SANCTUARY
OUR LICHEN'S MOTHER
THE SORROWFUL QUEEN OF POLAND

SCROLL DOWN

12. rocznica poświęcenia kościoła 10 Cnót Ewangelicznych w Grąblinie

22myselfWhole day12. rocznica poświęcenia kościoła 10 Cnót Ewangelicznych w Grąblinie

details

Przeczytaj o Zakonie Najświętszej Maryi Panny here

Leave a Reply