyni w Polsce, by modlić się przed małym wizerunkiem, przed obliczem Tej, która uczy, by wybierać Jezusa. Zachęcał do dokonywania wyborów opartych na prawdzie, nie na ułudzie, oczarowywaniu; by niezależnie od swojego stanu, powiedzieć Jezusowi – wybieram Ciebie. Kapłan, nawiązując do Ewangelii II niedzieli Wielkiego Postu, zachęcał, by próbować dostrzec działanie Boga w swoim życiu.

Na zakończenie liturgii odmówiono Modlitwę za Ojczyznę ks. Piotra Skargi: „Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przyniosła Imieniu Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości”. Modlitwa odmawiana jest w bazylice licheńskiej po wszystkich Mszach w odpowiedzi na apel abpa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, który nawoływał o modlitwę i post w intencji Ojczyzny.

Zasady funkcjonowania bazylik mniejszych określono w dokumencie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Zgodnie z nim nawiedzając bazylikę można dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, wyrzeczenie się grzechu i przywiązania do niego, przystąpienie do Komunii i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Należy uczestniczyć w niej w jakimś obrzędzie lub przynajmniej pomodlić się słowami Modlitwy Pańskiej i odmówić wyznanie wiary. Jest to możliwe:

  • w rocznicę poświęcenia bazyliki (12 czerwca),
  • w dniu liturgicznego obchodu uroczystości jej tytułu (2 lipca),
  • w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca),
  • w rocznicę nadania kościołowi tytułu bazyliki mniejszej (25 lutego),
  • raz w roku, w dniu ustalonym przez miejscowego ordynariusza
  • raz w roku, w dniu dowolnie wybranym przez każdego z wiernych.

Podziel się wpisem