SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

PRZEWIŃ W DÓŁ

Nawiedzenie Matki Bożej w kopii Ikony Jasnogórskiej w licheńskiej parafii

Matka Boża w kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego gościła w Licheniu. W środę wieczorem, 2 sierpnia, w dniu wspomnienia Matki Bożej Anielskiej, kopię Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w licheńskiej parafii przywitali przedstawiciele duchowieństwa oraz wierny lud Boży.

Wizerunek Jasnogórskiej Madonny został przywieziony do parafii pw. św. Doroty z pobliskiej parafii pw. bł. Jerzego Matulewicza w Koninie-Laskówcu. Obraz w imieniu parafii na licheńskim rynku przyjął i powitał ks. Rafał Krauze MIC wraz z ks. dziekanem Zbigniewem Cabańskim, proboszczem parafii pw. Najświętszej Maryi Panny w Koninie. Ks. Krauze przejął także Ewangeliarz od ks. Artura Krzyżanowskiego, proboszcza konińskiej wspólnoty parafialnej, która pożegnała Maryję. Następnie wizerunek został przeniesiony procesyjnie do kościoła parafialnego pw. św. Doroty ulicami Lichenia. Obraz kolejno był niesiony przez: ojców, matki, ministrantów oraz druhów z jednostek OSP z terenu parafii.

W świątyni parafialnej ks. Cabański odczytał telegram od ojca świętego Franciszka z okazji nawiedzenia obrazu w diecezji włocławskiej.

Następnie obraz powitał ks. Rafał Krauze MIC, a także  przedstawiciele licheńskiej parafii: rodzice, młodzież i dzieci.

Po godz. 18 rozpoczęła się uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. dziekana Zbigniewa Cabańskiego. W koncelebrze modlili się wszyscy księża obecni na uroczystościach, w tym, m.in. ks. Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium, ks. Bogusław Binda MIC, przełożony licheńskiej wspólnoty księży i braci marianów, ks. Hanryk Witczak, proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Koninie-Morzysławiu a także ks. Sławomir Kasprzak, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Kramsku, gdzie ikona jasnogórska uda w dalszej kolejności.

Homilię podczas uroczystości wygłosił ks. Adam Stankiewicz MIC, wicekustosz  licheńskiego sanktuarium.

– Maryja w ikonie jasnogórskiej spogląda na nas tym samym spojrzeniem, gdy przyniosła Jezusa do świątyni, żeby przedstawić Go Ojcu. Tym samym matczynym spojrzeniem szukała Syna, gdy zgubił się w świątyni. To spojrzenie było zawsze przy Jezusie, zwłaszcza na golgocie. To samo spojrzenie skierowane jest dziś na nas; spojrzenie cierpiącej Matki, która kocha. Przychodzi, aby nauczyć nas Jezusa, by każdemu Go dać – mówił ks. Stankiewicz.

Zwrócił uwagę, abyśmy zadali sobie pytanie: czego Maryja od nas oczekuje?
– Jeśli otworzymy Ewangelię Jej Syna, wówczas ukazuje się naszym oczom jeden obraz: miłość. Maryja oczekuje od nas, ludzi wierzących, miłości do Boga i człowieka; tej miłości, której nam dziś brakuje, a której Jezus jest źródłem.

Kapłan podkreślił, że Maryja przychodzi do nas, jako matka, ale i nauczycielka. I obdarza nas miłością dojrzałą, wyrażającą się przez konkretne czyny, w której mamy zapomnieć o sobie, ale mamy być dla innych i dawać innym Jezusa.

– Żyjąc na wzór Maryi oznacza spalać się z miłości dla innych. Dlatego warto podczas tego nawiedzenia prosić o taką postawę. Aby zapominać o sobie, i dawać siebie innym, jak Jezus Chrystus. Maryja oczekuje od nas miłości wytrwalej, wiernej po sam krzyż.

Kończąc rozważania, ks. Stankiewicz zachęcał do dziękowania Bogu za ten wyjątkowy czas nawiedzania.

– Jest to czas łaski. Jutro pożegnamy ikonę, ale nie Matkę, bo Matka, gdy przychodzi do swych dzieci, nigdy nie odchodzi. Prośmy, aby każdego dnia brała nas na Swoje ręce i uczyła prawdziwej miłości.

Przed zakończeniem Eucharystii głos zabrał o. Dariusz Nowicki OSPPE, jeden z kustoszów jasnogórskiej ikony nawiedzenia, który przyniósł ze sobą pamiątkową kronikę licheńskiej parafii znajdującą się na Jasnej Górze od lat sześćdziesiątych ub. wieku. Odczytał kilka fragmentów dotyczących Lichenia, jakie się w niej znajdują. Wybrzmiał w nich tytuł Bolesna Królowa Polski w odniesieniu do obrazu Matki Bożej Licheńskiej, zaś ówczesny proboszcz licheński nazwał Licheń „Nową Częstochową”. Zachęcił wiernych do wpisywania się do księgi, która pozostanie w kościele parafialnym do końca nawiedzenia Maryi w wizerunku ikony jasnogórskiej.

Po zakończonej Eucharystii rozpoczęła się całonocna adoracja, w której uczestniczyli mieszkańcy licheńskiej parafii.

Drugiego dnia peregrynacji wierni uczestniczyli we Mszy św. dla osób starszych i chorych połączonej z sakramentem namaszczenia chorych o godz. 9.00. Przez cały dzień trwała także adoracja i czuwanie przy kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

O godz. 16.00 rozpoczęła się Msza św. dziękczynna za nawiedzenie, której przewodniczył biskup senior diecezji włocławskiej, Wiesław Mering. Homilię podczas Eucharystii wygłosił ks. Mariusz Budkiewicz z parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w miejscowości Ochle. Kapłan mówił o wzajemnym przenikaniu się obydwu sanktuariów – licheńskiego i jasnogórskiego. Przywołał postać bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, który był związany z obydwoma tymi świętymi miejscami. Na koniec przywołał słowa Kardynała Tysiąclecia, mówiąc, że „obraz Matki Bożej Licheńskiej to obraz nowego tysiąclecia”.

Po zakończonej mszy św. i podziękowaniach księdza proboszcza oraz przedstawicieli parafii, kopia ikony jasnogórskiej odjechała do sąsiedniej parafii pw. św. Stanisława BM w Kramsku.

Podziel się wpisem