SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

PRZEWIŃ W DÓŁ

Diecezjalne obchody XXVIII Dnia Życia Konsekrowanego

W święto Ofiarowania Pańskiego w bazylice licheńskiej spotkali się przedstawiciele osób konsekrowanych diecezji włocławskiej, aby modlić się wspólnie z ordynariuszem diecezji bp. Krzysztofem Wętkowskim. Przed Mszą Świętą odbył się tradycyjny obrzęd błogosławienia świec i procesja ze świecami.

Na początku głos zabrał i powitał wszystkich zgromadzonych ks. Sławomir Homoncik MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium.

Podczas homilii  biskup włocławski nawiązał do fragmentu Ewangelii według św. Łukasza o ofiarowaniu Jezusa w świątyni. – Ofiarowanie Chrystusa jest zaproszeniem do tego, aby także swoje życie Jemu ofiarować. I w tym aspekcie odnajdujecie się wszyscy w tej ewangelicznej scenie. Tak, jak Symeon i Anna – ofiarowali się Bogu, służąc w świątyni – ks. bp Wętkowski skierował słowa homilii do uczestników Mszy św. – Droga życia osób konsekrowanych ma być dziś szczególnym znakiem tego, że życie człowieka nie kończy się na ziemi. Tym znakiem jest spotkanie z Bogiem – dodał.

Bp Wętkowski zaznaczył, że sprzeciw współczesnego człowieka wobec świata wynika z braku nadziei. Dzieje się tak, gdyż dziś ludzie żyją w samotności i izolacji. To, czego współczesny człowiek potrzebuje i poszukuje, to kontakt z drugim człowiekiem. W tym kontekście ksiądz biskup podkreślił znaczenie przyszłego roku liturgicznego, który będziemy świętować po hasłem „Pielgrzymi nadziei”. – Warto dziś wziąć pod uwagę we wspólnocie zakonnej to przesłanie i zastanowić się, czy dziś niesiemy człowiekowi nadzieję? Temu, który żyje w beznadziei, smutku, nieszczęściu? Jak możemy odpowiedzieć na to wyzwanie? – skłaniał do refleksji biskup włocławski. Zwrócił uwagę na potrzebę formacji i trwania przy tym, w co Kościół niezmiennie wierzy oraz na wartość modlitwy. – Papież zachęca nas, aby pogłębić swoją modlitwę – to jest wyzwanie, przed którym stajemy. Powinniśmy także innych uczyć innych modlitwy i do niej wprowadzać. To jest dziś potrzebne i naglące – mówił.

Na koniec biskup włocławski dziękował zgromadzeniu marianów za zaproszenie do licheńskiego sanktuarium. Zaznaczył, że w pewnym momencie historii byli wspólnotą wymierającą, jednak dzięki działaniu Boga zgromadzenie przetrwało.

We Mszy św. wzięli udział przedstawiciele i przedstawicielki życia konsekrowanego diecezji włocławskiej, prezbiterzy, siostry i bracia z różnych zakonów i zgromadzeń zakonnych, alumni seminariów we Włocławku i Kazimierzu Biskupim. Podczas liturgii odnowiono przyrzeczenia realizacji rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Na zakończenie Eucharystii zawierzono wszystkie osoby życia konsekrowanego opiece Matki Bożej Licheńskiej, Bolesnej Królowej Polski.

Podziel się wpisem