SANTUARIO
LA MADRE DEL NOSTRO LICHENE
L'ADOLORATA REGINA DI POLONIA

SCORRERE VERSO IL BASSO

SCORRERE VERSO IL BASSO

Parrocchia

S. Dorothy a Licheń Stary
ul. Klasztorna 4
62-563 Lichene Stary

Kancelaria:
(63) 270 81 50

e-mail: parafia@lichen.pl
fb: Fb/sw.dorotamic/

 

                                

Pastore: FR. Rafał Krauze, MIC

È stato nominato parroco il 1° gennaio 2021 con decreto del vescovo di Włocławek. È stato ordinato sacerdote il 24 maggio 2008.

Wikariusz: Ks. Yan Chuprynski MIC (ks. Jan Czupryński MIC)

Funkcję wikariusza objął 10 maja 2023 roku dekretem biskupa włocławskiego.
Święcenia kapłańskie przyjął 5 czerwca 2021 roku.

 

ANNUNCI PARROCCHIALI
III Niedziela Wielkanocy – Biblijna
14 kwietnia 2024 r.


1. Dzisiejszą Niedzielą Biblijną rozpoczynamy XVI Tydzień Biblijny pod hasłem „Powołani do Wspólnoty”. Dziś też w Bazylice w Sali Całunu w godz. 9:00 – 15:00 w ramach VIII Narodowego Czytania Pisma Świętego będzie można posłuchać czytane na żywo Pismo Święte.

2. Dzisiaj OSP i KGW Helenów Drugi oraz DJ Darius Team zapraszają na Festyn Charytatywny dla Dominiki, który rozpocznie się o godz. 14:00 na placu przy OSP Helenów Drugi. Dochód z festynu przeznaczony będzie na leczenie chorej na raka Dominiki. Szczegóły na plakacie w kruchcie kościoła.

3. W czwartek zapraszamy na kolejny już Wieczór Uzdrowienia.

4. W piątek na adorację Najświętszego Sakramentu w intencji parafii w sposób szczególny zapraszamy Ekipy Notre Dame.

5. W przyszłą niedzielę taca przeznaczona będzie na cele inwestycyjno-remontowe. Bóg zapłać za dotychczas złożone ofiary!

6. Za dwa tygodnie, 28 kwietnia zapraszamy wszystkich parafian na godz. 15:00 na doroczne (poprzednio wypadające w Niedzielę Miłosierdzia) „Spotkanie z Jezusem” na Rynku Licheńskim. W planach wspólna modlitwa i poczęstunek połączony z zabawą animowaną przez DJ Darius Team. W tym roku wpisuje się ono w obchody 600-lecia odpustu ku czci św. Doroty.

Che Dio vi benedica!

Sante Messe nella Chiesa di S. Dorothy

NIEDZIELE I UROCZYSTOŚCI

8.30, 10.30 (z udziałem dzieci)
12.00 (Msza św. za parafian)
17.00 (tylko od września do czerwca) lub 20.00 (tylko w lipcu i sierpniu)

DNI ZWYKŁE

7.00 i 17.00

Servizi permanenti

WTOREK
ok. 17.30 Nieszpory za zmarłych

ŚRODA
ok. 17.30 Za przyczyną św. Józefa (lub św. Rodziny)

CZWARTEK
6.40 Jutrznia
ok. 17.30 Za przyczyną św. o. Stanisława Papczyńskiego (Koronka 10 cnót NMP)

PIĄTEK
ok. 17.30 (do godz. 18.30) Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia (Koronka) i adoracja Najświętszego Sakramentu (w ciszy)

SOBOTA
ok. 17.30 Za przyczyną Matki Bożej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski

DOMENICA
8.00 Różaniec

Nabożeństwa odprawiane są przez cały rok za wyjątkiem maja, czerwca, października i listopada

Spowiedź święta

Niedziele i uroczystości: w czasie Mszy Świętej najpóźniej do modlitwy „Ojcze nasz”

Dni zwykłe: przed Mszą Świętą (do 5 min. przed)

W bazylice: codziennie 14.00-16.00 w Kaplicy Serca Jezusowego oraz na każdej Mszy Świętej

Nabożeństwa w roku

Primo venerdì del mese
16.30 Spowiedź (za wyjątkiem wakacji)

Trzeci czwartek miesiąca
19.00 Wieczór Uzdrowienia (Msza Święta za chorych oraz modlitwa o uzdrowienie)

Wielki Post
Droga Krzyżowa w piątki 16.15
Gorzkie żale w niedziele 16.15

Maj, czerwiec, październik
Nabożeństwo majowe, czerwcowe, różańcowe:
w tygodniu 16.30
w soboty 7.30 (po Mszy św.)
w niedzielę 8.00

W listopadzie
2-8 listopada Nieszpory za zmarłych 17.30
3-30 listopada Różaniec za zmarłych na cmentarzu (pon.-sob.) 16.30

W Adwencie (XI-XII) Roraty
Dla dzieci (poniedziałki, środy, piątki) 17.00
Dla dorosłych (pon.-sob.) 7.00

Kancelaria czynna:

• poniedziałek i środa: w godz. 18.00-19.00
• wtorek i czwartek: 9:00 – 10:30

Nieczynna w uroczystości oraz w trakcie trwania rekolekcji a także kolędy

W kancelarii przyjmowane są zgłoszenia dotyczące:

• battesimi,
• matrimoni,
• funerali,
• intenzioni di massa,
• visite dei pazienti.

Kontakt do kancelarii: (63) 270 81 50

Per integrare le tasse cimiteriali, il conto parrocchiale:

69 1240 1415 1111 0010 1670 5464 Pekao SA

Il titolo del trasferimento dovrebbe includere il numero della tomba o il nome e cognome di uno dei defunti sepolti nella tomba.

 

Movimento Spiritualità del Matrimonio Equipes Notre –Dio"

sito web: https://end.org.pl/

Małżeństwami odpowiedzialnymi ekip są: Jolanta i Zbigniew Budkiewiczowie oraz Paweł i Małgorzata Pilarscy. Ekipy licheńskie terytorialnie wchodzą w skład Sektora Kujawskiego. Ruch „Equipes Notre-Dame” wspiera małżeństwa w pełnym przeżywaniu ich sakramentu, we wspólnym dążeniu do świętości, pomaga także małżonkom spotykać się „w Imię Chrystusa”, aby w ten sposób mogli lepiej odpowiedzieć na Jego wezwanie i przez osobisty przykład starać się być świadkami chrześcijańskiej miłości małżeńskiej w Kościele i w świecie.

I membri si incontrano una volta al mese in un gruppo di 4-7 matrimoni, insieme a un sacerdote.

Doradcą duchowym licheńskich ekip jest ks. Zbigniew Grygorcewicz MIC.

Al momento dell'accettazione della tessera END, gli sposi sono invitati a:
• Lettura regolare delle Sacre Scritture,
• Incontro quotidiano con Dio durante la preghiera interna,
• L'incontro quotidiano degli sposi per la preghiera coniugale (se possibile - familiare),
• Mensile "sediamoci insieme",
• Stabilire e seguire la "regola di vita",
• Partecipazione annuale al ritiro (il ritiro è aperto a tutte le coppie sacramentali). https://ekipy.end.org.pl/plan_rekolekcji/

Chór parafialny „Virtus Dei”

Il coro maschile, diretto inizialmente dall'organista Barbara Kaczor, e successivamente dall'organista Jarosław Adamiak, è stato fondato su iniziativa del parroco Stanisław Kosiorowski, MIC nel 2000. Era composto da uomini della parrocchia di Lichen. Attualmente è un coro misto diretto da Michał Antczak-Jankowski - organista parrocchiale. Il coro offre una cornice musicale durante le celebrazioni parrocchiali e del santuario. Il repertorio del coro comprende, tra gli altri, canti gregoriani, brani della prima musica polacca, nonché opere di compositori contemporanei di musica liturgica. 

Rotelle del rosario per adulti

Opiekunem 13 Kół Różańcowych w parafii jest wikariusz parafii. Członkowie Kół Różańcowych łączą się codziennie na modlitwie różańcowej w intencjach Kościoła. Poszczególne koła spotykają się także raz w miesiącu na wspólnej modlitwie różańcowej w domach. Ponadto w każdą niedzielę prowadzą, pod przewodnictwem kapłana, różaniec lub godzinki.

Chierichetto

I chierichetti sono il parroco, p. Rafał Krauze, MIC. Il servizio liturgico dell'altare (chierichetti) serve Dio e i sacerdoti durante le Sante Messe e le funzioni parrocchiali.

Wspólnota parafialna „Ekipa dla Jezusa” 
Il cappellano della comunità: il parroco, p. Rafał Krauze, MIC.
I membri si incontrano ogni lunedì da dalle 20:00 alle 21:00.
I primi martedì del mese, la comunità conduce le serate di lode nella Basilica di Nostra Signora di Licheń, iniziando con la Messa. S. sera a 19.00 (dal 30 aprile al 31 ottobre), ore 18:00 (dal 1 novembre al 29 aprile). Dopo la Messa L'"Equipe per Gesù" conduce l'Adorazione del Santissimo Sacramento con una preghiera di lode.
 

Consiglio Parrocchiale

La composizione del consiglio parrocchiale è stata approvata dalla Curia diocesana dal 20 aprile 2009. È composto dai parrocchiani, rappresentanti dei singoli comuni eletti a scrutinio segreto dalla comunità parrocchiale.
Lo scopo principale del consiglio è:

• fornire assistenza al parroco nell'organizzazione della vita pastorale parrocchiale; • sostenere iniziative pastorali nel campo della vita liturgica e dell'apostolato;
• assistenza nella conduzione di un'accurata diagnosi della condizione religiosa e morale dei vari ambienti;
• risvegliare la fiducia dei parrocchiani nella Chiesa e creare un buon clima per le iniziative pastorali;
• sostenere le attività di movimenti cattolici, associazioni e gruppi pastorali specializzati.

 

Świetlica przy Fundacji Spem Donare w ramach „Wspierania zadania na prowadzenie placówek opiekuńczo- wychowawczych wsparcia dziennego”
jest współfinansowana ze środków Urzędu Gminy i Miasta w Ślesinie.

Placówka jest dogodnym miejscem dla dzieci i młodzieży. Można tam doświadczyć atmosfery przyjaźni i kształtować właściwe postawy wobec Boga, drugiego człowieka i samego siebie. Prowadzone w niej zajęcia i kółka zainteresowań pozwalają na ciekawe zagospodarowanie wolnego czasu przez rozwijanie swoich umiejętności i talentów. Opiekunem świetlicy jest       pani Halina Gruchalska.

ŚWIETLICA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
CZYNNA
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 15.00 – 20.00

Uwaga: w okresie ferii zimowych świetlica będzie otwarta w godz. 13:00 – 18.00. Szczegóły na plakacie w kruchcie kościoła.

PROGRAM:

PONIEDZIAŁEK
15.00 – 15.15 Zabawy własne,
15.15 – 16.15 Odrabianie zadań domowych (pomoc z matematyki wg potrzeb),
16.15 – 17.00 Zajęcia plastyczno – techniczne,
17.00 – 17.45 Gry ruchowo – sportowe
17.45 – 18.30 Korepetycje z matematyki,
18.30 – 20.00 Gry i zabawy zespołowe (wg zainteresowań) w świetlicy, porządkowanie sali.
WTOREK
15.00 – 15.15 Zabawy własne,
15.15 – 16.15 Odrabianie zadań domowych (pomoc z matematyki wg potrzeb),
16.15 – 17.00 Zajęcia plastyczno – techniczne,
17.00 – 17.45 Gry stolikowe (planszowe i karciane)
17.45 – 20.00 Gry i zabawy logiczne (wg zainteresowań) w świetlicy oraz gry sportowe,
porządkowanie Sali.
ŚRODA
15.00 – 15.15 Zabawy własne,
15.15 – 16.15 Odrabianie zadań domowych (pomoc z matematyki wg potrzeb),
16.15 – 17.00 Zajęcia plastyczno – techniczne,
17.00 – 17.45 Gry stolikowe (planszowe i karciane)
17.45 – 18..30 Korepetycje z matematyki,
18.30 – 20.00 Gry i zabawy zespołowe (wg zainteresowań) w świetlicy
(piłkarzyki, cymbergaj, tenis stołowy), porządkowanie sali.
CZWARTEK
15.00 – 15.15 Zabawy własne,
15.15 – 16.15 Odrabianie zadań domowych (pomoc z matematyki wg potrzeb),
16.15 – 17.00 Zajęcia plastyczno – techniczne,
17.00 – 17.45 Gry stolikowe (planszowe i karciane), kolorowanki, klocki, itp.
17.45 – 20.00 Spotkania grup dziecięcych i młodzieżowych, gry i zabawy stolikowe
(wg zainteresowań) w świetlicy (puzzle, statki, bierki, itp.),porządkowanie sali.
PIĄTEK
15.00 – 15.15 Zabawy własne,
15.15 – 16.15 Odrabianie zadań domowych (pomoc z matematyki wg potrzeb),
16.15 – 17.00 Zajęcia plastyczno – techniczne,
17.00 – 17.45 Gry logiczne i łamigłówki, gry zespołowe
17.45 – 18.30 Korepetycje z matematyki
18.30 – 20.00 Gry i zabawy zespołowe (wg zainteresowań) w świetlicy, porządkowanie sali.

 

Doradca Rodzinny Renata Matczak (posiada misje kanoniczną), kontakt (63) 270 81 50

Incontri con il Family Life Advisor il lunedì, dalle 16:30 alle 18:00, solo previo accordo telefonico. In circostanze eccezionali, è conveniente per chi è interessato a un altro giorno della settimana.

TI INVITIAMO:
- Spose
Come parte della preparazione immediata al sacramento del matrimonio, gli sposi dovrebbero partecipare a 3 incontri individuali sull'etica cattolica della vita coniugale e sui metodi naturali per il riconoscimento della fertilità presso la clinica della vita familiare. Invitiamo le spose agli incontri programmati, in base ai quali otterranno l'apposito attestato.

· Matrimoni e individui
Oltre ai fidanzati, il consultorio può essere visitato anche dalle coppie sposate che vogliono conoscere la bellezza dell'amore coniugale in cui vogliono crescere. Coniugi che vogliono migliorare le loro relazioni e godere della loro reciproca vicinanza.
Invitiamo anche gli sposi che vogliono conoscere i Metodi Naturali per Riconoscere la Fertilità secondo il prof. Rötzer ..

Invitiamo anche le persone che hanno bisogno di aiuto in materia di matrimonio e famiglia - saranno sicuramente ascoltate. Insieme al consulente, possono analizzare i problemi e cercare insieme soluzioni e, se necessario, otterranno informazioni su istituzioni specializzate a cui potranno rivolgersi.