SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

Wspólnoty modlitewne

Modlitwą, którą odmawiają każdego dnia wszyscy członkowie Wspólnoty jest Koronka Dziesięciu Cnót Najświętszej Maryi Panny. Ukazuje i podkreśla ona cnoty Maryi, a jednocześnie zaprasza do ich naśladowania w codziennym życiu. Intencje, które wydają się być bardzo aktualne zostały zawarte w siedmiu grupach.

Za osoby uzależnione

Modlitwa w tej grupie obejmuje intencje za osoby uwikłane w różnego rodzaju uzależnienia od alkoholu, nikotyny, seksu, internetu, jedzenia, narkotyków itp. Także za cierpiących z powodu osób uzależnionych, za osoby pomagające wyjść z uzależnień, za walczących z nałogami. Msza w intencji uzależnionych odprawiana jest w II poniedziałek miesiąca.

Za chorych i umierających

Swoją modlitwą obejmuje intencje za osoby przebywające w szpitalach, ośrodkach, domach opieki i hospicjach, za osoby w podeszłym wieku, za stojących na granicy śmierci, za opiekujących się chorymi. Msza w intencji chorych i umierających odprawiana jest w każdą środę (po mszy błogosławieństwo z nałożeniem rąk). W każdą I środę miesiąca udzielany jest sakrament namaszczenia chorych.

Za Ojczyznę

Swoją modlitwą obejmuje intencje za sprawujących władzę w naszym kraju, za ludzi pozbawionych pracy, za przebywających poza granicami kraju, o poszanowanie wartości chrześcijańskich w naszej Ojczyźnie. Msza w intencji Ojczyzny odprawiana jest w I poniedziałek miesiąca.

Za Kościół

Swoją modlitwą obejmuje intencje za Ojca św. i w jego intencjach, za duchowieństwo – biskupów, proboszczów i kapłanów, o powołania, o wierność Chrystusowi dla wszystkich wierzących, za dzieło misyjne Kościoła, za dzieło prowadzone przez sanktuaria i osoby w nich posługujące, o wybaczenie wszystkich grzechów Kościoła.
Msza w I wtorek miesiąca.

Za małżeństwa i rodziny

Modlitwą obejmuje intencje za przygotowujących się do małżeństwa, o jedność i miłość w rodzinach, za małżeństwa zagrożone rozpadem, za związki niesakramentalne, o zgodę międzypokoleniową.
Msza w każdą sobotę miesiąca.

 

Za nękanych przez złego ducha

Grupa ta swoją modlitwą obejmuje intencje za zniewolonych i opętanych przez złego ducha, za przeżywających lęk przez Bogiem, za unikających sakramentów, za wątpiących w Bożą miłość i miłosierdzie. Msza w intencji nękanych przez złego ducha z modlitwą o uwolnienie odprawiana jest  w II wtorek miesiąca.

W intencji poszanowania życia

Członkowie tej grupy swoimi modlitwami obejmują intencje za dzieci poczęte, za dzieci zagrożone grzechem aborcji, za małżeństwa starające się o potomstwo, za dzieci wykorzystywane, poniżane i prześladowane. Msza w Sanktuarium w Licheniu w III poniedziałek miesiąca.

Czas trwania modlitwy określa każda z osób indywidualnie. Może to być miesiąc, rok, ale zachęcamy również do podjęcia deklaracji modlitwy na całe życie. Można również podejmować ją okresowo np. każdego roku w Adwencie czy Wielkim Poście.
Wszystkich, którzy odczują w sercu pragnienie włączenia się do Wspólnoty, zapraszamy do przesłania na adres sanktuarium deklaracji przynależności i niezwłoczne podjęcie modlitwy. Ważne, aby na deklaracji oprócz wyboru jednej grupy znalazł się adres osoby, czy rodziny, która podejmuje modlitwę. Przypominamy, że jedna osoba czy jedna rodzina wybiera tylko jedną grupę modlitewną! Na przesłany adres zostaną wysłane niezbędne materiały.

Aby przystąpić do Wspólnoty prosimy pobrać i wydrukować załączoną deklarację. Wypełnioną oraz podpisaną deklarację można przesłać w formie załącznika drogą elektroniczną na adres lichen@lichen.pl lub odesłać tradycyjną pocztą na adres sanktuarium.

Deklaracja przystąpienia do Wspólnoty Modlitewnej do pobrania