SANCTUAIRE
LA MÈRE DE NOTRE LICHEN
LA DOULOUREUSE REINE DE POLOGNE

DÉFILER VERS LE BAS

DÉFILER VERS LE BAS

Paroisse

St. Dorothée à Licheń Stary
ul. Klasztorna 4
62-563 Lichen étoilé
Tél. : (63) 270 81 50
e-mail : parafia@lichen.pl

 

                                

Pasteur: Fr. Rafał Krauze, MIC

Il est nommé curé le 1er janvier 2021 par décret de l'évêque de Włocławek. Il a été ordonné prêtre le 24 mai 2008.

 

 

 

Wikariusz: Ks. Yan Chuprynski MIC (ks. Jan Czupryński MIC)

Funkcję wikariusza objął 10 maja 2023 roku dekretem biskupa włocławskiego.
Święcenia kapłańskie przyjął 5 czerwca 2021 roku.

AFFICHAGE PAROISSIAL
XXVI Niedziela Zwykła
1 października 2023 r.

1. W październiku zapraszamy na nabożeństwa różańcowe do kościoła parafialnego: w dni powszednie o 16.30 przed Mszą św., w soboty po Mszy porannej, w niedzielę o 8.00. Dzieci zapraszamy na tą samą godzinę w poniedziałki, środy i piątki. Oprócz tego różaniec będzie w Izabelinie o 16.00 w sali OSP, w Grąblinie o 16.30 w kaplicy, w Pogoni Gosławickiej o 16.00 w świetlicy, w Helenowie o 16.30 w kaplicy.

2. We wtorek Wspólnota Ekipa dla Jezusa zaprasza na 19:00 na Wieczór Uwielbienia. Tym razem poprowadzą go goście specjalni, Jude i Veronica Antoine z Malezji. Szczegóły na plakacie przy wyjściu z kościoła.

3. W czwartek i piątek wizyty u chorych – w czwartek chorzy z listy ks. proboszcza, w piątek – z listy ks. Jana.

4. W I piątek spowiedź dla dzieci i młodzieży od 16.30 i Msza św. o 17.00. Po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu, w sposób szczególny zapraszamy na nią mieszkańców Grąblina: ul. Pogodnej, Spokojnej, Miodowej i Radosnej.

5. W sobotę przypada wspomnienie Matki Bożej Różańcowej, zapraszamy wszystkie Koła Różańcowe działające przy parafii na Koronkę do Bożego Miłosierdzia na 15:00 do kościoła św. Doroty. Po Mszy św. spotkanie dla członków Kół Żywego Różańca w Domu Papieskim.

6. Przyszła niedziela jest szczególnym dniem wdzięczności za dar św. Jana Pawła II. W tym dniu składamy do puszek ofiary na stypendium dla uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin.

7. Serdecznie zapraszamy kobiety na Formację „Drogocenna Perła” (Ezer Kenegdo) przygotowaną przez Akademie Rozwoju Talentów. Jest to cykl 9 comiesięcznych spotkań trwających 2 godziny oraz pracy własnej z podręcznikiem między spotkaniami. Zajęcia pomagają odkryć prawdziwe piękno oraz powołanie, jakim obdarzył Bóg kobiety. Pierwsze spotkanie za trzy tygodnie w czwartek, 12 października o g. 19:00 w Domu Rekolekcyjnym Betania. Szczegółowe informacje na ulotkach i w kruchcie kościoła, zapisy na stronie www.rozwijajtalenty.pl.

8. W październiku ks. proboszcz będzie nieobecny ze względu na renowacje (wypadające w naszym zgromadzeniu raz na 5 lat) i rekolekcje. Wszystkie sprawy prosimy załatwiać w tym czasie z ks. wikarym.

9. W kancelarii parafialnej przyjmujemy na wypominki jednorazowe i roczne.

10. Prosimy, aby porządkując groby liście składać na pryzmę obok kontenera.

Dieu vous protège!

Saintes messes dans l'église St. Dorothée

En semaine 7h00, 17h00

Niedziele i święta  8.30, 10.30, 12.00, 17.00, 20.00*
*w lipcu i sierpniu

W każdy, trzeci czwartek miesiąca Msza św. z modlitwą o uzdrowienie, godz. 17.00;

W każdy, pierwszy wtorek miesiąca Msza św. o godz. 19.00, a po mszy Wieczór Uwielbienia

Services permanents

Godzinki, niedziela godz. 8.00 (prócz maja, czerwca, października i listopada)

Laudes, jeudi heures. 6.40

Nabożeństwo do św. Stanisława Papczyńskiego, czwartek po wieczornej Mszy św. (oprócz maja, czerwca, października i listopada)

Nieszpory za zmarłych, wtorek po wieczornej Mszy św. (prócz maja, czerwca, października i listopada)

Services périodiques

Roraty dla dzieci:
Poniedziałki, środy, piątki godz. 17.00
Dla dorosłych: poniedziałek-sobota godz. 7.00

chemin de croix (pendant le Carême) Vendredi :
pour les enfants, heures 15h30
pour adultes à 16h15

Des regrets amers (pendant le carême), dimanche : 16h15

Service de mai - en mai
Service de juin - en juin
Service du chapelet - en octobre :

Porządek nabożeństw w maju, czerwcu i w październiku (różaniec):

  • od  poniedziałku do piątku godz. 16.30
  • le samedi - après la Sainte Messe Matin
  • Les dimanches 8h00

Un service pour les morts - en novembre:
Du 2 au 8 novembre, après la Sainte Messe. soirée
Chapelet dans l'ancien cimetière tout le mois de novembre en semaine à 16h30

• poniedziałek i środa: po Mszy św. wieczornej do godz. 19.00;
• wtorek i czwartek: 9:00 – 10:30.

W kancelarii przyjmowane są zgłoszenia dotyczące:

• baptêmes,
• mariages,
• les funérailles,
• intentions de masse,
• visites de patients.

Afin de compléter les frais de cimetière, le compte paroissial :

69 1240 1415 1111 0010 1670 5464 Pekao SA

Le titre du transfert doit inclure le numéro de la tombe ou le nom et prénom de l'un des défunts enterrés dans la tombe.

Le mouvement de la spiritualité des mariages Equipes Notre-Dmoi "

Page Web: https://end.org.pl/

Małżeństwami odpowiedzialnymi ekip są: Jolanta i Zbigniew Budkiewiczowie oraz Paweł i Małgorzata Pilarscy. Ekipy licheńskie terytorialnie wchodzą w skład Sektora Kujawskiego. Ruch „Equipes Notre-Dame” wspiera małżeństwa w pełnym przeżywaniu ich sakramentu, we wspólnym dążeniu do świętości, pomaga także małżonkom spotykać się „w Imię Chrystusa”, aby w ten sposób mogli lepiej odpowiedzieć na Jego wezwanie i przez osobisty przykład starać się być świadkami chrześcijańskiej miłości małżeńskiej w Kościele i w świecie.

Les membres se réunissent une fois par mois en groupe de 4 à 7 mariages, en compagnie d'un prêtre.

Doradcą duchowym licheńskich ekip jest ks. Zbigniew Grygorcewicz MIC.

Lors de l'acceptation de la carte END, les époux sont invités à :
• Lecture régulière des Saintes Écritures,
• Rencontre quotidienne avec Dieu lors de la prière intérieure,
• La rencontre quotidienne des époux pour la prière conjugale (si possible - familiale),
• Mensuel « assoyons-nous ensemble »,
• Établir et suivre la "règle de vie",
• Participation annuelle à la retraite (la retraite est ouverte à tous les couples sacramentels). https://ekipy.end.org.pl/plan_rekolekcji/

Chór parafialny „Virtus Dei”

Le chœur d'hommes, initialement dirigé par l'organiste Barbara Kaczor, puis par l'organiste Jarosław Adamiak, a été fondé à l'initiative du curé Stanisław Kosiorowski, MIC en 2000. Il était composé d'hommes de la paroisse de Lichen. Actuellement, il s'agit d'un chœur mixte dirigé par Michał Antczak-Jankowski - organiste paroissial. La chorale offre un cadre musical lors des célébrations paroissiales et du sanctuaire. Le répertoire du chœur comprend, entre autres, des chants grégoriens, des pièces de la musique ancienne polonaise, ainsi que des œuvres de compositeurs contemporains de musique liturgique. 

Roues de chapelet adulte

Opiekunem 13 Kół Różańcowych w parafii jest wikariusz parafii. Członkowie Kół Różańcowych łączą się codziennie na modlitwie różańcowej w intencjach Kościoła. Poszczególne koła spotykają się także raz w miesiącu na wspólnej modlitwie różańcowej w domach. Ponadto w każdą niedzielę prowadzą, pod przewodnictwem kapłana, różaniec lub godzinki.

Garçons d'autel

Les enfants de chœur sont le curé, le P. Rafał Krauze, MIC. Le service liturgique de l'autel (servants d'autel) sert Dieu et les prêtres lors des messes et des offices paroissiaux.

Wspólnota parafialna „Ekipa dla Jezusa” 
L'aumônier de la communauté : le curé, le P. Rafał Krauze, MIC.
Les membres se réunissent tous les lundis de 20h00 à 21h00.
Les premiers mardis du mois, la communauté organise des soirées de louange dans la basilique Notre-Dame de Licheń, en commençant par la messe. St. soirée à 19h00 (du 30 avril au 31 octobre), à 18h00 (du 1er novembre au 29 avril). Après la messe L'« Équipe pour Jésus » dirige l'Adoration du Saint-Sacrement par une prière de louange.
 

Conseil paroissial

La composition du conseil paroissial a été approuvée par la Curie diocésaine le 20 avril 2009. Il est composé de paroissiens, représentants de chaque commune élus au scrutin secret par la communauté paroissiale.
L'objectif principal du conseil est :

• assister le curé dans l'organisation de la vie pastorale de la paroisse ; • soutenir les initiatives pastorales dans le domaine de la vie liturgique et de l'apostolat ;
• l'aide à la réalisation d'un diagnostic précis de l'état religieux et moral des différents milieux ;
• éveiller la confiance des paroissiens dans l'Église et créer un climat propice aux initiatives pastorales ;
• soutenir les activités des mouvements catholiques, des associations et des groupes pastoraux spécialisés.

Świetlica przy Fundacji Spem Donare w ramach „Wspierania zadania na prowadzenie placówek opiekuńczo- wychowawczych wsparcia dziennego”
jest współfinansowana ze środków Urzędu Gminy i Miasta w Ślesinie.

Placówka jest dogodnym miejscem dla dzieci i młodzieży. Można tam doświadczyć atmosfery przyjaźni i kształtować właściwe postawy wobec Boga, drugiego człowieka i samego siebie. Prowadzone w niej zajęcia i kółka zainteresowań pozwalają na ciekawe zagospodarowanie wolnego czasu przez rozwijanie swoich umiejętności i talentów. Opiekunem świetlicy jest       pani Halina Gruchalska.

ŚWIETLICA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
CZYNNA
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 15.00 – 20.00

PROGRAM:

PONIEDZIAŁEK
15.00 – 15.15 Zabawy własne,
15.15 – 16.15 Odrabianie zadań domowych (pomoc z matematyki wg potrzeb),
16.15 – 17.00 Zajęcia plastyczno – techniczne,
17.00 – 17.45 Gry ruchowo – sportowe
17.45 – 18.30 Korepetycje z matematyki,
18.30 – 20.00 Gry i zabawy zespołowe (wg zainteresowań) w świetlicy, porządkowanie sali.
WTOREK
15.00 – 15.15 Zabawy własne,
15.15 – 16.15 Odrabianie zadań domowych (pomoc z matematyki wg potrzeb),
16.15 – 17.00 Zajęcia plastyczno – techniczne,
17.00 – 17.45 Gry stolikowe (planszowe i karciane)
17.45 – 20.00 Gry i zabawy logiczne (wg zainteresowań) w świetlicy oraz gry sportowe,
porządkowanie Sali.
ŚRODA
15.00 – 15.15 Zabawy własne,
15.15 – 16.15 Odrabianie zadań domowych (pomoc z matematyki wg potrzeb),
16.15 – 17.00 Zajęcia plastyczno – techniczne,
17.00 – 17.45 Gry stolikowe (planszowe i karciane)
17.45 – 18..30 Korepetycje z matematyki,
18.30 – 20.00 Gry i zabawy zespołowe (wg zainteresowań) w świetlicy
(piłkarzyki, cymbergaj, tenis stołowy), porządkowanie sali.
CZWARTEK
15.00 – 15.15 Zabawy własne,
15.15 – 16.15 Odrabianie zadań domowych (pomoc z matematyki wg potrzeb),
16.15 – 17.00 Zajęcia plastyczno – techniczne,
17.00 – 17.45 Gry stolikowe (planszowe i karciane), kolorowanki, klocki, itp.
17.45 – 20.00 Spotkania grup dziecięcych i młodzieżowych, gry i zabawy stolikowe
(wg zainteresowań) w świetlicy (puzzle, statki, bierki, itp.),porządkowanie sali.
PIĄTEK
15.00 – 15.15 Zabawy własne,
15.15 – 16.15 Odrabianie zadań domowych (pomoc z matematyki wg potrzeb),
16.15 – 17.00 Zajęcia plastyczno – techniczne,
17.00 – 17.45 Gry logiczne i łamigłówki, gry zespołowe
17.45 – 18.30 Korepetycje z matematyki
18.30 – 20.00 Gry i zabawy zespołowe (wg zainteresowań) w świetlicy, porządkowanie sali.

Conseillère familiale Renata Matczak (mission canonique)
Contactez: 695 427 943      

Rencontres avec la Conseillère à la Vie Familiale le lundi, de 16h30 à 18h00, uniquement sur rendez-vous téléphonique préalable. Dans des circonstances exceptionnelles, il est pratique pour ceux qui s'intéressent à un autre jour de la semaine.

NOUS INVITONS:
- Les mariées
Dans le cadre de la préparation immédiate au sacrement du mariage, les mariés doivent participer à 3 rencontres individuelles sur l'éthique catholique de la vie conjugale et les méthodes naturelles pour reconnaître la fécondité à la Clinique de la vie familiale. Nous invitons les mariées à des rendez-vous programmés, sur la base desquels elles obtiendront le certificat approprié.

· Mariages et individus
Outre les couples fiancés, le centre de conseil peut également être visité par des couples mariés qui souhaitent entendre parler de la beauté de l'amour conjugal dans lequel ils souhaitent grandir. Les conjoints qui souhaitent améliorer leurs relations et profiter de leur proximité mutuelle.
Nous invitons également les conjoints qui souhaitent en savoir plus sur les méthodes naturelles de reconnaissance de la fertilité selon le prof. Rötzer ..

Nous invitons également les personnes qui ont besoin d'aide en matière de mariage et de famille - elles seront certainement entendues. Avec le conseiller, ils pourront analyser les problèmes et chercher ensemble des solutions, et si nécessaire, ils obtiendront des informations sur les institutions spécialisées auxquelles ils pourront s'adresser.