SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

Razem w jedności – spotkanie Koinonii Jan Chrzciciel

W licheńskim sanktuarium spotkało się 155 polskich koordynatorów wspólnoty międzynarodowej Koinonia Jan Chrzciciel w dniach 17-19 marca. Osoby konsekrowane, młodzież, rodziny i starsi głoszą Chrystusa, realizując dzieło nowej ewangelizacji.

Głównym zadaniem wspólnoty jest ewangelizacja poprzez domy modlitwy. – Raz w tygodniu spotykamy się na godzinnej modlitwie, rozważamy wtedy Słowo Boże i mówimy o Jezusie. Staramy się zapraszać osoby, które nie mają relacji z Chrystusem, by przyszły i mogły Go spotkać – mówią Iwona Sułek, krajowy koordynator Koinonii Jan Chrzciciel i Beata Wójtowicz, koordynator Szkoły Nowej Ewangelizacji w Krakowie.

Członkowie wspólnoty współpracują z parafiami, ale prowadzą też centra, czyli tzw. oazy za zgodą biskupa miejsca. Jako pierwsza w Polsce powstała oaza w Radzicu niedaleko Lublina. Centra duchowości i życia wspólnoty funkcjonują w oparciu o osoby konsekrowane oraz księdza. Jednak każdy dom zrzesza w większości osoby świeckie – dzieci, młodzież, małżonków, osoby indywidualne i starsze. – W naszym planie pastoralnym jest miejsce dla wszystkich grup, bez podziałów, w formacji wszyscy idziemy razem. Młodzi uczą się od starszych, a my zapalamy się od nich, to jest piękne. Ja jestem osobą konsekrowaną, wszyscy żyjemy w przyjaźni ze sobą. To właśnie idea założycielska, żebyśmy byli ludem, który żyje w przyjaźni. Każdy z nas doświadczył osobistego spotkania z Panem Jezusem i doświadcza na co dzień zbawienia – wyjaśnia Iwona Sułek. Dlatego do Lichenia zawitali również młodzi, którzy pełnią funkcję odpowiedzialnych w radach krajowych.

Od trzech lat wspólnota przeżywa ogólnopolskie spotkanie w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. – Jesteśmy wspólnotą, która odnajduje się w nurcie Chrystocentrycznym. Jednak możemy określić naszą duchowość jako dyskretnie maryjną – Ona jest zawsze obecna i wskazuje na Chrystusa. Przestrzeń w licheńskim sanktuarium daje możliwość modlitwy i odpoczynku. Czujemy rozmodlenie ludzi, którzy pielgrzymują do tego sanktuarium. Ważna jest również lokalizacja w centrum Polski, z pewnością powrócimy za rok – dodaje krajowa koordynator.

Podczas tegorocznego spotkania koordynatorzy Koinonii Jan Chrzciciel poruszali temat powołania. Rewidowali, czego świat oczekuje od wspólnoty, jak dziś odpowiedzieć na potrzeby zarówno wewnątrz wspólnoty, jak i na zewnątrz. Kolejnego dnia rozważali, czym budują wspólnotę – to modlitwa, przyjaźń i coraz większa otwartość. Niedziela natomiast była dniem posłania, a w uroczystości św. Józefa uczestniczył także pasterz generalny Koinonii o. Giuseppe De Nardi. Trzydniowe spotkanie było w większości wypełnione modlitwą. – Przeżyliśmy m.in. nową Pięćdziesiątnicę, wszystko po to, by na nowo zapaleni, z sercami pełnymi gorliwości iść i głosić Jezusa. Jesteśmy Koinonią Jan Chrzciciel, dlatego żyjemy mocno słowami „Przygotujcie drogę Panu” – dodaje Iwona Sułek. Członkowie wspólnoty chcą dzielić się doświadczeniem spotkania Jezusa, które odmieniło ich życie.

Koinonia Jan Chrzciciel to wspólnota międzynarodowa obecna na 5 kontynentach, która powstała w atmosferze II soboru watykańskiego.  Wspólnota zrodziła się w Kościele katolickim w 1979 r. W Polsce przeżywała w ubiegłym roku 30-lecie istnienia i liczy tysiąc osób.

Teile den Beitrag