SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ
BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

PRZEWIŃ W DÓŁ

Licheń. Modlitwa o trzeźwość

Niemal od 30 lat w licheńskim Sanktuarium ostatni weekend lipca był czasem Spotkań Trzeźwościowych. Tegoroczne, 28. Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe w Licheniu z powodu sytuacji epidemicznej zostały przełożone na 23- 25 lipca 2021 r.

W sobotę, 25 lipca w bazylice licheńskiej modlono się o trzeźwość w rodzinach. Eucharystii odprawionej o godzinie 19.00 przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej przewodniczył ks. Robert Krzywicki MIC, dyrektor Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym. W liturgii wzięło udział około 1,5 tysiąca wiernych. Modlono się o odrodzenie moralne rodzin, wyzwolenie z alkoholizmu i związanych z tym skutków a także za wszystkich, których grzechy uzależnień oddalają od Boga i niszczą.

Chcielibyśmy panować nad swoim życiem, przewidzieć przyszłość i ją realizować. Mieliśmy plany, a oto w tym roku, 2020, stanęliśmy w obliczu pandemii, która zmieniła nasz sposób myślenia. Musieliśmy zrobić pauzę w swoim życiu. Myśleliśmy, że będziemy uczestniczyli w 28. Spotkaniach Trzeźwościowych. Wiele osób chciało tu przyjechać, ale stan epidemii wszystko zmienił. Uświadamiamy sobie, że nasze życie nie jest zależne od naszych planów. Nasze życie podobne jest do kwiatów, które mogą rano kwitnąć, a wieczorem usychają i więdną

Marianin podkreślał, że zgodnie z nauką biblijną, Bóg jest skałą i jest niezmienny, trwa wiecznie, a obecna sytuacja uświadamia nam , że nasze życie nie jest w naszych rękach. Pan Jezus przychodzi, aby dokonać duchowej przemiany, On jest rozwiązaniem dla nas – mówił – On jest odpowiedzią w pytaniu o realizację planów dotyczących naszego życia. Pandemia jest okazją, by przebudować swoje życie. Nie dlatego, ze jesteśmy silni. Jesteśmy jak naczynia gliniane – Pan Jezus, gdy jest wewnątrz nas, sprawia, ze nabieramy wartości. Pan nas zaprasza do tej przemiany, byśmy za Nim poszli. Otwórzmy serca na Jego działanie, na Jego Słowo – zachęcał kapłan.

Warto przypomnieć, że w 2019 roku Spotkania Trzeźwościowe zgromadziły rekordową liczbę – ponad 30 000 uczestników. Podczas weekendu, który odbył się wówczas pod hasłem „Znów nabierzesz sił” zorganizowano 16 mityngów dla wielu grup, m. in.: Anonimowych Alkoholików, Narkomanów, Palaczy, Narkomanów, Przemocowców, Depresantów, Jedzenioholików, Hazardzistów a także ich bliskich. Odbyły się także spotkania dla uzależnionych w języku rosyjskim oraz ukraińskim.

Licheń Stary, 26 lipca 2020 r.

Tekst: Justyna Zacharek, Biuro Prasowe Sanktuarium

Podziel się wpisem