SANTUARIO
LA MADRE DEL NOSTRO LICHENE
L'ADOLORATA REGINA DI POLONIA

SCORRERE VERSO IL BASSO

Cappella Mariana

W pobliżu Golgoty, w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza znajduje się kaplica zwana „mariańską”. Wchodzimy do niej po schodach, aby już w progu zobaczyć w centralnym miejscu kaplicy piękny obraz Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, Patronki Zgromadzenia Księży Marianów, opiekunów licheńskiego sanktuarium. Po lewej stronie obrazu widzimy portret Założyciela marianów, św. o. Stanisława Papczyńskiego (1631 – 1701), zaś obok – obraz wybitnego marianina, Sługi Bożego o. Kazimierza Wyszyńskiego (1700-1755). W lewej części kaplicy znajduje się też obraz Odnowiciela marianów bł. Jerzego Matulewicza (1871 – 1927) z jego relikwiami. Wszystkie te elementy sprawiają, że kaplica nosi nazwę „kaplicy mariańskiej”.

Guardare l'Immacolata è un'opportunità per noi di riflettere sulla nostra vita. Com'è? Stiamo vivendo in amicizia con Dio? Siamo in grazia santificante? Il nostro cuore è puro? È Maria che è per noi modello di vita bella, immacolata e di totale dedizione a Cristo.

Ks. Janusz Kumala MIC, Dyrektor Centrum Formacji Maryjnej „Slavatoris Mater”

La cappella è stata costruita nel 1990. Una statua di S. Michele Arcangelo. Sulla parete meridionale della cappella vi è una figura del Cristo risorto che osserva le tombe del vicino cimitero. Il tutto è dominato da una torre - una lanterna. La cappella è circondata da alberi e fiori. Puoi trovare pace e tranquillità in esso.   

IN LINEA
CALENDARIO

kwiecień, 2024