SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

PRZEWIŃ W DÓŁ

PRZEWIŃ W DÓŁ

Parafia

Parafia p.w. św. Doroty w Licheniu Starym
ul. Klasztorna 4
62-563 Licheń Stary
Tel.: (63) 270 81 50
e-mail: parafia@lichen.pl

 

 

                                

Proboszcz: Ks. Rafał Krauze MIC

Funkcję proboszcza objął 1 stycznia 2021 roku dekretem biskupa włocławskiego.  Święcenia kapłańskie przyjął 24 maja 2008 roku.

 

 

 

Wikariusz: Ks. Yan Chuprynski MIC (ks. Jan Czupryński MIC)

Funkcję wikariusza objął 10 maja 2023 roku dekretem biskupa włocławskiego.
Święcenia kapłańskie przyjął 5 czerwca 2021 roku.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Uroczystość Chrystusa Króla
26 listopada 2023 r.

1. Dzisiaj Uroczystość Chrystusa Króla, patronalne święto służby liturgicznej. Z tej okazji na Mszy św. o godz. 10:30 przyjmiemy nowych kandydatów na ministrantów. Dziękujemy wszystkim ministrantom i lektorom za wierną służbę przy ołtarzu i w kościele a w sposób szczególny opiekunowi ministrantów ks. Janowi Czupryńskiemu.

2. W tym tygodniu odwiedziny chorych: w czwartek z listy ks. proboszcza, w piątek – z listy ks. Jana. W I piątek miesiąca spowiedź dla dzieci od godz. 16.30 i Msza św. godz. o 17.00.

3. W piątek adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji parafii do godz. 18:30. Oprócz wszystkich parafian zapraszamy na nią szczególnie mieszkańców Lichenia z ul. Konińskiej.

4. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent. W tym dniu poświęcimy opłatki, które będą do nabycia w kancelarii i zakrystii kościoła parafialnego. Zwyczajem lat ubiegłych chcemy pomóc także rodzinom z naszej parafii zanosząc świąteczne paczki. Kto będzie chciał włączyć się w to dzieło miłosierdzia będzie mógł złożyć ofiarę do puszki w najbliższą niedzielę.

5. W niedzielę, 10 grudnia, zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 9 lat na spotkanie z biskupem Mikołajem zatytułowane „Każdy może zostać św. Mikołajem”. W programie konkursy, słodki poczęstunek i upominki dla każdego. Zapisy u Pań katechetek do dnia 1 grudnia 2023 r.

6. W dniach 11-15 grudnia (od poniedziałku do piątku) odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w godzinach 9.00 – 16.00. Sprzęt prosimy zostawiać przy wjeździe nr 2 od ul. Klasztornej (przy portierni). Przychody będą wsparciem dla Polskich Misjonarzy w Afryce.

 

Szczęść Boże!

Msze Święte w Kościele św. Doroty

NIEDZIELE I UROCZYSTOŚCI

8.30, 10.30 (z udziałem dzieci)
12.00 (Msza św. za parafian)
17.00 (tylko od września do czerwca) lub 20.00 (tylko w lipcu i sierpniu)

DNI ZWYKŁE

7.00 i 17.00

Nabożeństwa stałe

WTOREK
ok. 17.30 Nieszpory za zmarłych

ŚRODA
ok. 17.30 Za przyczyną św. Józefa (lub św. Rodziny)

CZWARTEK
6.40 Jutrznia
ok. 17.30 Za przyczyną św. o. Stanisława Papczyńskiego (Koronka 10 cnót NMP)

PIĄTEK
ok. 17.30 (do godz. 18.30) Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia (Koronka) i adoracja Najświętszego Sakramentu (w ciszy)

SOBOTA
ok. 17.30 Za przyczyną Matki Bożej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski

NIEDZIELA
8.00 Różaniec

Nabożeństwa odprawiane są przez cały rok za wyjątkiem maja, czerwca, października i listopada

Spowiedź święta

Niedziele i uroczystości: w czasie Mszy Świętej najpóźniej do modlitwy „Ojcze nasz”

Dni zwykłe: przed Mszą Świętą (do 5 min. przed)

W bazylice: codziennie 14.00-16.00 w Kaplicy Serca Jezusowego oraz na każdej Mszy Świętej

Nabożeństwa w roku

Pierwszy piątek miesiąca
16.30 Spowiedź (za wyjątkiem wakacji)

Trzeci czwartek miesiąca
19.00 Wieczór Uzdrowienia (Msza Święta za chorych oraz modlitwa o uzdrowienie)

Wielki Post
Droga Krzyżowa w piątki 16.15
Gorzkie żale w niedziele 16.15

Maj, czerwiec, październik
Nabożeństwo majowe, czerwcowe, różańcowe:
w tygodniu 16.30
w soboty 7.30 (po Mszy św.)
w niedzielę 8.00

W listopadzie
2-8 listopada Nieszpory za zmarłych 17.30
3-30 listopada Różaniec za zmarłych na cmentarzu (pon.-sob.) 16.30

W Adwencie (XI-XII) Roraty
Dla dzieci (poniedziałki, środy, piątki) 17.00
Dla dorosłych (pon.-sob.) 7.00

 

 

• poniedziałek i środa: w godz. 18.00-19.00
• wtorek i czwartek: 9:00 – 10:30

W kancelarii przyjmowane są zgłoszenia dotyczące:

• chrztów,
• ślubów,
• pogrzebów,
• intencji mszalnych,
• wizyt chorych.

W celu uzupełnienia opłat cmentarnych, konto parafii:

69 1240 1415 1111 0010 1670 5464 Pekao SA

W tytule przelewu należy wpisać numer grobu lub imię i nazwisko jednego ze zmarłych pochowanych w grobie.

Ruch Duchowości Małżeństw „Equipes Notre –Dame”

strona www: https://end.org.pl/

Małżeństwami odpowiedzialnymi ekip są: Jolanta i Zbigniew Budkiewiczowie oraz Paweł i Małgorzata Pilarscy. Ekipy licheńskie terytorialnie wchodzą w skład Sektora Kujawskiego. Ruch „Equipes Notre-Dame” wspiera małżeństwa w pełnym przeżywaniu ich sakramentu, we wspólnym dążeniu do świętości, pomaga także małżonkom spotykać się „w Imię Chrystusa”, aby w ten sposób mogli lepiej odpowiedzieć na Jego wezwanie i przez osobisty przykład starać się być świadkami chrześcijańskiej miłości małżeńskiej w Kościele i w świecie.

Członkowie spotykają się raz w miesiącu w grupie liczącej od 4 do 7 małżeństw, wraz z kapłanem.

Doradcą duchowym licheńskich ekip jest ks. Zbigniew Grygorcewicz MIC.

Małżonkowie przyjmując kartę END zaproszeni są do:
• Regularnego czytania Pisma Świętego,
• Codziennego spotkania z Bogiem podczas modlitwy wewnętrznej,
• Codziennego spotkania męża i żony na modlitwie małżeńskiej (jeśli to możliwe – rodzinnej),
• Comiesięcznego „usiądźmy razem”,
• Ustalenia i przestrzegania „reguły życia”,
• Corocznego udziału w rekolekcjach (rekolekcje są otwarte dla wszystkich małżeństw sakramentalnych). https://ekipy.end.org.pl/plan_rekolekcji/

Chór parafialny „Virtus Dei”

Chór męski pod dyrekcją początkowo organisty Barbary Kaczor, później organisty Jarosława Adamiaka powstał z inicjatywy księdza proboszcza Stanisława Kosiorowskiego MIC w 2000 r. Tworzyli go mężczyźni z parafii licheńskiej. Obecnie jest to chór mieszany pod dyrekcją Michała Antczaka-Jankowskiego – organisty parafii. Chór zapewnia oprawę muzyczną podczas uroczystości parafialnych i sanktuaryjnych. W repertuarze chóru znajdują się między innymi śpiewy gregoriańskie, pozycje dawnej muzyki polskiej, a także utwory współczesnych kompozytorów muzyki liturgicznej. 

Koła Różańcowe dorosłych

Opiekunem 13 Kół Różańcowych w parafii jest wikariusz parafii. Członkowie Kół Różańcowych łączą się codziennie na modlitwie różańcowej w intencjach Kościoła. Poszczególne koła spotykają się także raz w miesiącu na wspólnej modlitwie różańcowej w domach. Ponadto w każdą niedzielę prowadzą, pod przewodnictwem kapłana, różaniec lub godzinki.

Ministranci

Opiekunem ministrantów jest proboszcz ks. Rafał Krauze MIC. Służba liturgiczna ołtarza (ministranci) służy Bogu i kapłanom podczas Mszy Świętych i nabożeństw parafialnych.

Wspólnota parafialna „Ekipa dla Jezusa” 
Duszpasterz wspólnoty: proboszcz ks. Rafał Krauze MIC.
Członkowie spotykają się w każdy poniedziałek od godz. 20.00 do 21.00.
W pierwsze wtorki miesiąca wspólnota prowadzi w bazylice Matki Bożej Licheńskiej wieczory uwielbienia rozpoczynające się Mszą. Św. wieczorną o godz. 19.00 (od 30 kwietnia do 31 października), o godz. 18.00 ( od 1 listopada do 29 kwietnia). Po Mszy św. „Ekipa dla Jezusa” prowadzi Adorację Najświętszego Sakramentu z modlitwą uwielbienia.
 

Rada Parafialna

Skład Rady Parafialnej zatwierdzony jest przez Kurię Diecezjalną od dnia 20 kwietnia 2009 r. Tworzą ją parafianie, przedstawiciele poszczególnych miejscowości wybrani w tajnym głosowaniu przez społeczność parafii.
Głównym celem rady jest:

• świadczenie pomocy proboszczowi w organizowaniu życia duszpasterskiego w parafii; • wspieranie inicjatyw duszpasterskich w dziedzinie życia liturgicznego i apostolstwa;
• pomoc w przeprowadzeniu trafnej diagnozy stanu religijno – moralnego różnych środowisk;
• budzenie wśród parafian zaufania do Kościoła i tworzenie dobrego klimatu dla podejmowanych inicjatyw duszpasterskich;
• wspieranie działalności ruchów, stowarzyszeń katolickich i grup duszpasterstwa specjalistycznego.

 

Świetlica przy Fundacji Spem Donare w ramach „Wspierania zadania na prowadzenie placówek opiekuńczo- wychowawczych wsparcia dziennego”
jest współfinansowana ze środków Urzędu Gminy i Miasta w Ślesinie.

Placówka jest dogodnym miejscem dla dzieci i młodzieży. Można tam doświadczyć atmosfery przyjaźni i kształtować właściwe postawy wobec Boga, drugiego człowieka i samego siebie. Prowadzone w niej zajęcia i kółka zainteresowań pozwalają na ciekawe zagospodarowanie wolnego czasu przez rozwijanie swoich umiejętności i talentów. Opiekunem świetlicy jest       pani Halina Gruchalska.

ŚWIETLICA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
CZYNNA
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 15.00 – 20.00

PROGRAM:

PONIEDZIAŁEK
15.00 – 15.15 Zabawy własne,
15.15 – 16.15 Odrabianie zadań domowych (pomoc z matematyki wg potrzeb),
16.15 – 17.00 Zajęcia plastyczno – techniczne,
17.00 – 17.45 Gry ruchowo – sportowe
17.45 – 18.30 Korepetycje z matematyki,
18.30 – 20.00 Gry i zabawy zespołowe (wg zainteresowań) w świetlicy, porządkowanie sali.
WTOREK
15.00 – 15.15 Zabawy własne,
15.15 – 16.15 Odrabianie zadań domowych (pomoc z matematyki wg potrzeb),
16.15 – 17.00 Zajęcia plastyczno – techniczne,
17.00 – 17.45 Gry stolikowe (planszowe i karciane)
17.45 – 20.00 Gry i zabawy logiczne (wg zainteresowań) w świetlicy oraz gry sportowe,
porządkowanie Sali.
ŚRODA
15.00 – 15.15 Zabawy własne,
15.15 – 16.15 Odrabianie zadań domowych (pomoc z matematyki wg potrzeb),
16.15 – 17.00 Zajęcia plastyczno – techniczne,
17.00 – 17.45 Gry stolikowe (planszowe i karciane)
17.45 – 18..30 Korepetycje z matematyki,
18.30 – 20.00 Gry i zabawy zespołowe (wg zainteresowań) w świetlicy
(piłkarzyki, cymbergaj, tenis stołowy), porządkowanie sali.
CZWARTEK
15.00 – 15.15 Zabawy własne,
15.15 – 16.15 Odrabianie zadań domowych (pomoc z matematyki wg potrzeb),
16.15 – 17.00 Zajęcia plastyczno – techniczne,
17.00 – 17.45 Gry stolikowe (planszowe i karciane), kolorowanki, klocki, itp.
17.45 – 20.00 Spotkania grup dziecięcych i młodzieżowych, gry i zabawy stolikowe
(wg zainteresowań) w świetlicy (puzzle, statki, bierki, itp.),porządkowanie sali.
PIĄTEK
15.00 – 15.15 Zabawy własne,
15.15 – 16.15 Odrabianie zadań domowych (pomoc z matematyki wg potrzeb),
16.15 – 17.00 Zajęcia plastyczno – techniczne,
17.00 – 17.45 Gry logiczne i łamigłówki, gry zespołowe
17.45 – 18.30 Korepetycje z matematyki
18.30 – 20.00 Gry i zabawy zespołowe (wg zainteresowań) w świetlicy, porządkowanie sali.

 

Doradca Rodzinny Renata Matczak ( posiada misje kanoniczną)
Kontakt: 695 427 943      

Spotkania z Doradcą Życia Rodzinnego w poniedziałki, w godzinach 16.30 do 18.00, tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. W sytuacjach wyjątkowych, dogodnie dla zainteresowanych inny dzień tygodnia.

ZAPRASZAMY:
– Narzeczonych
W ramach bezpośredniego przygotowania do Sakramentu Małżeństwa narzeczeni powinni uczestniczyć  w 3 indywidualnych  spotkaniach  z zakresu Katolickiej Etyki Życia Małżeńskiego oraz Naturalnych Metod Rozpoznawania Płodności  w Poradni Życia Rodzinnego. Zapraszamy narzeczonych na umówione spotkania, na podstawie których uzyskają odpowiednie zaświadczenie.

·Małżeństwa i osoby indywidualne
Oprócz narzeczonych do poradni mogą zgłaszać się także małżeństwa, które chcą posłuchać o pięknie miłości małżeńskiej, w której chcą wzrastać. Małżonkowie, którzy pragną  poprawiać swoje relacje oraz czerpać radość z wzajemnej bliskości.
Zapraszamy także małżonków, którzy pragną poznać Naturalne Metody Rozpoznawania Płodności wg prof. Rötzera..

Zapraszamy także osoby potrzebujące pomocy w sprawach małżeńskich i rodzinnych– z całą pewnością zostaną wysłuchane. Wraz z doradczynią mogą przeanalizować problemy i wspólnie poszukać rozwiązania, a w razie konieczności uzyskają informacje o specjalistycznych instytucjach, do których będą mogły się zgłosić.