SANTUARIO
LA MADRE DEL NOSTRO LICHENE
L'ADOLORATA REGINA DI POLONIA

SCORRERE VERSO IL BASSO

La memoria di S. Cecilia, patrona degli organisti

Oggi la Chiesa cattolica ricorda S. Cecylia - patrona di coristi, liutai, musicisti, organisti e gruppi vocali e musicali

Cecylia została aresztowana, gdy namiestnik dowiedział się o jej chrześcijaństwie i rozdaniu majątku ubogim. Mimo błagań żołnierzy, by tak młoda i piękna osoba ratowała swoje życie, wyrzekając się wiary – nie zrobiła tego. Odpowiedziała żołnierzom : „Nie lękajcie się spełnić nakazu, bowiem moją młodość doczesną zamienicie na wieczną młodość u mego oblubieńca, Chrystusa”. Pod jej wpływem nawróciło się około 400 żołnierzy. Sędzia stosował męki, by zmusić ją do wyparcia się Chrystusa. Nie osiągnąwszy skutku, skazał ją na śmierć poprzez ścięcie mieczem. Kat nie miał odwagi wykonać rozkazu i uderzył Cecylię trzykrotnie mieczem, tak, że zmarła dopiero po trzech dniach konania.

 

Ns. Cecilia

Già nel IV secolo a Trastevere, nel luogo dove viveva Cecylia con il marito, fu edificata una basilica a lei dedicata. Il corpo della santa fu ritrovato intatto solo nell'824, e per ordine di papa Pasquale I, fu deposta nel suddetto tempio.

Nel Museo di FR. Józef Jarzębowski a Licheń esiste una grafica raffigurante il santo, realizzata da Schelte Adams à Bolswert (1586 - 1659) secondo un dipinto di Peter Paul Rubens (1577-1640), pubblicato da Hendricx Gillis (attivo nel 1640-1677). La calcografia è stata realizzata negli anni 1640-1659.

Condividi il post