ZUFLUCHT
MUTTER UNSERER FLECHEN
DIE TRAURIGE KÖNIGIN VON POLEN

RUNTERSCROLLEN

Golgatha

Pomysł budowy Golgoty zrodził się w roku 1976 z pragnienia zadośćuczynienia za świętokradztwo, którego dopuszczono się wobec krzyża w czasie II wojny światowej. Krucyfiks, podziurawiony przez niemiecką wychowawczynię młodzieży Bertę Bauer, jest teraz umieszczony w kaplicy Świętego Krzyża. To wydarzenie stało się inspiracją, aby formą ekspiacji była kamienna góra Golgota, dzieło pokuty i przebłagania za grzechy.

Przechodząc obok wejścia na Golgotę, napotkasz Pielgrzymie wielki kamień z wyrytym napisem:
“Panie Jezu Chryste, to nie gwoździe Cię przybiły lecz mój grzech”. Te słowa zaprowadzą Ciebie na szczyt Golgoty, a tam, spojrzenie na krzyż może otworzyć twoje serce na łaskę Bożego miłosierdzia.

Fr. Janusz Kumala, MIC-Hüter des Heiligtums

Golgota należy do tych miejsc licheńskiego sanktuarium, które zawsze jest nawiedzane podczas pielgrzymki. Prawie każdy z pielgrzymów znajduje czas, aby w zadumie i ciszy wędrować krętą ścieżką na szczyt Golgoty, by stanąć przy krzyżu i spojrzeć z miłością na Ukrzyżowanego Chrystusa. Nie może być inaczej. Matka Boża Licheńska, nazwana Bolesną Królową Polski, wzywa do nawrócenia i pokuty. Bolesna Matka kieruje pielgrzymów ku Ukrzyżowanemu Chrystusowi, bo tylko Jego miłość może przekonać najbardziej zatwardziałych grzeszników. 

ONLINE
KALENDER

Januar 2022

x