SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

PRZEWIŃ W DÓŁ

PRZEWIŃ W DÓŁ

Parafia

Parafia p.w. św. Doroty w Licheniu Starym
ul. Klasztorna 4
62-563 Licheń Stary
Tel.: (63) 270 81 50
e-mail: parafia@lichen.pl

 

                                

Proboszcz: Ks. Rafał Krauze MIC

Funkcję proboszcza objął 1 stycznia 2021 roku dekretem biskupa włocławskiego.  Święcenia kapłańskie przyjął 24 maja 2008 roku.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
IV NIEDZIELA ZWYKŁA
29 stycznia 2023 r.

1. W czwartek, 2 lutego, Święto Ofiarowania Pańskiego. Poświęcenie gromnic podczas Mszy św. o godz. 7.00 i 17.00. Ofiary w tym dniu przeznaczone są na pomoc dla zakonów kontemplacyjnych.

2. W tym tygodniu z racji pierwszego czwartku i piątku miesiąca odwiedziny chorych jak co miesiąc, w piątek spowiedź dla dzieci od godz. 16.30 i Msza o godz. 17.00. W piątek po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 19:00.

3. W niedzielę, 5 lutego w Grąblinie Uroczystość św. Joanny de Valois, założycielki Sióstr Anuncjatek. Siostry serdecznie zapraszają na Mszę św. na godz. 11.00 (nie będzie Mszy św. o godz. 8.00).

4. W poniedziałek, 6 lutego zapraszamy na godz. 17:00 na odpust ku czci patronki naszej parafii św. Doroty. Będzie też dodatkowa Msza św. o godz. 9:00. Zapraszamy także na nowennę przed uroczystością odpustową odmawianą codziennie po Mszy o godz. 17:00.

5. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Licheniu Stary zaprasza na dni otwarte Ochotniczej Straży Pożarnej, które odbędą się dnia 5 lutego w godz. 11:00-15:00. Prosimy aby dzieci poniżej 11 roku życia przyszły z rodzicem.

6. W sobotę, 11 lutego w Domu Rekolekcyjnym Betania odbędzie się praktyczny kurs zarządzania finansami pomagający bezpiecznie sterować swoimi finansami zgodnie z zasadami Ewangelii. Prowadzącymi będą: Wojciech Nowicki – doradca finansowy osób z zadłużeniem. Prowadzi programy szkoleniowe w zakresie zarządzania finansami oraz Kompas Kariery. Przedsiębiorca w firmie szkoleniowej InPlus Edukacja oraz AVEM S.A. Współautor książki „Uzdrowienie Finansów”; Krzysztof Najdowski – autor i trener programów szkoleniowych z zakresu komunikacji, wystąpień publicznych, przywództwa. Trener Kompasu Kariery. Organizator Internetowego Kursu Zarządzania Finansami „Z Wiarą o Finansach”. Przedsiębiorca w firmie szkoleniowej InPlus Edukacja oraz przedsiębiorca w Planea Consulting. Zapisy na stronie www.ekipadlajezusa.pl, więcej informacji w kruchcie kościoła. Serdecznie zapraszamy.

Szczęść Boże!

Msze Święte w Kościele św. Doroty

Dzień powszedni  7.00, 17.00

Niedziele i święta  8.30, 10.30, 12.00, 17.00, 20.00*
*w lipcu i sierpniu

W każdy, trzeci czwartek miesiąca Msza św. z modlitwą o uzdrowienie, godz. 17.00;

W każdy, pierwszy wtorek miesiąca Msza św. o godz. 19.00, a po mszy Wieczór Uwielbienia

Nabożeństwa stałe

Różaniec lub godzinki, niedziela godz. 8.00 (prócz maja, czerwca, października i listopada)

Jutrznia, czwartek godz. 6.40

Nabożeństwo do św. Stanisława Papczyńskiego, czwartek po wieczornej Mszy św. (oprócz maja, czerwca, października i listopada)

Nieszpory za zmarłych, wtorek po wieczornej Mszy św. (prócz maja, czerwca, października i listopada)

Nabożeństwa okresowe

Roraty dla dzieci:
Poniedziałki, środy, piątki godz. 17.00
Dla dorosłych: poniedziałek-sobota godz. 7.00

Droga krzyżowa (w okresie Wielkiego Postu), piątek:
dla dzieci, godz. 15.30
dla dorosłych, godz. 16.15

Gorzkie żale (w okresie Wielkiego Postu), niedziela: godz. 16.15

Nabożeństwo Majowe – w maju
Nabożeństwo Czerwcowe – w czerwcu
Nabożeństwo Różańcowe – w październiku:

Porządek nabożeństw w maju, czerwcu i w październiku (różaniec):

  • od  poniedziałku do piątku godz. 16.30
  • w soboty – po Mszy św. porannej
  • w niedziele godz. 8.00

Nabożeństwo za zmarłych – w listopadzie:
2-8 listopada, po Mszy św. wieczornej
Różaniec na starym cmentarzu przez cały listopad w dni powszednie o godz. 16.30

• poniedziałek i środa: po Mszy św. wieczornej do godz. 19.00 – przyjmuje proboszcz parafii;
• wtorek i czwartek: 9:00 – 10:30 – przyjmuje Pani Renata Matczak.

W kancelarii przyjmowane są zgłoszenia dotyczące:

• chrztów,
• ślubów,
• pogrzebów,
• intencji mszalnych,
• wizyt chorych.

W celu uzupełnienia opłat cmentarnych, konto parafii:

69 1240 1415 1111 0010 1670 5464 Pekao SA

W tytule przelewu należy wpisać numer grobu lub imię i nazwisko jednego ze zmarłych pochowanych w grobie.

Ruch Duchowości Małżeństw „Equipes Notre –Dame”

strona www: https://end.org.pl/

Małżeństwami odpowiedzialnymi ekip są: Jolanta i Zbigniew Budkiewiczowie oraz Paweł i Małgorzata Pilarscy. Ekipy licheńskie terytorialnie wchodzą w skład Sektora Kujawskiego. Ruch „Equipes Notre-Dame” wspiera małżeństwa w pełnym przeżywaniu ich sakramentu, we wspólnym dążeniu do świętości, pomaga także małżonkom spotykać się „w Imię Chrystusa”, aby w ten sposób mogli lepiej odpowiedzieć na Jego wezwanie i przez osobisty przykład starać się być świadkami chrześcijańskiej miłości małżeńskiej w Kościele i w świecie.

Członkowie spotykają się raz w miesiącu w grupie liczącej od 4 do 7 małżeństw, wraz z kapłanem.

Doradcą duchowym licheńskich ekip jest ks. Zbigniew Grygorcewicz MIC.

Małżonkowie przyjmując kartę END zaproszeni są do:
• Regularnego czytania Pisma Świętego,
• Codziennego spotkania z Bogiem podczas modlitwy wewnętrznej,
• Codziennego spotkania męża i żony na modlitwie małżeńskiej (jeśli to możliwe – rodzinnej),
• Comiesięcznego „usiądźmy razem”,
• Ustalenia i przestrzegania „reguły życia”,
• Corocznego udziału w rekolekcjach (rekolekcje są otwarte dla wszystkich małżeństw sakramentalnych). https://ekipy.end.org.pl/plan_rekolekcji/

Chór parafialny “Virtus Dei”

Chór męski pod dyrekcją początkowo organisty Barbary Kaczor, później organisty Jarosława Adamiaka powstał z inicjatywy księdza proboszcza Stanisława Kosiorowskiego MIC w 2000 r. Tworzyli go mężczyźni z parafii licheńskiej. Obecnie jest to chór mieszany pod dyrekcją Michała Antczaka-Jankowskiego – organisty parafii. Chór zapewnia oprawę muzyczną podczas uroczystości parafialnych i sanktuaryjnych. W repertuarze chóru znajdują się między innymi śpiewy gregoriańskie, pozycje dawnej muzyki polskiej, a także utwory współczesnych kompozytorów muzyki liturgicznej. 

Koła Różańcowe dorosłych

Opiekunem 13 Kół Różańcowych w parafii jest wikariusz parafii. Członkowie Kół Różańcowych łączą się codziennie na modlitwie różańcowej w intencjach Kościoła. Poszczególne koła spotykają się także raz w miesiącu na wspólnej modlitwie różańcowej w domach. Ponadto w każdą niedzielę prowadzą, pod przewodnictwem kapłana, różaniec lub godzinki.

Ministranci

Opiekunem ministrantów jest proboszcz ks. Rafał Krauze MIC. Służba liturgiczna ołtarza (ministranci) służy Bogu i kapłanom podczas Mszy Świętych i nabożeństw parafialnych.

Wspólnota parafialna “Ekipa dla Jezusa” 
Duszpasterz wspólnoty: proboszcz ks. Rafał Krauze MIC.
Członkowie spotykają się w każdy poniedziałek od godz. 20.00 do 21.00.
W pierwsze wtorki miesiąca wspólnota prowadzi w bazylice Matki Bożej Licheńskiej wieczory uwielbienia rozpoczynające się Mszą. Św. wieczorną o godz. 19.00 (od 30 kwietnia do 31 października), o godz. 18.00 ( od 1 listopada do 29 kwietnia). Po Mszy św. „Ekipa dla Jezusa” prowadzi Adorację Najświętszego Sakramentu z modlitwą uwielbienia.
 
ELO “Kecharitomene” Licheński Ewangelizacyjny Ośrodek

Wspólnota młodzieżowa skupiająca młodych ludzi pragnących dzielić się swoim doświadczeniem i radością ze spotkania Jezusa. Stawiają sobie za cel obwieszczanie młodym ludziom Dobrej Nowiny o Zbawicielu, pamiętając przy tym o Maryi, dzięki której Słowo stało się ciałem. Chcą docierać do tych, którzy zagubili poczucie swojego miejsca w Kościele, a wiara przestała być dla nich ważna – stała się jedynie przyzwyczajeniem. Duszpasterzem wspólnoty jest proboszcz ks. Rafał Krauze MIC.

Więcej na temat wspólnoty pod adresem: http://elo.lichen.pl/

 
Rada Parafialna

Skład Rady Parafialnej zatwierdzony jest przez Kurię Diecezjalną od dnia 20 kwietnia 2009 r. Tworzą ją parafianie, przedstawiciele poszczególnych miejscowości wybrani w tajnym głosowaniu przez społeczność parafii.
Głównym celem rady jest:

• świadczenie pomocy proboszczowi w organizowaniu życia duszpasterskiego w parafii; • wspieranie inicjatyw duszpasterskich w dziedzinie życia liturgicznego i apostolstwa;
• pomoc w przeprowadzeniu trafnej diagnozy stanu religijno – moralnego różnych środowisk;
• budzenie wśród parafian zaufania do Kościoła i tworzenie dobrego klimatu dla podejmowanych inicjatyw duszpasterskich;
• wspieranie działalności ruchów, stowarzyszeń katolickich i grup duszpasterstwa specjalistycznego.

Świetlica przy Fundacji Spem Donare w ramach „Wspierania zadania na prowadzenie placówek opiekuńczo- wychowawczych wsparcia dziennego”
jest współfinansowana ze środków Urzędu Gminy i Miasta w Ślesinie.

Placówka jest dogodnym miejscem dla dzieci i młodzieży. Można tam doświadczyć atmosfery przyjaźni i kształtować właściwe postawy wobec Boga, drugiego człowieka i samego siebie. Prowadzone w niej zajęcia i kółka zainteresowań pozwalają na ciekawe zagospodarowanie wolnego czasu przez rozwijanie swoich umiejętności i talentów. Opiekunem świetlicy jest       pani Halina Gruchalska.

ŚWIETLICA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
CZYNNA
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 15.00 – 20.00

PROGRAM:

PONIEDZIAŁEK
15.00 – 15.15 Zabawy własne,
15.15 – 16.15 Odrabianie zadań domowych (pomoc z matematyki wg potrzeb),
16.15 – 17.00 Zajęcia plastyczno – techniczne,
17.00 – 17.45 Gry ruchowo – sportowe
17.45 – 18.30 Korepetycje z matematyki,
18.30 – 20.00 Gry i zabawy zespołowe (wg zainteresowań) w świetlicy, porządkowanie sali.
WTOREK
15.00 – 15.15 Zabawy własne,
15.15 – 16.15 Odrabianie zadań domowych (pomoc z matematyki wg potrzeb),
16.15 – 17.00 Zajęcia plastyczno – techniczne,
17.00 – 17.45 Gry stolikowe (planszowe i karciane)
17.45 – 20.00 Gry i zabawy logiczne (wg zainteresowań) w świetlicy oraz gry sportowe,
porządkowanie Sali.
ŚRODA
15.00 – 15.15 Zabawy własne,
15.15 – 16.15 Odrabianie zadań domowych (pomoc z matematyki wg potrzeb),
16.15 – 17.00 Zajęcia plastyczno – techniczne,
17.00 – 17.45 Gry stolikowe (planszowe i karciane)
17.45 – 18..30 Korepetycje z matematyki,
18.30 – 20.00 Gry i zabawy zespołowe (wg zainteresowań) w świetlicy
(piłkarzyki, cymbergaj, tenis stołowy), porządkowanie sali.
CZWARTEK
15.00 – 15.15 Zabawy własne,
15.15 – 16.15 Odrabianie zadań domowych (pomoc z matematyki wg potrzeb),
16.15 – 17.00 Zajęcia plastyczno – techniczne,
17.00 – 17.45 Gry stolikowe (planszowe i karciane), kolorowanki, klocki, itp.
17.45 – 20.00 Spotkania grup dziecięcych i młodzieżowych, gry i zabawy stolikowe
(wg zainteresowań) w świetlicy (puzzle, statki, bierki, itp.),porządkowanie sali.
PIĄTEK
15.00 – 15.15 Zabawy własne,
15.15 – 16.15 Odrabianie zadań domowych (pomoc z matematyki wg potrzeb),
16.15 – 17.00 Zajęcia plastyczno – techniczne,
17.00 – 17.45 Gry logiczne i łamigłówki, gry zespołowe
17.45 – 18.30 Korepetycje z matematyki
18.30 – 20.00 Gry i zabawy zespołowe (wg zainteresowań) w świetlicy, porządkowanie sali.

Doradca Rodzinny Renata Matczak ( posiada misje kanoniczną)
Kontakt: 695 427 943      

Spotkania z Doradcą Życia Rodzinnego w poniedziałki, w godzinach 16.30 do 18.00, tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. W sytuacjach wyjątkowych, dogodnie dla zainteresowanych inny dzień tygodnia.

ZAPRASZAMY:
– Narzeczonych
W ramach bezpośredniego przygotowania do Sakramentu Małżeństwa narzeczeni powinni uczestniczyć  w 3 indywidualnych  spotkaniach  z zakresu Katolickiej Etyki Życia Małżeńskiego oraz Naturalnych Metod Rozpoznawania Płodności  w Poradni Życia Rodzinnego. Zapraszamy narzeczonych na umówione spotkania, na podstawie których uzyskają odpowiednie zaświadczenie.

·Małżeństwa i osoby indywidualne
Oprócz narzeczonych do poradni mogą zgłaszać się także małżeństwa, które chcą posłuchać o pięknie miłości małżeńskiej, w której chcą wzrastać. Małżonkowie, którzy pragną  poprawiać swoje relacje oraz czerpać radość z wzajemnej bliskości.
Zapraszamy także małżonków, którzy pragną poznać Naturalne Metody Rozpoznawania Płodności wg prof. Rötzera..

Zapraszamy także osoby potrzebujące pomocy w sprawach małżeńskich i rodzinnych– z całą pewnością zostaną wysłuchane. Wraz z doradczynią mogą przeanalizować problemy i wspólnie poszukać rozwiązania, a w razie konieczności uzyskają informacje o specjalistycznych instytucjach, do których będą mogły się zgłosić.