SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

Muzyczne Zaduszki

„To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie” – pisał św. Paweł Apostoł w 2 Liście do Koryntian. Do refleksji nad wiecznością i przemijaniem zaproszono podczas Muzycznych Zaduszek w bazylice licheńskiej, które odbyły się w wieczór uroczystości Wszystkich Świętych.

– Przeżywamy dziś szczególny dzień. Cieszymy się tymi, którzy przebywają w chwale nieba, a z drugiej strony, nasze myśli kierujemy w stronę tych, którzy są jeszcze poddawani oczyszczeniu. Ten dzień sprawia, że nasze serca przepełnia radość, wybiegamy jednak myślami do jutra, gdy będziemy zaproszeni, by modlić się za naszych zmarłych bliskich – mówił ks. Sławomir Homoncik rozpoczynając wydarzenie.

Zaduszki Muzyczne były przestrzenią modlitwy i obcowania z Bogiem. Skonstruowano je na bazie muzyki i słowa. Oprócz pieśni w wykonaniu Barbary Kaczor, organistki bazyliki licheńskiej, odczytane zostały fragmenty Pisma Świętego i dzieł św. o. Stanisława Papczyńskiego. Wszystko to zachęcało słuchaczy do głębokich refleksji dotyczących ludzkiego życia, przemijania i zbawienia.

„Uradowali się tedy uczniowie ujrzawszy Pana” (J 20,20). Apostołowie nie mogli się nie radować, gdy ujrzeli zmartwychwstałego Pana, którego gorzko opłakiwali jako zmarłego. Nie wiesz też, czy kiedykolwiek zdarzyło się im doświadczyć większej radości od tej, która ich przepełniła, gdy oglądali zmartwychwstałego Jezusa. Niewątpliwie owa radość, jeśli nie była równa tej, którą się cieszą obecnie w niebie, to dlatego, że tam kontemplują całą Trójcę Świętą, podczas gdy tu widzieli jedynie samego Jezusa, drugą Osobę Trójcy Przenajświętszej. Ty zaś dziw się samemu sobie, że mimo iż przyjąłeś Tego samego Zmartwychwstałego Syna Bożego, nie masz jednak w sobie żadnej radości, żadnych objawów posiadanego wesela, co więcej, może nawet wijesz się z bólu i marniejesz z powodu smutku.

Na kolejne Muzyczne Zaduszki zaprasza Chór Bazyliki Licheńskiej „Stabat Mater” pod dyrekcją Jacka Hyżnego. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę, 12 listopada, po mszy o 12.

Podziel się wpisem