ZUFLUCHT
MUTTER UNSERER FLECHEN
DIE TRAURIGE KÖNIGIN VON POLEN

RUNTERSCROLLEN

Wielki Czwartek Msza święta – uczta miłości

– Miłość Boga do człowieka jest gwarantowana. Natomiast miłość człowieka do Boga weryfikuje się w relacji do innych, którzy są obok nas – mówił w homilii ks. Bogusław Binda MIC, przełożony licheńskiej wspólnoty zakonnej księży marianów.

Przeżywanie Triduum Paschalnego, najważniejszego momentu całego roku liturgicznego, rozpoczęła celebracja Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej w bazylice licheńskiej. Mszy św. przewodniczył ks. Bogusław Binda, którą koncelebrowało 14 kapłanów. Wielki Czwartek jest dniem wspomnienia ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa.

Podczas liturgii w czasie hymnu „Chwała na wysokości Bogu” w kościele donośnie rozbrzmiały dzwonki, później instrumenty zamilkły. Organy wierni usłyszą dopiero podczas uroczystej celebracji Wigilii Paschalnej.

W odniesieniu do Ewangelii według św. Jana ks. Bogusław Binda zauważył, że Pan Jezus w Wieczerniku wskazuje na konieczność zadania sobie pytania „czy jest ktoś, komu nie chciałbym umyć nóg?”. – To najwłaściwszy czas, by podjąć decyzję o przebaczeniu i pojednaniu – podkreślił celebrans. Przypomniał też, że Chrystus poleca naśladować siebie m.in. w geście obmywania nóg, co również oznacza, że żadne zajmowane stanowisko czy status społeczny nie  uprawniają do wywyższania się, ale są zobowiązaniem do służby.

–  Ustanowienie Eucharystii jest największym darem, jaki Chrystus ofiarował Kościołowi. By był on stale osiągalny, ustanowił też sakrament kapłaństwa, w którym zawiera się miłość serca Jezusowego. Dzięki nim Chrystus włącza nas w swoją odwieczną ofiarę, dziękczynienie, jakie On sam złożył Ojcu przedwiecznemu. Przez sakrament kapłaństwa Chrystus dokonuje cudu podczas każdej Eucharystii – zaznaczył ks. Binda. Zwrócił też uwagę, że dlatego Kościół ze stanowczością broni prawdy o Eucharystii i sakramencie kapłaństwa, które są stale atakowane. – W dniu kapłańskim, którym jest Wielki Czwartek, spróbujmy sobie uświadomić, jaki dar otrzymaliśmy w Eucharystii. Módlmy się za kapłanów i nowe powołania, aby nigdy nie zabrakło tych, którym Jezus powierzył sprawowanie największego cudu Eucharystii – mówił ks. Bogusław Binda.

W czasie liturgii miał miejsce także obrzęd mandatum, czyli obmycia nóg. Dwunastu mężczyzn, przedstawicieli różnych stanów Kościoła, którym przewodniczący liturgii obmył stopy, symbolizuje jedność Kościoła. Znak ten uczy miłowania drugich tak, jak Chrystus umiłował człowieka. Po liturgii eucharystycznej nastąpiło obnażenie ołtarza przypominające ogołocenie i całkowite uniżenie Chrystusa, które wprowadza w wyciszenie Wielkiego Piątku.

Na zakończenie wielkoczwartkowej liturgii Najświętszy Sakrament został przeniesiony w uroczystej procesji do Ołtarza wystawienia (ciemnicy), który znajduje się w dolnej części bazyliki, w kaplicy Trójcy Świętej. Liturgiom Triduum Paschalnego w bazylice licheńskiej śpiewem towarzyszy Chór Bazyliki Licheńskiej „Stabat Mater” pod dyrekcją Jacka Hyżnego.

Marianische Patres laden Sie ein, das Ostertriduum gemeinsam zu erleben. Alle Gottesdienste werden über die sozialen Medien des Heiligtums und auf der Website übertragen www.lichen.pl.

Teile den Beitrag