SANCTUARY
OUR LICHEN'S MOTHER
THE SORROWFUL QUEEN OF POLAND

SCROLL DOWN

Marian Chapel

W pobliżu Golgoty, w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza znajduje się kaplica zwana „mariańską”. Wchodzimy do niej po schodach, aby już w progu zobaczyć w centralnym miejscu kaplicy piękny obraz Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, Patronki Zgromadzenia Księży Marianów, opiekunów licheńskiego sanktuarium. Po lewej stronie obrazu widzimy portret Założyciela marianów, św. o. Stanisława Papczyńskiego (1631 – 1701), zaś obok – obraz wybitnego marianina, Sługi Bożego o. Kazimierza Wyszyńskiego (1700-1755). W lewej części kaplicy znajduje się też obraz Odnowiciela marianów bł. Jerzego Matulewicza (1871 – 1927) z jego relikwiami. Wszystkie te elementy sprawiają, że kaplica nosi nazwę „kaplicy mariańskiej”.

Looking at the Immaculate One is an opportunity for us to reflect on our lives. What is it like? Are we living in friendship with God? Are we in sanctifying grace? Is our heart pure? It is Mary who is for us a model of beautiful, immaculate life and total dedication to Christ.

Ks. Janusz Kumala MIC, Dyrektor Centrum Formacji Maryjnej „Slavatoris Mater”

The chapel was built in 1990. A statue of St. Michael the Archangel. On the southern wall of the chapel there is a figure of the Risen Christ looking at the graves from a nearby cemetery. The whole is dominated by a tower - a lantern. The chapel is surrounded by trees and flowers. You can find peace and quiet in it.   

ONLINE
CALENDAR

maj , 2024