SANTUARIO
LA MADRE DEL NOSTRO LICHENE
L'ADOLORATA REGINA DI POLONIA

SCORRERE VERSO IL BASSO

SCORRERE VERSO IL BASSO

Parrocchia

S. Dorothy a Licheń Stary
ul. Klasztorna 4
62-563 Lichene Stary
Tel.: (63) 270 81 50
e-mail: parafia@lichen.pl

 

                                

Pastore: FR. Rafał Krauze, MIC

È stato nominato parroco il 1° gennaio 2021 con decreto del vescovo di Włocławek. È stato ordinato sacerdote il 24 maggio 2008.

ANNUNCI PARROCCHIALI
IV NIEDZIELA ZWYKŁA
29 stycznia 2023 r.

1. W czwartek, 2 lutego, Święto Ofiarowania Pańskiego. Poświęcenie gromnic podczas Mszy św. o godz. 7.00 i 17.00. Ofiary w tym dniu przeznaczone są na pomoc dla zakonów kontemplacyjnych.

2. W tym tygodniu z racji pierwszego czwartku i piątku miesiąca odwiedziny chorych jak co miesiąc, w piątek spowiedź dla dzieci od godz. 16.30 i Msza o godz. 17.00. W piątek po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 19:00.

3. W niedzielę, 5 lutego w Grąblinie Uroczystość św. Joanny de Valois, założycielki Sióstr Anuncjatek. Siostry serdecznie zapraszają na Mszę św. na godz. 11.00 (nie będzie Mszy św. o godz. 8.00).

4. W poniedziałek, 6 lutego zapraszamy na godz. 17:00 na odpust ku czci patronki naszej parafii św. Doroty. Będzie też dodatkowa Msza św. o godz. 9:00. Zapraszamy także na nowennę przed uroczystością odpustową odmawianą codziennie po Mszy o godz. 17:00.

5. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Licheniu Stary zaprasza na dni otwarte Ochotniczej Straży Pożarnej, które odbędą się dnia 5 lutego w godz. 11:00-15:00. Prosimy aby dzieci poniżej 11 roku życia przyszły z rodzicem.

6. W sobotę, 11 lutego w Domu Rekolekcyjnym Betania odbędzie się praktyczny kurs zarządzania finansami pomagający bezpiecznie sterować swoimi finansami zgodnie z zasadami Ewangelii. Prowadzącymi będą: Wojciech Nowicki – doradca finansowy osób z zadłużeniem. Prowadzi programy szkoleniowe w zakresie zarządzania finansami oraz Kompas Kariery. Przedsiębiorca w firmie szkoleniowej InPlus Edukacja oraz AVEM S.A. Współautor książki „Uzdrowienie Finansów”; Krzysztof Najdowski – autor i trener programów szkoleniowych z zakresu komunikacji, wystąpień publicznych, przywództwa. Trener Kompasu Kariery. Organizator Internetowego Kursu Zarządzania Finansami „Z Wiarą o Finansach”. Przedsiębiorca w firmie szkoleniowej InPlus Edukacja oraz przedsiębiorca w Planea Consulting. Zapisy na stronie www.ekipadlajezusa.pl, więcej informacji w kruchcie kościoła. Serdecznie zapraszamy.

Che Dio vi benedica!

Sante Messe nella Chiesa di S. Dorothy

Feriali 7.00, 17.00

Niedziele i święta  8.30, 10.30, 12.00, 17.00, 20.00*
*w lipcu i sierpniu

W każdy, trzeci czwartek miesiąca Msza św. z modlitwą o uzdrowienie, godz. 17.00;

W każdy, pierwszy wtorek miesiąca Msza św. o godz. 19.00, a po mszy Wieczór Uwielbienia

Servizi permanenti

Różaniec lub godzinki, niedziela godz. 8.00 (prócz maja, czerwca, października i listopada)

Lodi, giovedì ore. 6.40

Nabożeństwo do św. Stanisława Papczyńskiego, czwartek po wieczornej Mszy św. (oprócz maja, czerwca, października i listopada)

Nieszpory za zmarłych, wtorek po wieczornej Mszy św. (prócz maja, czerwca, października i listopada)

Servizi periodici

Roraty dla dzieci:
Poniedziałki, środy, piątki godz. 17.00
Dla dorosłych: poniedziałek-sobota godz. 7.00

Via Crucis (durante la Quaresima) Venerdì:
per i bambini, ore 15.30
per adulti a 16.15

Amari rimpianti (durante la Quaresima), domenica: 16.15

Servizio di maggio - a maggio
Servizio di giugno - a giugno
Servizio del Rosario - nel mese di ottobre:

Porządek nabożeństw w maju, czerwcu i w październiku (różaniec):

  • od  poniedziałku do piątku godz. 16.30
  • il sabato - dopo la Santa Messa mattina
  • di domenica 8:00

Un servizio per i morti - a novembre:
2-8 novembre, dopo la Santa Messa. serata
Rosario nel vecchio cimitero per tutto novembre nei giorni feriali alle 16.30

• poniedziałek i środa: po Mszy św. wieczornej do godz. 19.00 – przyjmuje proboszcz parafii;
• wtorek i czwartek: 9:00 – 10:30 – przyjmuje Pani Renata Matczak.

W kancelarii przyjmowane są zgłoszenia dotyczące:

• battesimi,
• matrimoni,
• funerali,
• intenzioni di massa,
• visite dei pazienti.

Per integrare le tasse cimiteriali, il conto parrocchiale:

69 1240 1415 1111 0010 1670 5464 Pekao SA

Il titolo del trasferimento dovrebbe includere il numero della tomba o il nome e cognome di uno dei defunti sepolti nella tomba.

Movimento Spiritualità del Matrimonio Equipes Notre –Dio"

sito web: https://end.org.pl/

Małżeństwami odpowiedzialnymi ekip są: Jolanta i Zbigniew Budkiewiczowie oraz Paweł i Małgorzata Pilarscy. Ekipy licheńskie terytorialnie wchodzą w skład Sektora Kujawskiego. Ruch „Equipes Notre-Dame” wspiera małżeństwa w pełnym przeżywaniu ich sakramentu, we wspólnym dążeniu do świętości, pomaga także małżonkom spotykać się „w Imię Chrystusa”, aby w ten sposób mogli lepiej odpowiedzieć na Jego wezwanie i przez osobisty przykład starać się być świadkami chrześcijańskiej miłości małżeńskiej w Kościele i w świecie.

I membri si incontrano una volta al mese in un gruppo di 4-7 matrimoni, insieme a un sacerdote.

Doradcą duchowym licheńskich ekip jest ks. Zbigniew Grygorcewicz MIC.

Al momento dell'accettazione della tessera END, gli sposi sono invitati a:
• Lettura regolare delle Sacre Scritture,
• Incontro quotidiano con Dio durante la preghiera interna,
• L'incontro quotidiano degli sposi per la preghiera coniugale (se possibile - familiare),
• Mensile "sediamoci insieme",
• Stabilire e seguire la "regola di vita",
• Partecipazione annuale al ritiro (il ritiro è aperto a tutte le coppie sacramentali). https://ekipy.end.org.pl/plan_rekolekcji/

Coro Parrocchiale "Virtus Dei"

Il coro maschile, diretto inizialmente dall'organista Barbara Kaczor, e successivamente dall'organista Jarosław Adamiak, è stato fondato su iniziativa del parroco Stanisław Kosiorowski, MIC nel 2000. Era composto da uomini della parrocchia di Lichen. Attualmente è un coro misto diretto da Michał Antczak-Jankowski - organista parrocchiale. Il coro offre una cornice musicale durante le celebrazioni parrocchiali e del santuario. Il repertorio del coro comprende, tra gli altri, canti gregoriani, brani della prima musica polacca, nonché opere di compositori contemporanei di musica liturgica. 

Rotelle del rosario per adulti

Opiekunem 13 Kół Różańcowych w parafii jest wikariusz parafii. Członkowie Kół Różańcowych łączą się codziennie na modlitwie różańcowej w intencjach Kościoła. Poszczególne koła spotykają się także raz w miesiącu na wspólnej modlitwie różańcowej w domach. Ponadto w każdą niedzielę prowadzą, pod przewodnictwem kapłana, różaniec lub godzinki.

Chierichetto

I chierichetti sono il parroco, p. Rafał Krauze, MIC. Il servizio liturgico dell'altare (chierichetti) serve Dio e i sacerdoti durante le Sante Messe e le funzioni parrocchiali.

Comunità parrocchiale "Squadra per Gesù" 
Il cappellano della comunità: il parroco, p. Rafał Krauze, MIC.
I membri si incontrano ogni lunedì da dalle 20:00 alle 21:00.
I primi martedì del mese, la comunità conduce le serate di lode nella Basilica di Nostra Signora di Licheń, iniziando con la Messa. S. sera a 19.00 (dal 30 aprile al 31 ottobre), ore 18:00 (dal 1 novembre al 29 aprile). Dopo la Messa L'"Equipe per Gesù" conduce l'Adorazione del Santissimo Sacramento con una preghiera di lode.
 
ELO “Kecharitomene” Licheński Ewangelizacyjny Ośrodek

Wspólnota młodzieżowa skupiająca młodych ludzi pragnących dzielić się swoim doświadczeniem i radością ze spotkania Jezusa. Stawiają sobie za cel obwieszczanie młodym ludziom Dobrej Nowiny o Zbawicielu, pamiętając przy tym o Maryi, dzięki której Słowo stało się ciałem. Chcą docierać do tych, którzy zagubili poczucie swojego miejsca w Kościele, a wiara przestała być dla nich ważna – stała się jedynie przyzwyczajeniem. Duszpasterzem wspólnoty jest proboszcz ks. Rafał Krauze MIC.

Więcej na temat wspólnoty pod adresem: http://elo.lichen.pl/

 
Consiglio Parrocchiale

La composizione del consiglio parrocchiale è stata approvata dalla Curia diocesana dal 20 aprile 2009. È composto dai parrocchiani, rappresentanti dei singoli comuni eletti a scrutinio segreto dalla comunità parrocchiale.
Lo scopo principale del consiglio è:

• fornire assistenza al parroco nell'organizzazione della vita pastorale parrocchiale; • sostenere iniziative pastorali nel campo della vita liturgica e dell'apostolato;
• assistenza nella conduzione di un'accurata diagnosi della condizione religiosa e morale dei vari ambienti;
• risvegliare la fiducia dei parrocchiani nella Chiesa e creare un buon clima per le iniziative pastorali;
• sostenere le attività di movimenti cattolici, associazioni e gruppi pastorali specializzati.

Świetlica przy Fundacji Spem Donare w ramach „Wspierania zadania na prowadzenie placówek opiekuńczo- wychowawczych wsparcia dziennego”
jest współfinansowana ze środków Urzędu Gminy i Miasta w Ślesinie.

Placówka jest dogodnym miejscem dla dzieci i młodzieży. Można tam doświadczyć atmosfery przyjaźni i kształtować właściwe postawy wobec Boga, drugiego człowieka i samego siebie. Prowadzone w niej zajęcia i kółka zainteresowań pozwalają na ciekawe zagospodarowanie wolnego czasu przez rozwijanie swoich umiejętności i talentów. Opiekunem świetlicy jest       pani Halina Gruchalska.

ŚWIETLICA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
CZYNNA
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 15.00 – 20.00

PROGRAM:

PONIEDZIAŁEK
15.00 – 15.15 Zabawy własne,
15.15 – 16.15 Odrabianie zadań domowych (pomoc z matematyki wg potrzeb),
16.15 – 17.00 Zajęcia plastyczno – techniczne,
17.00 – 17.45 Gry ruchowo – sportowe
17.45 – 18.30 Korepetycje z matematyki,
18.30 – 20.00 Gry i zabawy zespołowe (wg zainteresowań) w świetlicy, porządkowanie sali.
WTOREK
15.00 – 15.15 Zabawy własne,
15.15 – 16.15 Odrabianie zadań domowych (pomoc z matematyki wg potrzeb),
16.15 – 17.00 Zajęcia plastyczno – techniczne,
17.00 – 17.45 Gry stolikowe (planszowe i karciane)
17.45 – 20.00 Gry i zabawy logiczne (wg zainteresowań) w świetlicy oraz gry sportowe,
porządkowanie Sali.
ŚRODA
15.00 – 15.15 Zabawy własne,
15.15 – 16.15 Odrabianie zadań domowych (pomoc z matematyki wg potrzeb),
16.15 – 17.00 Zajęcia plastyczno – techniczne,
17.00 – 17.45 Gry stolikowe (planszowe i karciane)
17.45 – 18..30 Korepetycje z matematyki,
18.30 – 20.00 Gry i zabawy zespołowe (wg zainteresowań) w świetlicy
(piłkarzyki, cymbergaj, tenis stołowy), porządkowanie sali.
CZWARTEK
15.00 – 15.15 Zabawy własne,
15.15 – 16.15 Odrabianie zadań domowych (pomoc z matematyki wg potrzeb),
16.15 – 17.00 Zajęcia plastyczno – techniczne,
17.00 – 17.45 Gry stolikowe (planszowe i karciane), kolorowanki, klocki, itp.
17.45 – 20.00 Spotkania grup dziecięcych i młodzieżowych, gry i zabawy stolikowe
(wg zainteresowań) w świetlicy (puzzle, statki, bierki, itp.),porządkowanie sali.
PIĄTEK
15.00 – 15.15 Zabawy własne,
15.15 – 16.15 Odrabianie zadań domowych (pomoc z matematyki wg potrzeb),
16.15 – 17.00 Zajęcia plastyczno – techniczne,
17.00 – 17.45 Gry logiczne i łamigłówki, gry zespołowe
17.45 – 18.30 Korepetycje z matematyki
18.30 – 20.00 Gry i zabawy zespołowe (wg zainteresowań) w świetlicy, porządkowanie sali.

Consulente familiare Renata Matczak (missione canonica)
Contatto: 695 427 943      

Incontri con il Family Life Advisor il lunedì, dalle 16:30 alle 18:00, solo previo accordo telefonico. In circostanze eccezionali, è conveniente per chi è interessato a un altro giorno della settimana.

TI INVITIAMO:
- Spose
Come parte della preparazione immediata al sacramento del matrimonio, gli sposi dovrebbero partecipare a 3 incontri individuali sull'etica cattolica della vita coniugale e sui metodi naturali per il riconoscimento della fertilità presso la clinica della vita familiare. Invitiamo le spose agli incontri programmati, in base ai quali otterranno l'apposito attestato.

· Matrimoni e individui
Oltre ai fidanzati, il consultorio può essere visitato anche dalle coppie sposate che vogliono conoscere la bellezza dell'amore coniugale in cui vogliono crescere. Coniugi che vogliono migliorare le loro relazioni e godere della loro reciproca vicinanza.
Invitiamo anche gli sposi che vogliono conoscere i Metodi Naturali per Riconoscere la Fertilità secondo il prof. Rötzer ..

Invitiamo anche le persone che hanno bisogno di aiuto in materia di matrimonio e famiglia - saranno sicuramente ascoltate. Insieme al consulente, possono analizzare i problemi e cercare insieme soluzioni e, se necessario, otterranno informazioni su istituzioni specializzate a cui potranno rivolgersi.