SANTUARIO
LA MADRE DE NUESTRO LICHEN
LA DOLOROSA REINA DE POLONIA

DESPLAZARSE HACIA ABAJO

Gólgota

Pomysł budowy Golgoty zrodził się w roku 1976 z pragnienia zadośćuczynienia za świętokradztwo, którego dopuszczono się wobec krzyża w czasie II wojny światowej. Krucyfiks, podziurawiony przez niemiecką wychowawczynię młodzieży Bertę Bauer, jest teraz umieszczony w kaplicy Świętego Krzyża. To wydarzenie stało się inspiracją, aby formą ekspiacji była kamienna góra Golgota, dzieło pokuty i przebłagania za grzechy.

Przechodząc obok wejścia na Golgotę, napotkasz Pielgrzymie wielki kamień z wyrytym napisem:
“Panie Jezu Chryste, to nie gwoździe Cię przybiły lecz mój grzech”. Te słowa zaprowadzą Ciebie na szczyt Golgoty, a tam, spojrzenie na krzyż może otworzyć twoje serce na łaskę Bożego miłosierdzia.

P. Janusz Kumala, Custodio MIC del Santuario

Golgota należy do tych miejsc licheńskiego sanktuarium, które zawsze jest nawiedzane podczas pielgrzymki. Prawie każdy z pielgrzymów znajduje czas, aby w zadumie i ciszy wędrować krętą ścieżką na szczyt Golgoty, by stanąć przy krzyżu i spojrzeć z miłością na Ukrzyżowanego Chrystusa. Nie może być inaczej. Matka Boża Licheńska, nazwana Bolesną Królową Polski, wzywa do nawrócenia i pokuty. Bolesna Matka kieruje pielgrzymów ku Ukrzyżowanemu Chrystusowi, bo tylko Jego miłość może przekonać najbardziej zatwardziałych grzeszników. 

EN LÍNEA
CALENDARIO

Enero de 2022

X