ZUFLUCHT
MUTTER UNSERER FLECHEN
DIE TRAURIGE KÖNIGIN VON POLEN

RUNTERSCROLLEN

RUNTERSCROLLEN

Wspólnoty

Kongregation der Marianischen Patres und Brüder

Marianie to wspólnota zakonna założona w XVII w. przez św. Ojca Stanisława Papczyńskiego. Początkowo marianie zajmowali się głoszeniem rekolekcji, prowadzeniem misji ludowych, prowadzeniem szkół przyklasztornych. Obecnie pracują w 19 krajach świata, w liczbie ponad 450 księży i braci zgromadzonych w 80 wspólnotach.

Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia Jezus

Siostry Imienia Jezus naśladują ciche i ukryte życie eucharystyczne, które Pan upodobał sobie zamieszkując wśród ludzi w sposób sakramentalny. Współzałożycielką Zgromadzenia jest Sługa Boża Franciszka Maria Witkowska. Mając dwadzieścia jeden lat na polecenie bł. Honorata, zorganizowała życie i działalność rodzącego się zgromadzenia.

Verkündigungsorden der Heiligen Jungfrau Maria

Zakon Najświętszej Maryi Panny, znany także pod nazwą Annonciade (w polskim tłumaczeniu Anuncjatki), został założony w 1501 roku przez św. Joannę Francuską (nazwisko rodowe de Valois) przy aktywnym wsparciu i za radą franciszkanina o. Gilberta Nicolasa znanego również pod imieniem bł. Gabriela Marii.

Gebetsgemeinschaften

Das Gebet, das alle Mitglieder der Gemeinschaft jeden Tag beten, ist der Rosenkranz der zehn Tugenden der seligen Jungfrau Maria. Es zeigt und betont die Tugenden Mariens und lädt uns gleichzeitig ein, ihnen im Alltag zu folgen. Absichten, die sehr aktuell erscheinen, wurden in sieben Gruppen aufgenommen.

Licheńska Wspólnota Różańcowa

Licheńska Wspólnota Różańcowa

Odmawiając różaniec, sercem trwamy przy Matce Bożej Licheńskiej. Dbamy też o podtrzymywanie, w miarę możliwości, więzi z licheńskim sanktuarium m.in. poprzez lekturę licheńskich czasopism, takich jak: "Pielgrzym Licheński", "Zeszyty Maryjne", "Matka Pokoju", a także poprzez uczestnictwo w rekolekcjach różańcowych oraz coroczne pielgrzymowanie do sanktuarium licheńskiego.