SANCTUARY
OUR LICHEN'S MOTHER
THE SORROWFUL QUEEN OF POLAND

SCROLL DOWN

Parents' Day of Prayer for the Conversion of the Child

21myselfWhole dayParents' Day of Prayer for the Conversion of the Child

details

Zapraszamy rodziców zatroskanych o wiarę swoich dzieci do wspólnej modlitwy
przed obrazem Matki Bożej Licheńskiej, Patronki szczęścia rodzinnego. Główna Msza św. o godz. 12.00.

Leave a Reply