ZUFLUCHT
MUTTER UNSERER FLECHEN
DIE TRAURIGE KÖNIGIN VON POLEN

RUNTERSCROLLEN

Odpust ku czci św. Joanny de Valois, założycielki zakonu anuncjatek

Odpust ku czci św. Joanny de Valois, świętowany w kościele w Grąblinie 4 lutego, był okazją do modlitwy w intencji Zakonu Najświętszej Maryi Panny, o dar powołań, wierność regule zakonnej i charyzmatowi.

W kościele Matki Bożej Dziesięciu Cnót Ewangelicznych w Grąblinie Eucharystii przewodniczył ks. Adam Stankiewicz MIC, przełożony licheńskiej wspólnoty marianów, a koncelebrował ks. Tadeusz Stryczek MIC, ekonom licheńskiego domu zakonnego. Na początku wygłoszonej homilii ks. Stankiewicz podkreślił, że Bóg kocha za darmo. – Zauważcie, że całe życie św. Joanny, założycielki sióstr anuncjatek, to oddanie czci Bogu. Czy potrafię kochać Boga za darmo? – skłaniał do refleksji ksiądz przełożony i dalej pytał: czy jesteś człowiekiem, który ufność pokłada w Bogu? Zwrócił też uwagę na symbolikę habitu założycielki zakonu. Kolor szary nawiązuje do umartwienia, pokuty i ubóstwa, a czerwony to kolor miłości i radości, ale i męki Pana Jezusa. Biały kolor natomiast odnosi się do czystości Matki Jezusa.

– Zadbać o czystość serca oznacza postawić Jezusa na pierwszym miejscu, to uczyniła właśnie św. Joanna – stwierdził ks. Stankiewicz i podkreślił, że dzień odpustu jest dniem dziękczynienia Bogu za życie św. Joanny i okazją do prośby za siostry i uczestników Mszy św., by ich wnętrze było przygotowane na przyjęcie Pana Jezusa.

Freunde der Verkündigungsschwestern nahmen aktiv an der Liturgie des Wortes und der Prozession mit Gaben teil. In der Heiligen Messe Die Musikgruppe Hortus Dei, die beim Weltlichen Orden der Unbeschuhten Karmeliten in Konin tätig ist, nahm ebenfalls teil und bereicherte die Liturgie mit Musik und Gesang.

Św. Joanna de Valois już jako dziecko czuła wielką miłość do Dziewicy Maryi, Matki Jezusa. Za sprawą swego ojca, poślubiona była w wieku 12 lat księciu Orleanu, który nigdy nie zaakceptował tego związku i skoro tylko wstąpił na tron, oddalił ją. Podczas małżeństwa trwającego 22 lata Joanna doświadczała osamotnienia i upokorzeń. Po anulowaniu związku małżeńskiego przez Ludwika, Joanna pragnęła założyć zakon ku czci Najświętszej Maryi Panny, co udało się zrealizować. Pierwszy klasztor mniszek anuncjatek powstał w 1501 roku, w Bourges – siedzibie Joanny, księżnej de Berry. Joanna de Valois zmarła w 1505 roku, ale podjęte przez nią ewangeliczne dzieło zaczęło się dynamicznie rozwijać. Dziś zakon liczy około osiemdziesięciu mniszek w sześciu klasztorach we Francji, Polsce, i na Kostaryce.

Teile den Beitrag