SANCTUARY
OUR LICHEN'S MOTHER
THE SORROWFUL QUEEN OF POLAND

SCROLL DOWN

27AprWhole day

details

7. rocznica kanonizacji Jana Pawła II

Basilica
Msze św. 7.30, 12.00, 18.00

Church services
kościół górny – kaplica Serca Jezusowego:
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 14.00-16.00
Chaplet of Divine Mercy: 15.00
Różaniec: 15.30

St. Dorothy
Msze św. 7.00, 17.00

Church of Our Lady of the 10 Evangelical Virtues
Msza św. 7.30

Liturgical period: Easter
IV tydzień psałterza
Color of the vestments: white
Liturgical year: B, I

READINGS OF THE DAY
Pierwsze czytanie: Dz 11, 19-26
Psalm responsoryjny: Ps 87
Ewangelia: J 10, 22-30

Leave a Reply