SANCTUAIRE
LA MÈRE DE NOTRE LICHEN
LA DOULOUREUSE REINE DE POLOGNE

DÉFILER VERS LE BAS

DÉFILER VERS LE BAS

Wspólnoty

Zgromadzenie Księży i Braci Marianów

Marianie to wspólnota zakonna założona w XVII w. przez św. Ojca Stanisława Papczyńskiego. Początkowo marianie zajmowali się głoszeniem rekolekcji, prowadzeniem misji ludowych, prowadzeniem szkół przyklasztornych. Obecnie pracują w 19 krajach świata, w liczbie ponad 450 księży i braci zgromadzonych w 80 wspólnotach.

Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia Jezus

Siostry Imienia Jezus naśladują ciche i ukryte życie eucharystyczne, które Pan upodobał sobie zamieszkując wśród ludzi w sposób sakramentalny. Współzałożycielką Zgromadzenia jest Sługa Boża Franciszka Maria Witkowska. Mając dwadzieścia jeden lat na polecenie bł. Honorata, zorganizowała życie i działalność rodzącego się zgromadzenia.

Anuncjatki Zakon Najświętszej Maryi Panny

Zakon Najświętszej Maryi Panny, znany także pod nazwą Annonciade (w polskim tłumaczeniu Anuncjatki), został założony w 1501 roku przez św. Joannę Francuską (nazwisko rodowe de Valois) przy aktywnym wsparciu i za radą franciszkanina o. Gilberta Nicolasa znanego również pod imieniem bł. Gabriela Marii.

Communautés de prière

La prière que tous les membres de la Communauté disent chaque jour est le Chapelet des Dix Vertus de la Bienheureuse Vierge Marie. Il montre et souligne les vertus de Marie, et en même temps nous invite à les suivre dans la vie de tous les jours. Les intentions qui paraissent très actuelles ont été réparties en sept groupes.

Licheńska Wspólnota Różańcowa

Licheńska Wspólnota Różańcowa

Odmawiając różaniec, sercem trwamy przy Matce Bożej Licheńskiej. Dbamy też o podtrzymywanie, w miarę możliwości, więzi z licheńskim sanktuarium m.in. poprzez lekturę licheńskich czasopism, takich jak: "Pielgrzym Licheński", "Zeszyty Maryjne", "Matka Pokoju", a także poprzez uczestnictwo w rekolekcjach różańcowych oraz coroczne pielgrzymowanie do sanktuarium licheńskiego.