SANTUARIO
LA MADRE DE NUESTRO LICHEN
LA DOLOROSA REINA DE POLONIA

DESPLAZARSE HACIA ABAJO

La memoria de St. Cecilia, patrona de los organistas

Hoy la Iglesia Católica recuerda a St. Cecylia - la santa patrona de los coristas, fabricantes de violines, músicos, organistas y grupos vocales y musicales.

Cecylia została aresztowana, gdy namiestnik dowiedział się o jej chrześcijaństwie i rozdaniu majątku ubogim. Mimo błagań żołnierzy, by tak młoda i piękna osoba ratowała swoje życie, wyrzekając się wiary – nie zrobiła tego. Odpowiedziała żołnierzom : „Nie lękajcie się spełnić nakazu, bowiem moją młodość doczesną zamienicie na wieczną młodość u mego oblubieńca, Chrystusa”. Pod jej wpływem nawróciło się około 400 żołnierzy. Sędzia stosował męki, by zmusić ją do wyparcia się Chrystusa. Nie osiągnąwszy skutku, skazał ją na śmierć poprzez ścięcie mieczem. Kat nie miał odwagi wykonać rozkazu i uderzył Cecylię trzykrotnie mieczem, tak, że zmarła dopiero po trzech dniach konania.

 

S t. Cecilia

Ya en el siglo IV en Trastevere, en el lugar donde vivía Cecylia con su marido, se construyó una basílica dedicada a ella. El cuerpo de la santa fue encontrado intacto solo en 824, y por orden del Papa Pascual I, fue colocada en el templo.

En el Museo de P. Józef Jarzębowski en Licheń hay un gráfico que representa al santo, realizado por Schelte Adams à Bolswert (1586-1659) según un cuadro de Peter Paul Rubens (1577-1640), publicado por Hendricx Gillis (activo en 1640-1677). La placa de cobre se fabricó en los años 1640-1659.

Comparte la publicación