SANTUARIO
LA MADRE DE NUESTRO LICHEN
LA DOLOROSA REINA DE POLONIA

DESPLAZARSE HACIA ABAJO

DESPLAZARSE HACIA ABAJO

Wspólnoty

Zgromadzenie Księży i Braci Marianów

Marianie to wspólnota zakonna założona w XVII w. przez św. Ojca Stanisława Papczyńskiego. Początkowo marianie zajmowali się głoszeniem rekolekcji, prowadzeniem misji ludowych, prowadzeniem szkół przyklasztornych. Obecnie pracują w 19 krajach świata, w liczbie ponad 450 księży i braci zgromadzonych w 80 wspólnotach.

Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia Jezus

Siostry Imienia Jezus naśladują ciche i ukryte życie eucharystyczne, które Pan upodobał sobie zamieszkując wśród ludzi w sposób sakramentalny. Współzałożycielką Zgromadzenia jest Sługa Boża Franciszka Maria Witkowska. Mając dwadzieścia jeden lat na polecenie bł. Honorata, zorganizowała życie i działalność rodzącego się zgromadzenia.

Orden de la Anunciada de la Santísima Virgen María

Zakon Najświętszej Maryi Panny, znany także pod nazwą Annonciade (w polskim tłumaczeniu Anuncjatki), został założony w 1501 roku przez św. Joannę Francuską (nazwisko rodowe de Valois) przy aktywnym wsparciu i za radą franciszkanina o. Gilberta Nicolasa znanego również pod imieniem bł. Gabriela Marii.

Comunidades de oración

La oración que todos los miembros de la Comunidad dicen todos los días es la Coronilla de las Diez Virtudes de la Santísima Virgen María. Muestra y enfatiza las virtudes de María y al mismo tiempo nos invita a seguirlas en la vida cotidiana. Las intenciones que parecen ser de gran actualidad se han incluido en siete grupos.

Licheńska Wspólnota Różańcowa

Licheńska Wspólnota Różańcowa

Odmawiając różaniec, sercem trwamy przy Matce Bożej Licheńskiej. Dbamy też o podtrzymywanie, w miarę możliwości, więzi z licheńskim sanktuarium m.in. poprzez lekturę licheńskich czasopism, takich jak: "Pielgrzym Licheński", "Zeszyty Maryjne", "Matka Pokoju", a także poprzez uczestnictwo w rekolekcjach różańcowych oraz coroczne pielgrzymowanie do sanktuarium licheńskiego.