SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

PRZEWIŃ W DÓŁ

PRZEWIŃ W DÓŁ

Wspólnoty

Zgromadzenie Księży i Braci Marianów

Marianie to wspólnota zakonna założona w XVII w. przez św. Ojca Stanisława Papczyńskiego. Początkowo marianie zajmowali się głoszeniem rekolekcji, prowadzeniem misji ludowych, prowadzeniem szkół przyklasztornych. Obecnie pracują w 19 krajach świata, w liczbie ponad 450 księży i braci zgromadzonych w 80 wspólnotach.

Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia Jezus

Siostry Imienia Jezus naśladują ciche i ukryte życie eucharystyczne, które Pan upodobał sobie zamieszkując wśród ludzi w sposób sakramentalny. Współzałożycielką Zgromadzenia jest Sługa Boża Franciszka Maria Witkowska. Mając dwadzieścia jeden lat na polecenie bł. Honorata, zorganizowała życie i działalność rodzącego się zgromadzenia.

Anuncjatki Zakon Najświętszej Maryi Panny

Zakon Najświętszej Maryi Panny, znany także pod nazwą Annonciade (w polskim tłumaczeniu Anuncjatki), został założony w 1501 roku przez św. Joannę Francuską (nazwisko rodowe de Valois) przy aktywnym wsparciu i za radą franciszkanina o. Gilberta Nicolasa znanego również pod imieniem bł. Gabriela Marii.

Wspólnoty modlitewne

Modlitwą, którą odmawiają każdego dnia wszyscy członkowie Wspólnoty jest Koronka Dziesięciu Cnót Najświętszej Maryi Panny. Ukazuje i podkreśla ona cnoty Maryi, a jednocześnie zaprasza do ich naśladowania w codziennym życiu. Intencje, które wydają się być bardzo aktualne zostały zawarte w siedmiu grupach.

Licheńska Wspólnota Różańcowa

Licheńska Wspólnota Różańcowa

Odmawiając różaniec, sercem trwamy przy Matce Bożej Licheńskiej. Dbamy też o podtrzymywanie, w miarę możliwości, więzi z licheńskim sanktuarium m.in. poprzez lekturę licheńskich czasopism, takich jak: "Pielgrzym Licheński", "Zeszyty Maryjne", "Matka Pokoju", a także poprzez uczestnictwo w rekolekcjach różańcowych oraz coroczne pielgrzymowanie do sanktuarium licheńskiego.