SANTUARIO
LA MADRE DEL NOSTRO LICHENE
L'ADOLORATA REGINA DI POLONIA

SCORRERE VERSO IL BASSO

Annunci pastorali
Basilica di Nostra Signora del Lichene
IV Niedziela Zwykła, 29 stycznia 2023 r.

1. Dzisiaj w naszym sanktuarium Dzień pamięci o zapomnianych, którego mottem są słowa „Kochać, to znaczy pamiętać”. Prośmy Matkę Bożą, aby pomogła nam przypomnieć sobie o tych, o których zapomnieliśmy w codziennym zabieganiu.

Dopo la Messa in. 12.00 vi invitiamo a Kolędowe Jasełka w wykonaniu chóru Bazyliki Licheńskiej Stabat Mater.

2. W czwartek, 2 lutego, Święto Ofiarowania Pańskiego i Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. W naszym sanktuarium posługują trzy wspólnoty zakonne: księża i bracia marianie, siostry im. Jezus e siostry anuncjatki. Módlmy się w ich intencji oraz o nowe powołania zakonne.

Benedizione dei ceri durante la Santa Messa alle 7.30, 12.00 e 18.00.

3. W piątek, 3 lutego, Pierwszy piątek miesiąca. Nabożeństwo wynagradzające do Najśw. Serca Pana Jezusa po Mszy św. o godz. 12.00.

4. W sobotę, 4 lutego, przypada Wspomnienie św. Joanny de Valois, założycielki kontemplacyjnego Zakonu Anuncjatek i Patronki Zgromadzenia Księży Marianów. Wspólnota sióstr anuncjatek mieszka i modli się w klasztorze w Grąblinie. Módlmy się w ich intencji i nowe powołania do ich Zakonu. Uroczysta Msza św. odbędzie się 5 lutego o godz. 11.00 w kościele w Foresta di Grąblin.

To również Pierwsza sobota miesiąca. Msza św. wotywna o Niepokalanym Poczęciu NMP o godz. 7.30. Ta Maryjna tajemnica jest sercem charyzmatu zakonnego księży marianów, opiekunów licheńskiego sanktuarium, którzy obchodzą jubileusz 350-lecia powstania Zgromadzenia.

5. W nocy z 4 na 5 lutego tradycyjna Piesza nocna pokutna pielgrzymka z Konina do Lichenia. Rozpoczęcie Mszą świętą o godz. 23.00 w kościele św. Maksymiliana w Koninie.

6. Już dziś zapraszamy, 6 lutego, na uroczystości odpustowe w naszej parafii pod wezwaniem św. Doroty, Dziewicy i Męczennicy. Główna msza św. odpustowa o godz. 17.00 w kościele św. Doroty.

7. Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej prowadzi nabór do chóru Bazyliki Licheńskiej Stabat Mater. Invitiamo signore e signori, amanti del canto corale. Informazioni dettagliate in Ufficio di servizio del pellegrino.

8. A tutti coloro che celebreranno il loro onomastico, compleanno e giubileo nella prossima settimana, vorremmo estendere i nostri migliori auguri, salute dell'anima e del corpo, e la benedizione di Dio e la protezione di Nostra Signora di Licheń per ogni giorno della loro vite.

FR. Janusz Kumala, MIC
Custode del Santuario