ZUFLUCHT
MUTTER UNSERER FLECHEN
DIE TRAURIGE KÖNIGIN VON POLEN

RUNTERSCROLLEN

Braterstwo drogą pokoju. Międzynarodowy Dzień Braterstwa Międzyludzkiego

– Braterstwo jest drogą pokoju – stwierdził ks. Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium podczas głównej Mszy Świętej w bazylice licheńskiej w Międzynarodowy Dzień Braterstwa Międzyludzkiego.

Obchodzony 4 lutego Międzynarodowy Dzień Braterstwa Międzyludzkiego został ustanowiony w rocznicę spotkania, jakie odbyło się w Abu Dhabi, 4 lutego 2019 r. Cztery lata temu papież Franciszek i wielki imam Al-Azharu podpisali Dokument o braterstwie ludzi na rzecz pokoju i wspólnego współistnienia. Dokument ten jest wyrazem pragnienia ludzkiej solidarności, a święto stanowi wezwanie do wzajemnego szacunku i budowania mostów łączące różne grupy wyznaniowe. W promowanie dialogu, harmonii i wzajemnego szacunku włącza się także Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, gdzie wołanie o pokój obecne jest każdego dnia.

– W sposób szczególny chcemy dziś popatrzeć na świat w tej perspektywie, którą objawił nam Jezus. Świat, który śledzimy poprzez media, ukazuje się nam jako pełen konfliktów. Znajdziemy je właściwie na każdym kontynencie. Czy jest jakiś sposób, by im zapobiec, by ich uniknąć? – pytał ksiądz kustosz w homilii.

–  Źródłem każdej wojny jest grzech, czyli zerwanie więzi z Bogiem. Jeśli jesteśmy zjednoczeni z Nim, jesteśmy ludźmi pokoju. Dzięki więzi z Bogiem, nie wchodzimy na ścieżkę wojenną – wyjaśniał tajemnicę pokoju ksiądz Kumala – Jesteśmy dziećmi jednego Ojca, dlatego jesteśmy braćmi i siostrami! W świecie jednak nie wszyscy znają Ewangelię, nie wszyscy uwierzyli Jezusowi. Mają inne spojrzenie, doświadczenia. Ich droga do Boga jest nieco inna, może trudniejsza, tego nie wiemy. Nie mają pełni objawienia, którą my, dzięki Ewangelii mamy.

Kapłan przypomniał, że Bóg chce, by każdy go poznał. –Doświadczenie braterstwa jest drogą pokoju. Bóg poprzez sumienie mówi każdemu z nas podstawową prawdę, czyń dobro, nie zabijaj, kochaj bliźniego. Wierni swojemu sumieniu będziemy potrafili pokonać pokusy do czynienia zła – stwierdził marianin zachęcając, byśmy uczyli się patrzeć na innych ludzi jako na dzieci Boże, swoich braci i siostry.

Zauważył, jak ważne jest dążenie do przeżywania braterstwa międzyludzkiego na wszelkich poziomach, w rodzinach, sąsiedztwie, pracy czy z innymi narodami. – Kościół nieustannie nam przypomina, kim mamy się stawać dla dobra społeczeństwa i całego świata. Bóg jest Bogiem pokoju. W wielu rodzinach spotykana jest przemoc: psychiczna, fizyczna, finansowa. Tego, że ktoś cierpi czasem nie widać, nie słychać. Przemocy przeciwdziała więź z Bogiem, doświadczenie, że jesteśmy sobie bliscy. To powinno inspirować do życia w pokoju.

Teile den Beitrag