SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LICHEŃSKIEJ BOLESNEJ KRÓLOWEJ POLSKI

   
Licheńskie Centrum Pomocy

Przez wiele lat w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu działały Apostolaty Odnowy Rodziny i Trzeźwości.

Kiedy do Lichenia z pasterską wizytą przybył Jan Paweł II, gospodarze sanktuarium złożyli na Jego ręce projekt Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym. Zobowiązanie to było wotum dziękczynnym za obecność Ojca Świętego w sanktuarium.  

 

Kimkolwiek jesteś, a jesteś opuszczony przez Boga, opanowany przez złego ducha, odarty z łaski, obciążony grzechami, jęcz, bij się w piersi, wylewaj łzy, wołaj, wołaj: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? I wróci do ciebie moc z wysokości, zostaną przepędzone demony, odpuszczone zostaną grzechy. Łaską, chwałą . Bogiem się wypełnisz.

Wybudowane Centrum otwarto 24 września 2000 roku i od tej pory udzielono w nim pomocy tysiącom potrzebujących osób.

Obok wsparcia duchowego pielgrzymi mogą tu uzyskać również fachową pomoc w zakresie problemów osobowościowych i rodzinnych. Bardzo silnie rozwinął się ruch samopomocowy.

Centrum oferuje pomoc psychologiczną o charakterze diagnostycznym, doradczym i terapeutycznym. Wśród leczonych uzależnień odnajdziemy: alkoholizm, erotomanię, anoreksje, i bulimię oraz najnowsze – uzależnienia od internetu. Ponadto wsparcie uzyskają także osoby zranione w dziedzinie płciowości oraz ofiary przemocy w rodzinie. 

Centrum jest czynne w godzinach:

8.00 – 18.00 /maj – wrzesień/
8.00 – 16.00 /październik – kwiecień/

Kontakt: 

tel. (+48) 63 270 81 32
tel. kom. 725 573 753
pomoc@lichen.pl

 

Szukaj
ONLINE
KALENDARZ

lipiec, 2024