ZUFLUCHT
MUTTER UNSERER FLECHEN
DIE TRAURIGE KÖNIGIN VON POLEN

RUNTERSCROLLEN

Niedziela Biblijna – „… trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi”

Niedziela Biblijna w licheńskim sanktuarium to celebrowanie Eucharystii w licheńskiej bazylice, w grąblińskim lesie oraz w licheńskim hospicjum - Eucharystii będącej źródłem radości z obecności żywego Pana Jezusa pośród nas. To także wspólne, całodzienne czytanie Pisma Świętego.

Posłani z darem pokoju Jezusa Zmartwychwstałego

Pierwszą, majową niedzielą rozpoczęliśmy w tym roku XIV Tydzień Biblijny, którego tematem są słowa: „Posłani z darem pokoju Jezusa Zmartwychwstałego”.
Narodowe Czytanie Pisma Świętego swoim hasłem nawiązuje do trzyletniego programu duszpasterskiego poświęconego sakramentowi Eucharystii. Tegoroczną medytację Kościół w Polsce skupia na trzech darach Zmartwychwstałego Zbawiciela: pokoju, posłannictwie i świadectwie.
 
W świetle odczytanej podczas wydarzenia Ewangelii według św. Łukasza, Kościół pragnie odkryć wielkość tych darów – ich rolę w życiu Kościoła i dziejach zbawienia świata.
 
Z tej okazji w bazylice odbyło się wspólne, całodzienne czytanie Ewangelii wg św. Łukasza. Dobrą Nowinę czytano w dolnej bazylice w Kaplicy Trójcy Świętej. Pierwszym czytającym był kustosz licheńskiego sanktuarium ks. Janusz Kumala MIC. Czytanie trwało od godziny 9.00 do 15.00. Wśród 28 czytających osób znaleźli się pielgrzymi, księża marianie, pracownicy sanktuarium oraz licheńscy parafianie i członkowie lokalnych wspólnot.
Czytanie Pisma Śwętego w bazylice o godz. 9.00 rozpoczął ks. Janusz Kumala MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium

Nawrócenie, to droga pokoju

Niedzielna Eucharystia zgromadziła w licheńskiej świątyni ok. 3 tys. wiernych
Głównej Mszy Świętej odprawionej o godz. 12.00 w bazylice, przewodniczył ks. Janusz Kumala MIC. Eucharystia rozpoczęła od uroczystego wniesienia w procesji wejścia Pisma Świętego, które złożono na ołtarzu.
Za wstawiennictwem św. Józefa Rzemieślnika, modlono się w intencji ludzi pracujących. Modlitwą ogarniano także młodzież, która przystąpi w najbliższych dniach do egzaminu dojrzałości. 
– W pierwszy dzień maja tradycyjnie gromadzimy się w tej świątyni, by wspomnieć początek tego miejsca. By przypominać sobie, że to święte miejsce wybrał Bóg. Jak powiedział w 1999 r. w czasie pielgrzymki do naszego sanktuarium św. Jan Paweł II: to miejsce Maryja bardzo umiłowała – mówił ks. Kumala wspominając początki licheńskiego sanktuarium, gdy 1 maja 1850 r. Matka Boża objawiała się pasterzowi Mikołajowi Sikatce.
–  Maryja przyszła do tego lasu w nikomu nieznanych miejscowościach, by powiedzieć o tym, co jest najważniejsze na drodze życia chrześcijańskiego. Mówiła wtedy pasterzowi ale również mówi i nam, przyszłym pokoleniom. Powiedziała, by ludzie zaczęli się nawracać, zmienili swe złe życie, wrócili do Boga. To przesłanie jest przekazywane przez kolejne pokolenia. To nieustanne zwracanie się do Pana Boga jest nam potrzebne każdego dnia – podkreślił ksiądz kustosz.
– Nawrócenie jest drogą pokoju za którym każdy z nas tęskni. Pokoju w swoim sercu, rodzinie, ojczyźnie, Europie… Myślimy oczywiście o Ukrainie, która jest zabijana na naszych oczach przez sąsiedni naród rosyjski. To wielkie wyzwanie dla nas, co mamy robić wobec tych sytuacji. W wielu miejscach ludzie cierpią, walczą ze sobą. Brakuje pokoju, bo nie ma Boga w sercach. Jeśli chcemy zmieniać ten świat zacznijmy od siebie. Bądźmy budowniczymi pokoju. Pokój nie jest owocem skuteczności dyplomantów. Wysiłek ludzki jest potrzebny ale pamiętajmy, że pokój jest Bożym darem. Módlmy się o niego gorliwie i żarliwie – mówił kapłan.
– Jeśli nie ma Boga w rodzinie, to nie ma także przestrzeni do szczęścia i miłości. Bez Boga naród nie ma przyszłości. Jezus jest obecny pośród nas w drugim człowieku. To pan Bóg dał ci tę osobę, abyś w niej codziennie rozpoznawał Chrystusa. Jest obecny we wszystkich, których spotykamy na drodze naszej codzienności – zaznaczył ksiądz.
Na zakończenie Mszy Świętej modlono się błogosławieństwem maturzystów: „ Duchu Święty dopomóż im, by ich wiedza była rzetelna i użyteczna. Niech nauka przyniesie im radość w odkrywaniu dzieł Bożych i Bożej miłości”.
Prosząc, by Duch Święty otworzył maturzystów na Bożą mądrość, modlono się o ich dobre przygotowanie i zdanie egzaminu dojrzałości.

172. rocznica objawień Matki Bożej Licheńskiej

Każdego roku tłumy pielgrzymów odwiedzają grąbliński las, miejsce, które uważanie jest za początek Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Właśnie tutaj, w roku 1850, pasterzowi Mikołajowi Sikatce objawiła się Matka Boża wzywając do pokuty i nawrócenia. Również i w tym roku wezwanie to mogli usłyszeć pielgrzymi zgromadzeni przed  Kaplicą Sosny w grąblińskim lesie. Mszę świętą, sprawowaną pod gołym niebem o godz. 12.00 odprawił ks. Marek Jarosz MIC.
Homilia wygłoszona przez kapłana przypomniała wszystkim podstawową prawdę: żyjemy dzięki miłości Pana Boga, każdy dzień jest darem od Niego.
– Bardzo ważne, by żyć na ziemi w miłości, a to możliwe tylko wtedy, gdy człowiek żyje w pełni swojego człowieczeństwa, sięga do korzeni swojego jestestwa, czyli Bożej miłości – mówił kapłan. Podkreślił także, że grąbliński las był świadkiem zstąpienia Matki Bożej na ziemię, w miejscu miłości i pokoju. – Maryja wzywała Polaków do modlitwy, pokuty i nawrócenia. Objawiła się z orłem białym na sercu. Każdy, kto przyjeżdża oddać się w ręce Matki Bożej, oddaje się Chrystusowi – zaznaczył. – Licheńskie sanktuarium to miejsce uświęcone Bożą miłością. Tu króluje Chrystus i Matka Boża Licheńska Bolesna Królowa Polski, Bolesna Królowa twojego życia. To Matka Boża twojej rodziny, którą Chrystus ofiarował św. Janowi, aby każdy człowiek przyjął Ją do swojego życia. Przyjeżdżamy tu po to, by umocnić swoją wiarę. Zaproś Matkę licheńską do swojej codzienności, by pomogła ci się dostać do nieba – zachęcił ks. Jarosz.
W lesie grąblińskim, części licheńskiego sanktuarium, pielgrzymi otaczają czcią miejsca objawień Matki Bożej Licheńskiej modląc się przy stacjach drogi krzyżowej i dróżkach różańcowych. Tuż obok znajduje się jedyny w Polsce klasztor sióstr anuncjatek, które jednoczą się z pielgrzymami w modlitwie.
Kaplica Sosny w grąblińskim lesie, gdzie na pamiątkę objawienia Maryi w 1850 r. sprawuje się 1 maja Mszę św.

Święty Józef w kaplicy licheńskiego hospicjum

1 maja 2022 r. św. Józef oficjalnie dołączył do ekipy licheńskiego hospicjum
Okazję do świętowania mieli dziś także pracownicy licheńskiego Hospiz für sie. st. Stanisław Papczyński. Podczas Eucharystii sprawowanej o godz. 10.00, dokonano uroczystego wprowadzenia  i poświęcenia figury św. Józefa wraz z dzieciątkiem Jezus. Uroczystościom przewodniczył ks. Krzysztof Jagoda MIC, opiekun duchowy placówki.
 
Święty Józef, którego wspominamy w dzisiejszej liturgii, jest nie tylko opiekunem rodzin czy wspomożycielem pracujących. Jest także uznawany za Patrona Dobrej Śmierci. Papież Benedykt XV pisał, że „jest on słusznie uważany za najskuteczniejszego opiekuna umierających, jako że wydał ostatnie tchnienie w obecności Jezusa i Maryi”.
 
Pracownicy hospicjum oraz pacjenci cieszą się, że mają teraz w swojej kaplicy tak wspaniałego Opiekuna i Orędownika.
 
Święty Józefie oddajemy pod Twoje orędownictwo i opiekę wszystkich pacjentów Hospicjum im. św. Stanisława Papczyńskiego w Licheniu Starym, wstawiaj się za nami!
 
 
Text und Fotos: Sanctuary Press Office

Teile den Beitrag