ZUFLUCHT
MUTTER UNSERER FLECHEN
DIE TRAURIGE KÖNIGIN VON POLEN

RUNTERSCROLLEN

RUNTERSCROLLEN

Gemeinde

St. Dorothy in Licheń Stary
ul. Klasztorna 4
62-563 Flechte Stary
Tel.: (63) 270 81 50
E-Mail: parafia@lichen.pl

 

                                

Pastor: NS. Rafał Krauze, MIC

Er wurde am 1. Januar 2021 per Dekret des Bischofs von Włocławek zum Pfarrer ernannt. Am 24.05.2008 wurde er zum Priester geweiht.

AUSGABEN IN DER GEMEINDE
IV NIEDZIELA ZWYKŁA
29 stycznia 2023 r.

1. W czwartek, 2 lutego, Święto Ofiarowania Pańskiego. Poświęcenie gromnic podczas Mszy św. o godz. 7.00 i 17.00. Ofiary w tym dniu przeznaczone są na pomoc dla zakonów kontemplacyjnych.

2. W tym tygodniu z racji pierwszego czwartku i piątku miesiąca odwiedziny chorych jak co miesiąc, w piątek spowiedź dla dzieci od godz. 16.30 i Msza o godz. 17.00. W piątek po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 19:00.

3. W niedzielę, 5 lutego w Grąblinie Uroczystość św. Joanny de Valois, założycielki Sióstr Anuncjatek. Siostry serdecznie zapraszają na Mszę św. na godz. 11.00 (nie będzie Mszy św. o godz. 8.00).

4. W poniedziałek, 6 lutego zapraszamy na godz. 17:00 na odpust ku czci patronki naszej parafii św. Doroty. Będzie też dodatkowa Msza św. o godz. 9:00. Zapraszamy także na nowennę przed uroczystością odpustową odmawianą codziennie po Mszy o godz. 17:00.

5. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Licheniu Stary zaprasza na dni otwarte Ochotniczej Straży Pożarnej, które odbędą się dnia 5 lutego w godz. 11:00-15:00. Prosimy aby dzieci poniżej 11 roku życia przyszły z rodzicem.

6. W sobotę, 11 lutego w Domu Rekolekcyjnym Betania odbędzie się praktyczny kurs zarządzania finansami pomagający bezpiecznie sterować swoimi finansami zgodnie z zasadami Ewangelii. Prowadzącymi będą: Wojciech Nowicki – doradca finansowy osób z zadłużeniem. Prowadzi programy szkoleniowe w zakresie zarządzania finansami oraz Kompas Kariery. Przedsiębiorca w firmie szkoleniowej InPlus Edukacja oraz AVEM S.A. Współautor książki „Uzdrowienie Finansów”; Krzysztof Najdowski – autor i trener programów szkoleniowych z zakresu komunikacji, wystąpień publicznych, przywództwa. Trener Kompasu Kariery. Organizator Internetowego Kursu Zarządzania Finansami „Z Wiarą o Finansach”. Przedsiębiorca w firmie szkoleniowej InPlus Edukacja oraz przedsiębiorca w Planea Consulting. Zapisy na stronie www.ekipadlajezusa.pl, więcej informacji w kruchcie kościoła. Serdecznie zapraszamy.

Gott segne!

Heilige Messen in der Kirche St. Dorothy

Wochentag 7.00 Uhr, 17.00 Uhr

Niedziele i święta  8.30, 10.30, 12.00, 17.00, 20.00*
*w lipcu i sierpniu

W każdy, trzeci czwartek miesiąca Msza św. z modlitwą o uzdrowienie, godz. 17.00;

W każdy, pierwszy wtorek miesiąca Msza św. o godz. 19.00, a po mszy Wieczór Uwielbienia

Permanente Dienstleistungen

Różaniec lub godzinki, niedziela godz. 8.00 (prócz maja, czerwca, października i listopada)

Laudes, Donnerstag Stunden. 6.40

Nabożeństwo do św. Stanisława Papczyńskiego, czwartek po wieczornej Mszy św. (oprócz maja, czerwca, października i listopada)

Nieszpory za zmarłych, wtorek po wieczornej Mszy św. (prócz maja, czerwca, października i listopada)

Periodische Dienstleistungen

Roraty dla dzieci:
Poniedziałki, środy, piątki godz. 17.00
Dla dorosłych: poniedziałek-sobota godz. 7.00

Kreuzweg (in der Fastenzeit) Freitag:
für Kinder Stunden 15.30
für Erwachsene bei 16.15

Bitteres Bedauern (in der Fastenzeit), Sonntag: 16.15

Maigottesdienst - im Mai
Juni-Service - im Juni
Rosenkranzgottesdienst - im Oktober:

Porządek nabożeństw w maju, czerwcu i w październiku (różaniec):

  • od  poniedziałku do piątku godz. 16.30
  • samstags - nach der Heiligen Messe Morgen
  • Sonntags 8.00 Uhr

Ein Gottesdienst für die Toten - im November:
2.-8. November, nach der Heiligen Messe. Abend
Rosenkranz auf dem alten Friedhof den ganzen November wochentags um 16.30

• poniedziałek i środa: po Mszy św. wieczornej do godz. 19.00 – przyjmuje proboszcz parafii;
• wtorek i czwartek: 9:00 – 10:30 – przyjmuje Pani Renata Matczak.

W kancelarii przyjmowane są zgłoszenia dotyczące:

• Taufen,
• Hochzeiten,
• Beerdigungen,
• Massenabsichten,
• Besuche von Patienten.

Zur Ergänzung der Friedhofsgebühren wird das Pfarrkonto:

69 1240 1415 1111 0010 1670 5464 Pekao SA

Der Titel der Überführung sollte die Nummer des Grabes oder den Vor- und Nachnamen eines der im Grab begrabenen Verstorbenen enthalten.

Die Spiritualität der Ehebewegung Equipes Notre –Dein Ich "

Website: https://end.org.pl/

Małżeństwami odpowiedzialnymi ekip są: Jolanta i Zbigniew Budkiewiczowie oraz Paweł i Małgorzata Pilarscy. Ekipy licheńskie terytorialnie wchodzą w skład Sektora Kujawskiego. Ruch „Equipes Notre-Dame” wspiera małżeństwa w pełnym przeżywaniu ich sakramentu, we wspólnym dążeniu do świętości, pomaga także małżonkom spotykać się „w Imię Chrystusa”, aby w ten sposób mogli lepiej odpowiedzieć na Jego wezwanie i przez osobisty przykład starać się być świadkami chrześcijańskiej miłości małżeńskiej w Kościele i w świecie.

Die Mitglieder treffen sich einmal im Monat in einer Gruppe von 4 bis 7 Ehen, zusammen mit einem Priester.

Doradcą duchowym licheńskich ekip jest ks. Zbigniew Grygorcewicz MIC.

Bei der Annahme der END-Karte werden die Ehegatten eingeladen:
• Regelmäßiges Lesen der Heiligen Schrift,
• Tägliches Treffen mit Gott während des inneren Gebets,
• Die tägliche Zusammenkunft von Mann und Frau zum ehelichen (wenn möglich - Familien-) Gebet,
• Monatlich "Setzen wir uns zusammen",
• Etablierung und Befolgung der „Regel des Lebens“,
• Jährliche Teilnahme am Retreat (das Retreat steht allen sakramentalen Paaren offen). https://ekipy.end.org.pl/plan_rekolekcji/

Pfarrchor "Virtus Dei"

Der Männerchor, zunächst von der Organistin Barbara Kaczor, später von dem Organisten Jarosław Adamiak geleitet, wurde im Jahr 2000 auf Initiative des Pfarrers Stanisław Kosiorowski, MIC, gegründet. Er bestand aus Männern der Pfarrei Lichen. Derzeit ist es ein gemischter Chor unter der Leitung von Michał Antczak-Jankowski - Pfarrorganist. Der Chor sorgt für einen musikalischen Rahmen bei Pfarr- und Kirchenfeiern. Das Repertoire des Chores umfasst unter anderem gregorianische Gesänge, Stücke der alten polnischen Musik sowie Werke zeitgenössischer Komponisten der liturgischen Musik. 

Rosenkranzräder für Erwachsene

Opiekunem 13 Kół Różańcowych w parafii jest wikariusz parafii. Członkowie Kół Różańcowych łączą się codziennie na modlitwie różańcowej w intencjach Kościoła. Poszczególne koła spotykają się także raz w miesiącu na wspólnej modlitwie różańcowej w domach. Ponadto w każdą niedzielę prowadzą, pod przewodnictwem kapłana, różaniec lub godzinki.

Ministranten

Die Ministranten sind der Pfarrer P. Rafał Krauze, MIC. Der liturgische Dienst des Altars (Ministerdiener) dient Gott und den Priestern während der heiligen Messen und Pfarrgottesdienste.

Pfarrgemeinde "Team für Jesus" 
Der Kaplan der Gemeinde: Pfarrer P. Rafał Krauze, MIC.
Mitglieder treffen sich jeden Montag von 20.00 bis 21.00 Uhr.
An den ersten Dienstagen des Monats veranstaltet die Gemeinde Lobpreisabende in der Basilika Unserer Lieben Frau von Licheń, beginnend mit der Messe. NS. Abend um 19.00 (vom 30. April bis 31. Oktober), at 18.00 Uhr (vom 1. November bis 29. April). Nach der Messe Das „Team für Jesus“ leitet die Anbetung des Allerheiligsten mit einem Lobgebet.
 
ELO “Kecharitomene” Licheński Ewangelizacyjny Ośrodek

Wspólnota młodzieżowa skupiająca młodych ludzi pragnących dzielić się swoim doświadczeniem i radością ze spotkania Jezusa. Stawiają sobie za cel obwieszczanie młodym ludziom Dobrej Nowiny o Zbawicielu, pamiętając przy tym o Maryi, dzięki której Słowo stało się ciałem. Chcą docierać do tych, którzy zagubili poczucie swojego miejsca w Kościele, a wiara przestała być dla nich ważna – stała się jedynie przyzwyczajeniem. Duszpasterzem wspólnoty jest proboszcz ks. Rafał Krauze MIC.

Więcej na temat wspólnoty pod adresem: http://elo.lichen.pl/

 
Kirchengemeinderat

Die Zusammensetzung des Pfarrgemeinderates wurde von der Diözesankurie am 20. April 2009 genehmigt. Er besteht aus Gemeindemitgliedern, Vertretern der einzelnen Städte, die von der Pfarrgemeinde in geheimer Wahl gewählt werden.
Der Hauptzweck des Rates ist:

• Unterstützung des Pfarrers bei der Gestaltung des pastoralen Lebens in der Pfarrei; • Unterstützung pastoraler Initiativen im Bereich des liturgischen Lebens und des Apostolats;
• Unterstützung bei der Durchführung einer genauen Diagnose des religiösen und moralischen Zustands verschiedener Umgebungen;
• das Vertrauen der Gemeindemitglieder in die Kirche zu wecken und ein gutes Klima für pastorale Initiativen zu schaffen;
• Unterstützung der Aktivitäten von katholischen Bewegungen, Verbänden und pastoralen Fachgruppen.

Świetlica przy Fundacji Spem Donare w ramach „Wspierania zadania na prowadzenie placówek opiekuńczo- wychowawczych wsparcia dziennego”
jest współfinansowana ze środków Urzędu Gminy i Miasta w Ślesinie.

Placówka jest dogodnym miejscem dla dzieci i młodzieży. Można tam doświadczyć atmosfery przyjaźni i kształtować właściwe postawy wobec Boga, drugiego człowieka i samego siebie. Prowadzone w niej zajęcia i kółka zainteresowań pozwalają na ciekawe zagospodarowanie wolnego czasu przez rozwijanie swoich umiejętności i talentów. Opiekunem świetlicy jest       pani Halina Gruchalska.

ŚWIETLICA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
CZYNNA
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 15.00 – 20.00

PROGRAM:

PONIEDZIAŁEK
15.00 – 15.15 Zabawy własne,
15.15 – 16.15 Odrabianie zadań domowych (pomoc z matematyki wg potrzeb),
16.15 – 17.00 Zajęcia plastyczno – techniczne,
17.00 – 17.45 Gry ruchowo – sportowe
17.45 – 18.30 Korepetycje z matematyki,
18.30 – 20.00 Gry i zabawy zespołowe (wg zainteresowań) w świetlicy, porządkowanie sali.
WTOREK
15.00 – 15.15 Zabawy własne,
15.15 – 16.15 Odrabianie zadań domowych (pomoc z matematyki wg potrzeb),
16.15 – 17.00 Zajęcia plastyczno – techniczne,
17.00 – 17.45 Gry stolikowe (planszowe i karciane)
17.45 – 20.00 Gry i zabawy logiczne (wg zainteresowań) w świetlicy oraz gry sportowe,
porządkowanie Sali.
ŚRODA
15.00 – 15.15 Zabawy własne,
15.15 – 16.15 Odrabianie zadań domowych (pomoc z matematyki wg potrzeb),
16.15 – 17.00 Zajęcia plastyczno – techniczne,
17.00 – 17.45 Gry stolikowe (planszowe i karciane)
17.45 – 18..30 Korepetycje z matematyki,
18.30 – 20.00 Gry i zabawy zespołowe (wg zainteresowań) w świetlicy
(piłkarzyki, cymbergaj, tenis stołowy), porządkowanie sali.
CZWARTEK
15.00 – 15.15 Zabawy własne,
15.15 – 16.15 Odrabianie zadań domowych (pomoc z matematyki wg potrzeb),
16.15 – 17.00 Zajęcia plastyczno – techniczne,
17.00 – 17.45 Gry stolikowe (planszowe i karciane), kolorowanki, klocki, itp.
17.45 – 20.00 Spotkania grup dziecięcych i młodzieżowych, gry i zabawy stolikowe
(wg zainteresowań) w świetlicy (puzzle, statki, bierki, itp.),porządkowanie sali.
PIĄTEK
15.00 – 15.15 Zabawy własne,
15.15 – 16.15 Odrabianie zadań domowych (pomoc z matematyki wg potrzeb),
16.15 – 17.00 Zajęcia plastyczno – techniczne,
17.00 – 17.45 Gry logiczne i łamigłówki, gry zespołowe
17.45 – 18.30 Korepetycje z matematyki
18.30 – 20.00 Gry i zabawy zespołowe (wg zainteresowań) w świetlicy, porządkowanie sali.

Familienberaterin Renata Matczak (kanonische Mission)
Kontakt: 695 427 943      

Treffen mit dem Family Life Advisor montags von 16.30 bis 18.00 Uhr nur nach telefonischer Vereinbarung. In Ausnahmefällen ist es praktisch für diejenigen, die an einem anderen Wochentag interessiert sind.

WIR LADEN EIN:
- Bräute
Als Teil der unmittelbaren Vorbereitung auf das Sakrament der Ehe sollten Braut und Bräutigam an 3 Einzelgesprächen zur Katholischen Ethik des Ehelebens und natürlichen Methoden zur Anerkennung der Fruchtbarkeit in der Family Life Clinic teilnehmen. Wir laden die Bräute zu geplanten Treffen ein, auf deren Grundlage sie das entsprechende Zertifikat erhalten.

· Ehen und Einzelpersonen
Neben verlobten Paaren kann die Beratungsstelle auch von Ehepaaren besucht werden, die von der Schönheit der ehelichen Liebe erfahren möchten, in der sie aufwachsen möchten. Ehepartner, die ihre Beziehungen verbessern und ihre gegenseitige Nähe genießen möchten.
Wir laden auch Ehepartner ein, die natürliche Methoden zur Erkennung der Fruchtbarkeit nach Prof. Rötzer ..

Wir laden auch Menschen ein, die Hilfe in Ehe- und Familienangelegenheiten brauchen - sie werden sicher gehört. Gemeinsam mit dem Berater können sie die Probleme analysieren und gemeinsam nach Lösungen suchen und erhalten bei Bedarf Informationen über spezialisierte Institutionen, bei denen sie sich bewerben können.