SANCTUARY
OUR LICHEN'S MOTHER
THE SORROWFUL QUEEN OF POLAND

SCROLL DOWN

Dzień promocji honorowego oddawania krwi "Krew-ni dzielą się krwią"

23JulWhole dayDzień promocji honorowego oddawania krwi "Krew-ni dzielą się krwią"

details

Dzień promocji honorowego oddawania krwi „Krew-ni dzielą się krwią”

Detailed information:
Pilgrim Service Office
(+48) 63 270 81 63, (+48) 63 270 81 42
E-mail: lichen@lichen.pl

Leave a Reply