ZUFLUCHT
MUTTER UNSERER FLECHEN
DIE TRAURIGE KÖNIGIN VON POLEN

RUNTERSCROLLEN

Kurs modlitwy wstawienniczej „Szczepan” w licheńskim sanktuarium

Kurs "Szczepan", to jeden z wielu kursów prowadzonych przez Szkoły Ewangelizacji św. Andrzeja. Jest on przeznaczony dla osób posługujących we wspólnotach modlitwą wstawienniczą lub chcących podjąć się tej posługi w najbliższym czasie. W licheńskim sanktuarium kurs ten przeprowadzili członkowie Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji.

Organizatorzy przyjechali ze swoim autorskim kursem do sanktuarium na zaproszenie Licheńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji. W spotkaniach 33 osoby zadawały sobie pytanie: jak wstawiać się za innymi? – Św. Szczepan wstawiał się za św. Pawłem, poświęcił dla niego życie, a św. Paweł został apostołem apostołów. Zatem warto się wstawiać, bo nigdy nie wiemy ile św. Pawłów możemy zrodzić – zauważyła Alicja Marciniak, organizatorka. Podkreśliła, że istotą Kościoła jest wstawiennictwo, a na mocy sakramentu chrztu św. zawsze możemy się wstawiać za innymi. Może temu towarzyszyć nałożenie rąk, ale nie musi – taka posługa wymaga posłania przez wspólnotę, do której się przynależy. Warto być uważnym co do formy, ponieważ wiele osób cierpi z powodu złego dotyku, jednak ludzie również sami proszą o nałożenie rąk. – Znak dobrego dotyku jest ważny, Jezus uzdrawiał przez dotyk. Istotą nie jest też osoba, która się wstawia, to Bóg dokonuje dobrych rzeczy, jesteśmy dla siebie obrazem Jezusa – mówiła Alicja Marciniak.

Uczestnicy warsztatów nie tylko uczyli się modlitwy wstawienniczej, ale także rozważali i głosili Słowo Boże.

– Ten kurs ma także zaktywizować ludzi wierzących i przypomnieć: jesteś posłany na mocy chrztu św. Zawsze jest ktoś, za kim możesz się wstawiać – dodaje pani Alicja.

– Celem kursu jest dostrzeżenie  nieba otwartego nad sobą i nad tym, dla którego się modlimy. Jak Szczepan modlił się za swoich oprawców, to zobaczył niebo otwarte. Ja mam się ukierunkować na Boga – tłumaczy ks. Paweł Lemańczyk z Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji.

Kluczowe jest skoncentrowanie się na Jezusie, a nie na sobie czy problemie.

Ja jako wstawiennik muszę być człowiekiem modlitwy, potrzeba relacji z Jezusem. Ważne jest zakochanie w Słowie Bożym, przyzywanie Ducha Świętego, świadomość, że to nie ja się modlę, ale Duch Święty prowadzi tę modlitwę. Warto wspomnieć też o posłudze miłosierdzia, bez tego uczucia we mnie względem moich bliźnich modlitwa będzie jałowa. Każdy z nas usłyszy też, że Jezus, kiedy szedł do drugiego człowieka widział go w jego biedzie, co wypływa z Ewangelii. On zawsze patrzył z miłością, i my staramy się patrzeć całościowo na człowieka, nie na jego problem, ale też całą historię jego życia, bo Bóg zna jego historię

Szkoła Nowej Ewangelizacji działa także w licheńskim sanktuarium.  Osoby skupione wokół szkoły posługują przy parafii św. Doroty w Licheniu Starym. Dyrektorem szkoły jest proboszcz tejże parafii ks. Rafał Krauze MIC. 

Już teraz SNE w Licheniu Starym zaprasza na kurs Nowe Życie (23-25 września), warsztaty Posługi Charyzmatycznej (30 września – 2 października) oraz kurs Jan (10-13 listopada).

Zobacz także kalendarz szkół SESA w Polsce  und kalendarz rekolekcji w Licheniu Starym

Teile den Beitrag